"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!


Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

 

 

«Μή φοβεῖσθε,
διότι σᾶς ἀναγγέλω χαρμόσυνη εἴδηση,
χαρά μεγάλη,
ἡ ὁποία θά εἶναι χαρά γιά ὅλο τόν λαό»!

(Λουκ. β΄, 10)

 

Τοῦ Θεολόγου Δημητρίου Κάτσουρα

 


Τώρα πού σβήνουν σιγά-σιγά τά ψεύτικα φῶτα τοῦ καταναλωτικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς κοσμικῆς ἐκδοχῆς τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς, τώρα εἶναι πού τό Θεοδέγμον Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ἑτοιμάζεται γιά τόν ἑορτασμό τῶν ἀληθινῶν Χριστουγέννων.
Μέ τήν κατάπαυση τῶν παρατῶν καί τῶν κουραστικῶν πλέον ἐκτελέσεων τῶν ἀμερικάνικων τραγουδιῶν γιά τά ἐμπορικά Χριστούγεννα καί τήν ὁλοκλήρωση (καί) γιά φέτος τῆς ξεφτισμένης παρουσίας τοῦ εὐτραφοῦς «σάντα-κλάους», αὐτοῦ τοῦ κακέκτυπου τῆς πιό ἀρχοντικῆς ἁγίας μορφῆς τῆς ἀσκητικῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε αὐτό τόν κόσμο σέ ἡλικία μόλις 49 ἐτῶν, πρίν προλάβουν νά ἀσπρίσουν τά γένεια καί  τά μαλλιά του - ἀρχίζει νά ἀκτινοβολεῖ στό πνευματικό στερέωμα τῆς χειμαζομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τό ἀληθινό λαμπρό Ἄστρο τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου.
Τώρα πού τά μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως ἀφήνουν τήν ἑορταστική τους μεταμφίεση γιά νά ἀποδυθοῦν στή δική τους (ἐξωθεσμική) συμμετοχή στό  παιγχνίδι τῆς ἐξουσίας (ἐν ὄψει μάλιστα ἐθνικῶν ἐκλογῶν), τώρα σημαίνει ἡ ὥρα τῆς μεγάλης ἀναγγελίας τῆς μόνης πραγματικά καινῆς εἰδήσεως: «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ»! (Λουκ. β΄, 11). Ὁ μόνος πραγματικός Σωτήρας! Αὐτός πού δίνει τήν πραγματική χαρά καί διαλύει κάθε φόβο!
Δυστυχῶς, ὅμως, κανένα μέσο δέν θά ἔχει αὐτή τήν εἴδηση ὡς ἀποκλειστική! Δέν τούς τό ἐπιτρέπει ἡ πρόσδεσή τους στό ἅρμα τῆς σκοπιμότητος καί τῆς ἀνούσιας ἐπικαιρότητος. Ἡ στρατευμένη δημοσιογραφία τους δέν τούς ἀφήνει οὔτε κατ’ ἐξαίρεσιν, ἐπετειακά, νά λειτουργοῦν μέ τά κριτήρια τῆς ἀληθείας, αὐτά πού ἐπί αἰῶνες ἐξέφραζε ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή.
Τώρα πού οἱ Εὐρωπαῖοι ὁλοκλήρωσαν τίς χειμερινές διακοπές τους καί ἀπέσυραν στήν ἀποθήκη τους τά χριστουγεννιάτικα στολίδια τῶν «ρεβεγιόν» τους, τώρα εὐτρεπίζονται ὀρθόδοξοι Ναοί, Μονές, καρδιές καί ψυχές ἀνά τήν Ἑλλάδα καί τόν κόσμο γιά νά ἑορτάσουν τή Μητρόπολη ὅλων τῶν ἑορτῶν, τά  Ἅγια Χριστούγεννα.
Πόσο τραγικό καί  πόσο ἐνδεικτικό τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ νεοελληνισμοῦ εἶναι τό γεγονός ὅτι ἤδη ἐπί 90 ἔτη σιωποῦν οἱ καμπάνες τῶν χιλιάδων ναῶν ἀνά τήν ἐπικράτεια καί πλέον δέν σημαίνουν τόν ἐρχομό τοῦ Θεανθρώπου, ὅταν μυριάδες Ἀγγέλων ἐν οὐρανοῖς καί ἑκατομμύρια πιστῶν ἐπί γῆς ψάλλουν τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ»!
Πόσο ταπεινωτικό γιά τή χώρα τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν ἡρώων τῆς Ἐλευθερίας εἶναι τό γεγονός τῆς ἐτήσιας ἐπαναλήψεως τοῦ ψεύδους τῶν βραδυνῶν Δελτίων Εἰδήσεων τῆς 25ης Δεκεμβρίου, κατά τό πολιτικό ἡμερολόγιο, ὅταν ἀκοῦμε τούς ἐκφωνητές νά μᾶς παρα-πληροφοροῦν ὅτι δῆθεν σήμερα ὅλος ὁ κόσμος ἑώρτασε τά Χριστούγεννα καί μάλιστα μέ ἐπίκεντρο τήν Βηθλεέμ! Καί προκλητικῶς, πρός ἐπιβεβαίωση, νά μᾶς δείχνουν-ἀναμεταδίδουν κάποια παπική τελετή ἀπό κάποιο ἵδρυμα αὐτῆς τῆς αἱρέσεως στά μαρτυρικά Ἱεροσόλυμα ἤ τόν ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ νά ἀσπάζεται μία κούκλα-ὁμοίωμα τοῦ Θείου Βρέφους σέ μιά θεατρική τελετή ἐντελῶς ξένη πρός τό ἦθος καί τήν ἀπαράμιλλη πνευματικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Κι ὅμως, παρά τήν σύγχρονη ἀποστασία τῶν ποιμένων, τήν γενικευμένη ἀδιαφορία τοῦ κόσμου γιά τή γνησιότητα τῆς πίστεως καί τήν ραγδαία ἐκκοσμίκευση τῶν πιστῶν, ἡ πραγματική ἀλήθεια διασώζει ἀκόμη τά παραδοσιακά ἐξωτερικά καί κάπου-κάπου καί οὐσιαστικά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα.
Τά Χριστούγεννα δέν πέρασαν! Τά Χριστούγενα ἔρχονται! Καί μέ χαρά καί προσμονή ἑτοιμάζονται ἐκατομμύρια ἀνθρώπων νά τά ἑορτάσουν σέ τόπους ἱστορικούς καί μαρτυρικούς, ἀλλά καί σέ τόπους ἐμβληματικούς γιά τήν ἱστορική τουλάχιστον μαρτυρία τῆς  Ὀρθοδοξίας: Στήν ἁγία Γῆ τῶν Ἱεροσολύμων, στό Θεοβάδιστο  Ὄρος Σινᾶ, στό μοναδικό  Ἅγιον Ὄρος, στή Ρωσία, στή Σερβία κ. ἀ. Καί βεβαίως (θα ἑορτασθοῦν) ἀπό τίς χιλιάδες πιστῶν ( τῶν χλευαστικῶς, μά κατ’ οὐσίαν τιμητικῶς, χαρακτηριζομένων ὡς «παλαιοημερολογιτῶν») στήν Πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα μας καί τή μαρτυρική μεγαλόνησο Κύπρο, ἀλλά καί στήν ἀλλοδαπή (Ἀμερική, Ἀφρική, Αὐστραλία κ. ἄ.) ὅπου ἔχουν βρεῖ ἀποκούμπι οἱ ὁμογενεῖς μας και ὄχι μόνο, βεβαίως.

 

Καλά Χριστούγεννα!

Χριστός γεννᾶται!

7 σχόλια:

 1. Αγαπητέ κύριε Μάννη
  Η εικόνα της γεννήσεως που έχετε βάλει στην αρχή δεν είναο Ορθόδοξη. Ο νιπτήρας και οι μαίες δεχ έχουν θέση στην γέννηση του Χριστού μας . Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι ξεκάθαρος γι αυτό το θέμα στο Ιερό Πηδάλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου αδελφέ, χαίρετε εν Κυρίω! Με αφορμή την Γέννηση του Χριστού μας Σας εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα.
   Γνωρίζω την θέση του Αγίου Νικοδήμου στην σχετική υποσημείωση του Πηδαλίου. Ο Άγιος Νικόδημος βεβαίως (όπως και κάθε Άγιος μεμονωμένα) δεν έχει το αλάθητο. Για το συγκεκριμένο ζήτημα η συμφωνία των Πατέρων έχει ως εξής:
   1. "Μη απιστήσης τοις προκειμένης, ω Ιωσήφ. Ότε ΜΑΙΩΘΗΣΟΜΑΙ, τότε τις ειμι γνωρισθήσομαι· νυν ονειδίζομαι, τότε μακαρισθήσομαι· νυν ως αίτιον απελαύνεις, τότε ως αγίαν εγγύς είναι παρακαλέσεις" (Μέγας Αθανάσιος, P.G. 28, 953).
   2. "Ούτω γαρ παρελάβομεν εκ των Αγίων Πατέρων... την ένσαρκον οικονομίαν του Χριστού, την δι' ημάς προς ημάς αυτού συγκατάβασιν, τον ευαγγελισμόν του Γαβριήλ προς την Παρθένον, και τα εξής: την γέννησιν, το σπήλαιον, την φάτνην, την ΜΑΙΑΝ και τα σπάργανα" (Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, P. G. 95, 313).
   3. "Αλλά το λοιπόν ευτρέπισον σπήλαιον, και ΜΑΙΑΝ Εβραίαν καταζήτησον του γένους ημών· και το μυστήριον φυλάξει και κατά το ειθισμένον διακονήσει μοι (Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, P.G. 98, 337).
   4. "Εντεύθεν ο απερίγραπτος εν σπηλαίω, ο του κόσμου δημιουργός, αυτουργός και του τόκου, και οδηγός τούτο που γίνεται αυτός μεν μαιεύων, αυτός δε ΜΑΙΕΥΟΜΕΝΟΣ, και τη μητρί τον θάλαμον χαριζόμενος" (Άγιος Συμεών ο Μεταφραστής, P.G. 115, 539)
   Υπάρχει βέβαια και η μακραίωνη εικονογραφική παράδοση που συνηγορεί υπέρ της παρουσίας των μαιών.
   Η παρουσία αυτή έχει φυσικά εξήγηση. Χρησίμευσε στον αντιαιρετικό αγώνα κατά εκείνων των αιρετικών (γνωστικών και μονοφυσιτών κυρίως) που δεν αποδεχόντουσαν την ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας.
   Πιστεύω να Σας κάλυψα. Σας χαιρετώ μετά της εν Κυρίω αγάπης.
   Ν.Μ.

   Διαγραφή
 2. Αγαπητέ Κε Ν.Μ.
  Γιατί να έχει κάνει λάθος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και να μην είναι κακόδοξη παρέμβαση στα κείμενα των Αγίων που τα παρουσιάζονται ως παραπομπές;
  Ο Χριστός μας ήταν, ""αναφής"", κατά τον Λόγο για την Αγία Γέννηση του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, δηλαδή ανέγγιχτος από άλλα ανθρώπινα χέρια πλην της Κας Θεοτόκου.
  Ο Δεσπότης Χριστός δανείστηκε τα κατακάθαρα και πάναγνα σπλάχνα της Κας Θεοτόκου και όχι οποιαδήποτε γυναίκας, άρα πως θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι έκανε λουτρό με τα οποιαδήποτε χέρια της οποιαδήποτε μαίας;΄
  Πουθενά στά Άγια Ευαγγέλια, στην υμνολογία των κανόνων της εορτής, και στους λόγους των Αγίων, δεν αναφέρεται το λουτρό του Θείου Βρέφους.
  Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός που απέδωσε τους κανόνες της εορτής των Χριστουγέννων, δεν αναφέρει όχι για λουτρό, ούτε για μαία. Πως λοιπόν να δεχτούμε ότι είναι γνήσια η μαρτυρία του για μαία στην δεύτερη παραπομπή σας;

  Οι τέσσερεις παραπομπές σας είναι μόνο για μαία, γιατί λοιπόν πρέπει αγιογραφικά να συνδέουμε και λουτρό του Θείου Βρέφους με τη μαία, όταν δογματικά γνωρίζουμε ότι η Κα Θεοτόκος είναι Παρθένος προ, κατά, και μετά από τον Άγιον Τόκον, δηλαδή με άλλα λόγια, ο Χριστός μας γεννήθηκε κατακάθαρος από την ύλη της γέννας. Από τι λοιπόν τον πλένουν οι μαίες;
  Επίσης, πουθενά δεν έχουμε σε Αγιοκατάταξη την Αγία Μαία, που έκανε λουτρό το Χριστό. Εάν υπήρχε, θα ήταν και σκεύος εκλογής, και θα ήταν και Αγία της Εκκλησίας μας.
  Ρωτήθηκε ο Θεόκλητος Διονυσάτης για το θέμα και απάντησε ότι είναι λάθος, όμως δεν μπορούμε να το βγάλουμε γιατί φοβούμαστε μήπως προκύψει άλλη χειρότερη ταραχή στην Εκκλησία.
  Όσο για την ανθρώπινη φύση Του Χριστού, υπάρχουν πολλές παραπομπές των Αγίων Ευαγγελιστών που του αποδίδουν την ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας.
  Το ότι είναι παλαιά η Εικόνα θα έλεγα και ο διάβολος υπάρχει από κτίσεως κόσμου.
  Οι Αγιογραφίες, είναι τα βιβλία των αγραμμάτων και θα πρέπει να συμβαδίζουν με την Ορθόδοξη παράδοση.
  Μήπως τελικά δεν έκανε λάθος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και είναι μία παλαιά κακόδοξη εμβόλιμη παρέμβαση;
  Οπωσδήποτε τέλος δεν είμαι της άποψης να τις καταστρέψουμε, αλλά τουλάχιστον να μην συνεχίζουμε αυτήν την παράδοση, δεν νομίζω να μας καταδικάσει ο Χριστός μας, εάν προσκυνούμε την Αγία Γέννηση χωρίς λουτρό και μαίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ κ. Μαρίνε, εγώ δεν Σας κατηγόρησα αν δεν την δέχεστε. Αυτή είναι η διαφορά μας.
   Ειρηνεύετε

   Διαγραφή
 3. Χρόνια Πολλά κ.Μάννη. Συμφωνώ με τα όσα εγράφησαν απο τους δύο αδελφούς σχετικά με την εικόνα της Γεννήσεως του Κυρίου Ημών Ιησού Χρίστού, τα οποία είναι απολύτως τεκμηριωμένα και ορθόδοξα.Ως γνήσιοι ορθόδοξοι Χριστιανοί, οφείλουμε να προσέχουμε και να αναρτάτε ορθόδοξες αναπαραστάσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ αγαπητέ Ανώνυμε για τις ευχές Σας και την κατάθεση της άποψή Σας με την οποία διαφωνώ, αφού δεν είδα κάποια σοβαρή τεκμηρίωση πέραν ορθολογικών ερμηνειών και υποθέσεων.
   Η συγκεκριμένη εικόνα την θεωρώ ορθόδοξη και θα αναρτάται στο παρόν ιστολόγιο.
   Ειρηνεύετε

   Διαγραφή
 4. Αγαπητέ Μαρίνε, δεν έχεις δικιο γράφοντας αυτά τα ορθολογιστικά.
  Αυτήν την εικόνα της γεννησεως εχει η Ορθόδοξη εκκλησία από τους πρώτους αιώνες. Την προσκύνησαν μεγάλοι και θεοφόροι πατέρες της εκκλησίας και δεν βρήκαν κανένα λάθος. Ξαφνικά ανακάλυψαν περι το 1700 ΄καποιοι επηρεασμένοι από τον ορθολογισμό της Δύσης ότι αυτή και άλλες πολλές άγιες εικόνες είναι...ἁιρετικές". Ε τότε πρέπει να πούμε ότι και όλοι οι άγιοι που τις δέχονταν και τις προσκυνούσαν ήσαν αιρετικοί; Μη γένοιτο να υβρίσουμε έτσι τους Αγίους Πατέρες και την Αγία μας Παράδοση.
  Ο Χριστός καταδέχεται και βάπτισμα και περιτομή και πάντα του νόμου εκπληρεί. Ή μήπως να μην εορτάζουμε και την Υπαπαντή γιατί η Παναγία μας καταδέχεται να σαραντίζει;
  Ματθαιῒκός

  ΑπάντησηΔιαγραφή