"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Οἰκουμενισμός, Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμιση, Διωγμὸς Παλαιοημερολογιτῶν

 
"...Ἀτυχῶς, ἡ Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμιση, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ προβληματικά, θεολογικῶς, οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα, στὸ πλαίσιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἔγινε αἰτία γιὰ τὴν διασάλευση τῆς λατρευτικῆς καὶ διοικητικῆς ἐνότητας τῶν νεοημερολογιτῶν μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους παλαιοημερολογῖτες ζηλωτές.
Μὲ τοὺς παλαιοημερολογῖτες Ὀρθοδόξους ἔχουμε κοινὴ πίστη. Μὲ αὐτούς, ὅμως, δὲν γίνεται καμμία προσπάθεια ἑνότητας. Γιατί αὐτὴ ἡ μεροληπτικὴ τακτική; Γιατί τόση ἐπιμονὴ στὴν ἕνωση μὲ ἑτεροδόξους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀφίστανται τῶν αἱρέσεών τους; Γιατί δὲν ὑπάρχει καμμιὰ διάθεση ἑνότητας μὲ τοὺς παλαιοημερολογῖτες καὶ γιατί ἀντ᾿ αὐτῆς ὑπάρχει διωγμὸς ἐναντίον τους;
Ἔχουμε τὴν γνώμη, ὅτι τὸ πρόβλημα αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀπασχολήσει, θεολογικὰ καὶ ἀγαπητικά, τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐφ᾿ ὅσον συμβαίνει νὰ εἶναι κοινὴ μεταξύ μας ἡ Ὀρθόδοξη πίστη.
Ἡ καταγραμμένη μετὰ τὸ 1920 ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία μας μπορεῖ νὰ βοηθήσει, ἀμοιβαίως, σὲ αὐτοκριτική, γύρω ἀπὸ τὸ πρόβλημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς πλήρους ἑνότητας καὶ κοινωνίας μεταξύ μας..."

Καθηγητὴς Δογματικῆς Α.Π.Θ.
Δημήτριος Τσελλεγίδης
28.4.2010
 

1 σχόλιο:

  1. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ17 Απριλίου 2016 - 11:52 μ.μ.

    Τα παραπάνω ωραιότατα λόγια του Σεβαστού Καθηγητή και ομολογητή της Πίστεώς μας, ελέχθησαν πριν περίπου 6 χρόνια και αν κατάλαβα καλά απευθύνονταν στην ηγεσία της Επίσημης Εκκλησίας της Ελλάδος, τώρα όμως τα πράγματα εξελίσσονται προς άλλη κατεύθυνση. Το πιθανότερο είναι ότι η ηγεσία που απηύθηνε τις σκέψεις αυτές πρόκειται να δεχθεί τις αποφάσεις της " Μεγάλης Συνόδου", τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία της, θα τις δεχθεί είτε με συμφωνία είτε με ανοχή. Εμείς δεν έχουμε πρόθεση για μια τέτοια αποδοχή άρα δεν μπορεί να υπάρξει καμμία ενότητα με όσους αποδεχθούν. Ο Σεβαστός Καθηγητής, ίσως και άλλοι ομοίως, δεν θα αποδεχθούν για τους ίδιους με εμάς λόγους την πιθανή λήψη Αντορθοδόξων αποφάσεων, γιατί όπως λέγει έχουμε στην ουσία την ίδια Πίστη. Η Ορθόδοξη Εκκλησά μας στον Αντιαιρετικό της αγώνα μας χρειάζεται όλους, ιδιαίτερα τώρα που ο Οικουμενισμός και η Πανθρησκεία επιτίθεται. Εμείς αδελφούς εν Χριστώ θέλουμε, αδελφούς αληθινούς, Ορθοδόξους αληθινούς. Ας εξέλθουν από τους φιλοοικουμενιστές, έστω και μετά την πιθανή λήψη των Αντορθόδοξων αποφάσεων, που και οι ίδιοι αναμένουν, ότι τελικά θα ληφθούν. Εμείς τους αναμένουμε ως αδελφούς, εάν δε έλθουν από εμάς ένα μόνο λόγο θα ακούσουν το καλώς ήλθατε Ορθόδοξοι

    ΑπάντησηΔιαγραφή