"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΟΧΩΝ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΙΒΕΡΗ (ΘΕΟΛΟΓΟΥ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου