"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Κυριακὴ Βαΐων βράδυ (2010) - Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου