"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Γ΄ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου