"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Τελετὴ Λήξης Περιόδου 2015-2016 Δραστηριοτήτων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου