"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἱουστίνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου