"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

«Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» - Τελετὴ Ἐνάρξεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου