"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Ἡ Ἱστορία διδάσκει καὶ ἐπαναλαμβάνεται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου