"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη για την Άλωση της Πόλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου