"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Πορεία πρὸς τὴν «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον» - π. Γεωργίου Γιάν

Μια εξαιρετική εργασία του εκλεκτού Πρεσβυτέρου και θεολόγου π. Γεωργίου Γιαν που πρέπει να διαβαστεί από όλους και κυρίως από τους εγκλωβισμένους, στην επίσημη εκκλησία, Αντι-οικουμενιστές.
 

2 σχόλια:

  1. Ἐξαιρετική ἐργασία! Συγχαρητήρια στόν πονήσαντα. Μόνον πού τά ἐν αὐτῆ παρατιθέμενα σημαντικά πραγματικά στοιχεῖα θά πρέπει νά προβληματίσουν τούς ὑποστηρίζοντας τό κοινόν ἐκκλησιολογικό κείμενο ἐπί τῆ βάσει τοῦ ὁποίου ἑνώθησαν οἱ περί τόν Ἀρχ/πον κ. Καλλίνικον μετά τῶν Ἐνισταμένων δι' ὁρισμένα σημαντικά προβληματικά σημεῖα-θέσεις τοῦ κειμένου αὐτοῦ. Συντόμως θά εἴμεθα σέ θέση νά τά παρουσιάσωμε καί ἡμεῖς, παρότι ἤδη ἔχουν ἐν μέρει καί σχετικῶς θιγεῖ σέ ἤδη δημοσιευθεῖσες καί μή σχετικές ἐργασίες. Ἡμεῖς θά τό ἐνεργήσωμε καλοπροαιρέτως καί ἀφορῶντες στόν καλῆ τῆ πίστει θεωρούμενον κοινόν ἀγῶνα κατά τῆς συγχρόνου παναιρέσεως τοῦ ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ26 Φεβρουαρίου 2015 - 10:56 μ.μ.

    Πράγματι εξαιρετική εργασία. Θα ήταν αληθινά χρήσιμο να διαβασθεί και μελετηθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους Ορθοδόξους για τα διαλαμβανόμενα θέματα . Οι Οικουμενιστές πορεύονται σταθερά προς την σύγκλιση της Παγκόσμιας Συνόδου τους, όπου, ως φαίνεται, θα " νομιμοποιήσουν " de jure την Οικουμενιστική πλάνη τους, την οποία de facto έχουν ήδη επιβάλει. Οι λάτρεις του παρόντος αιώνος, ενωμένοι, παρά τις διοικητικές διαφωνίες τους, πορεύονται στην ολοκλήρωση του έργου τους, την ουσιαστική κατάργηση της Ορθοδοξίας και εμείς, που θέλουμε να είμαστε τα τέκνα του Φωτός δεν κατανοούμε επαρκώς την δύναμη της εν Χριστώ Ενότητος των αληθινών Ορθοδόξων. Μη φοβούμεθα όμως από τα γεγονότα και τις ατέλειές μας, το Αρνίο είναι ο Νικητής και μαζί Του και εμείς οι δούλοι Του. Η Ορθοδοξία νίκησε και παλι θα νικήσει το Σκότος των Αιρέσεων

    ΑπάντησηΔιαγραφή