"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Βυζαντιντινὸ Μουσεῖο καὶ Κόντογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου