"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΥΡ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου