"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Ὁμιλία τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος μὲ ἀναφορὰ στὸν Ἅγιο Ὁμολογητὴ Ἱεράρχη Χρυσόστομο (πρώην Φλωρίνης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου