"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

«ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ» (ΤΕΥΧΟΣ 3ο)


Στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ βρεῖτε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὸ 3ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τὸ ὁποῖο ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιστροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.
Περιεχόμενα
Εἰσαγωγικὸν
Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος
Ἐπικήδειος στὸν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο
Ἐπιμνημόσυνος Λόγος στὸν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο
Ἀφιέρωμα στὸ Μέγα Θαῦμα τοῦ 1925: Ἡ Γ’ Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Μαρτυρίες Αὐτοπτῶν Μαρτύρων
Αἴτησις τοῦ Συλλόγου τῶν Ὀρθοδόξων κατατεθεῖσα ἐν τῇ Ἐθνοσυνελεύσει
Ἄρθρα καὶ Ἐπιστολὲς στὸν Τύπο
Ἐπιστολὴ π. Φιλοθέου Ζερβάκου πρὸς τὸν Ἱεροσολύμων Δαμιανὸν
Ἐκδόσεις ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας (1926)
Ἱερὰ Ἀκολουθία Γ’ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Το περιοδικὸ σὲ μορφὴ pdf  ΕΔΩ
 
(ΤΕΥΧΟΣ 1ο ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΕΔΩ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου