"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΝΕ.Ο.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου