"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

«ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ» (ΤΕΥΧΟΣ 2ο)

Δεῖτε τὸ 2ο τεῦχος τοῦ Ἱστορικοῦ περιδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, τὸ ὁποῖον ἐπιμελεῖται ἡ συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τὸ τεῦχος αὐτὸ,  ὅπως καὶ τὸ προηγούμενο, μπορεὶτε νὰ τὸ βρεῖτε στὴν ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τοῦ ἱστοτόπου μας, εἴτε στὸν άκόλουθο σύνδεσμο:
 


(Το πρώτο τεύχος εδώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου