"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 2015

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
* * *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου