"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

«Κρίση στὸ βιβλίο: πουλᾶνε σκοτάδι»...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου