"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Νέο Περιοδικό: «ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ»

Δημοσιεύεται τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ νέου περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου