"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Γιατί ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος δεν άφησε διαδόχους;

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΟΓΙΜΩΤΑΤΟ ΘΕΟΛΟΓΟ 
ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟ
 κ. Δ. ΚΑΤΣΟΥΡΑ
 
Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης
 
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της Ιστορίας είναι το συναίσθημα, όπως αποδεικνύεται πάντοτε από την έρευνα της Ιστορίας, και της Εκκλησιαστικής βεβαίως. Οι λόγοι που ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης δεν άφησε διαδόχους είναι κυρίως συναισθηματικοί, αλλά όχι μόνο. Πριν όμως δούμε γιατί δεν χειροτόνησε άλλους επισκόπους, ας δούμε πρώτα γιατί χειροτόνησε τους τέσσερις επισκόπους το 1935.
Έχει αποδειχθεί περίτρανα (υπάρχουν όλα τα στοιχεία για αυτό) ότι η ημερολογιακή καινοτομία του 1924 υπήρξε αντικανονική (παράνομη δηλαδή) και αυθαίρετη. Όπως έχει αποδείξει με αδιάψευστα στοιχεία ο νεοημερολογίτης εκκλησιαστικός ιστορικός π. Θεόκλητος Στράγκας στο επτάτομο έργο του "Εκκλησίας Ελλάδος ιστορία", την περίοδο εκείνη κυβερνούσε την Εκκλησία της Ελλάδος μόνος του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος υποτίθεται ότι ενεργούσε ως αντιπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, μιας Ιεράς Συνόδου - "φάντασμα", που είχε καταστεί τέτοια λόγω των πολιτικών συνθηκών της εποχής και της επέμβασης της Πολιτείας στα εκκλησιαστικά ζητήματα.
 
Από τα περιεχόμενα του β΄ τόμου του έργου του π. Θ. Στράγκα
 
 
Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος υπήρξε φανατικός πρωτεργάτης της ημερολογιακής αλλαγής, την οποία επιθυμούσε διακαώς η Πολιτεία (βλέπε Μασονία) μην υπολογίζοντας το κόστος που αυτή θα είχε. Έτσι αφού εξαπάτησε αρχικά την Ιερά Σύνοδο (λέγοντας ότι σύμπασα η Ορθόδοξος Εκκλησία θα δεχθεί το νέο ημερολόγιο και ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως που θα πρωτοστατήσει στην αλλαγή αυτή δεν πρέπει να εκτεθεί και να μείνει άνευ στηρίξεως), πίεσε στην συνέχεια (με τη βοήθεια της Κυβέρνησης) το Οικουμενικό Πατριαρχείο να αποδεχτεί την ημερολογιακή αλλαγή, την οποία παρουσίασε ως τάχα διακαή επιθυμία της Ιεράς Συνόδου [1].
Όταν οι παραδοσιακοί Ιεράρχες άρχισαν σιγά σιγά να αντιλαμβάνονται την σκευωρία του Παπαδόπουλου και βλέποντας, από την μία, την αυξανόμενη αντίδραση των πιστών και, από την άλλη, την άρνηση των περισσοτέρων Τοπικών Εκκλησιών να αλλάξουν το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, άρχισαν να αντιδρούν. Επίσκοποι όπως οι Δημητριάδος Γερμανός, Κασσανδρείας Ειρηναίος, Δράμας Βασίλειος, πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, Δρυινουπόλεως Βασίλειος, άρχισαν να αντιδρούν ανοιχτά και να ζητούν την επαναφορά του παλαιού ημερολογίου.
Το 1933 έγινε Πρωθυπουργός (με τη βοήθεια των ψήφων των Παλαιοημερολογιτών) ο Παναγής Τσαλδάρης, ο οποίος είχε υποσχεθεί πως θα επαναφέρει το παλαιό ημερολόγιο.
Έχοντας αυτό υπόψιν οι συντηρητικοί Ιεράρχες, και φοβούμενοι ότι το σχίσμα μεταξύ των Ορθοδόξων Ελλήνων θα παγιωνόταν (αφού ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ήταν ανένδοτος ως προς την επαναφορά του παλαιού ημερολογίου), αποφάσισαν να δράσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να επαναφέρουν ΑΜΕΣΑ το παλαιό ημερολόγιο και να αποκατασταθεί η ενότητα του Πληρώματος της Εκκλησίας της Ελλάδος [2].
Το σχέδιο περιλάμβανε διαδοχικά βήματα πίεσης για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που ήταν τα εξής:
α) Τρεις Επίσκοποι (Δημητριάδος Γερμανός, πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος και Ζακύνθου Χρυσόστομος) θα προσχωρούσαν στις τάξεις των Παλαιοημερολογιτών και θα προέβαιναν σε κανονική καταγγελία της επίσημης Εκκλησίας ως σχισματικής.
β) Οι υπόλοιποι συντηρητικοί Ιεράρχες (όπως ο Δράμας Βασίλειος, ο Δρυινουπόλεως Βασίλειος, ο Σάμου Ειρηναίος, ο Ύδρας Προκόπιος, ο Χαλκίδος Γρηγόριος, ο Ακαρνανίας Ιερόθεος) θα βοηθούσαν την κίνηση αυτή από μέσα.
γ) Ευελπιστούσαν παράλληλα ότι τα Πατριαρχεία και οι Τοπικές Εκκλησίες, που ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο, θα ενέκριναν την στάση αυτή.
δ) Ομοίως ότι και η Κυβέρνηση θα την στήριζε και θα υλοποιούσε την υπόσχεσή της.
ε) Επιπλέον, μετά την πάροδο δέκα ημερών από την αποκήρυξη της επισήμου Εκκλησίας (κατά τις οποίες δεν προέβησαν σε καμία ιεροπραξία) οι χειροτονίες των τεσσάρων επισκόπων (οι οποίοι καθόλου τυχαία έλαβαν τίτλους πάλαι ποτέ διαλαμψάντων Επισκοπών) θα χρησίμευαν ως επιπλέον μοχλός πίεσης.
Σκοπός όλων των παραπάνω, όπως είπαμε, ήταν η επίσημη Ιερά Σύνοδος να πιεστεί και να επαναφέρει το παλαιό ημερολόγιο άμεσα  ή στην χειρότερη περίπτωση να αναγνωριζόταν προσωρινώς η Σύνοδος των Παλαιοημερολογιτών, μέχρι τελεσιδίκου λύσεως, υπό Πανορθοδόξου Συνόδου.
Ο κύριος σκοπός του διαβήματος αυτού της επαναφοράς του παλαιού ημερολογίου απέτυχε, για πολλούς λόγους (δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν), ο κυριότερος εκ των οποίων ήταν η στάση της Κυβέρνησης, αποδεικνύοντας πρώτον ότι η Μασονία (η οποία ελέγχει την Πολιτεία πάνω από έναν αιώνα) δεν ήθελε με τίποτα να συμβεί κάτι τέτοιο και δεύτερον ότι μόνο με χωρισμό Εκκλησίας-Κράτους μπορούν να επιλυθούν τα εκκλησιαστικά ζητήματα.
Όπως είδαμε η χειροτονία των τεσσάρων τιτουλαρίων επισκόπων, Γερμανού Βαρυκόπουλου, Πολύκαρπου Λιώση, Χριστόφορου Χατζή και Ματθαίου Καρπαθάκη, οι οποίοι έλαβαν ψιλούς τίτλους, ήταν μέρος του σχεδίου για την ενότητα της Εκκλησίας και όχι αυτοσκοπός [3][4].
Η διακοπή κοινωνίας στην οποία προέβησαν οι ηγήτορες του αρχιερατικού κινήματος του 1935, δεν εμπίπτει αυστηρώς στην κατηγορία της αποτείχισης εξαιτίας αιρέσεως, αλλά συνιστά περισσότερο επαινετό σχίσμα, το οποίο επεδίωκε την άμεση επίλυση του προβλήματος [5].
Το κίνημα αυτό αν και ήταν παρακινδυνευμένο, αν πετύχαινε, θα είχε απαλλάξει την Εκκλησία από μερισμούς και σχίσματα, που επέφερε η ημερολογιακή μεταρρύθμιση και θα είχε αρθεί ο διχασμός του Ορθοδόξου Πληρώματος της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε νεοημερολογίτες και Παλαιοημερολογίτες.
Απέτυχε όμως και έτσι ο Ζακύνθου Γερμανός, με τους νεοχειροτονηθέντες Μεγαρίδος Χριστοφόρο και Διαυλείας Πολύκαρπο, επέστρεψαν στην επίσημη Εκκλησία.
Οι υπόλοιποι Αρχιερείς συνέχισαν τον Ιερό Αγώνα, ο οποίος εξακολουθούσε να έχει ως κύριο στόχο την ένωση των διεστώτων συμφώνως προς την πατρώα εορτολογική τάξη.
Το 1937 όμως οι άλλοι δύο από τους νεοχειροτονηθέντες, Κυκλάδων Γερμανός και Βρεσθένης Ματθαίος, αποκήρυξαν τους χειροτονήσαντες αυτούς Δημητριάδος Γερμανό και πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο και έπηξαν ξεχωριστό θυσιαστήριο προφάσει εκκλησιολογικών λόγων.
Το 1950 κοιμήθηκε στο σχίσμα του ο Βρεσθένης Ματθαίος, ο οποίος είχε ήδη (το 1948) χειροτονήσει μόνος του και αντικανονικώς τέσσερις επισκόπους.
Το 1951 κοιμήθηκε ο Κυκλάδων Γερμανός σε κοινωνία με τον χειροτονήσαντα αυτόν πρώην Φλωρίνης.
Το 1953 οι Μεγαρίδος Χριστοφόρος και Διαυλείας Πολύκαρπος, οι οποίοι είχαν επανέλθει το 1944 στον πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο, επέστρεψαν ξανά στην επίσημη Εκκλησία.
Κατόπιν τούτων, πως ο πρώην Φλωρίνης να χειροτονήσει επισκόπους; Εκτός από το γεγονός ότι είχε μείνει μόνος του (ως θεολόγος ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει υφ' ενός χειροτονία και τι συνέπειες έχει), επέδρασσε στην ψυχή του και το συναίσθημα, το πηγάζον εκ της πορείας των χειροτονηθέντων υπ' αυτού επισκόπων. Αυτοί οι δύο ήταν οι λόγοι που δεν προέβη σε νέες χειροτονίες.
Γράφει επίσης ο ανεψιός του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Γεώργιος Καβουρίδης πως ο θείος του φοβόταν για την διάσπαση του Αγώνος γι' αυτό και δεν έκανε άλλους Αρχιερείς. Αναφέρει μάλιστα πως του είχε πει ότι αν τον τιμωρήσει ο Θεός για κάτι, αυτό θα είναι γιατί έκανε αυτούς τους δεσποτάδες [6].
Κλείνουμε με ένα απόσπασμα από την γραφίδα του ιδίου του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου (Επιστολή προς Στ. Καραμήτσο - 24-4-1951) [7], με το οποίο, σε συνδυασμό με όλα όσα παραθέσαμε, δίνεται ξεκάθαρη απάντηση για το ερώτημα που θέσαμε ως τίτλο:
"Προκειμένου περὶ τοῦ ζητήματος τῶν χειροτονιῶν σὲ παραπέμπω εἰς τὴν σχετικὴν πρὸς τὸν πατέρα Ἀκάκιον [8] ἐπιστολήν μου, ἣν διεβίβασα διὰ χειρός Σου. Τὸ ζήτημα τοῦτο, ἀγαπητὲ Σταῦρο, δὲν εἶναι δεκτικὸν οὔτε συζητήσεως, ὑφ’ ἃς συνθήκας διατελοῦμεν, μὴ ἔχοντες ἐλευθερίαν σκέψεως καὶ ἠρεμίαν πνεύματος. Δὲν ἤταν καθόλου φρόνιμον οὐδὲ λυσιτελὲς διὰ τὸν ἀγῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ λαμβάνωμεν ὑπὸ τοιαῦτας συνθήκας ἀποφάσεις μελλούσας νὰ προσδώσουν μίαν σκιάν εἰς τὸ τόσῳ λάμπον ἀπὸ ἰδεολογίαν τηλαυγὲς πρόσωπον τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος, ὅστις θὰ καταλάβῃ μίαν λαμπρὰν σελίδα εἰς τὴν νεωτέραν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ζήτημα τοῦτο, ἀγαπητέ μοι Σταῦρο, θὰ γίνη ἀντικείμενον σκέψεως ἐν καιρῷ τῷ δέοντι, ὁπότε καθοριζομένης ἁρμοδίως τῆς θέσεως τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος ἀπέναντι τῆς Κρατούσης Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ἀποφάσεις κανονικὰς καὶ ἐγκύρους ἀπέναντι τῆς ὅλης Ἐκκλησίας. Ἡμεῖς, ἀγαπητὲ Σταῦρο, οἱ Παλαιοημερολογῖται, τόσῳ οἱ κληρικοὶ ὅσον καὶ οἱ λαϊκοὶ διὰ τὸν ἱερὸν ἀγῶνα, ὃν τόσῳ ἐντίμως καὶ εὐόρκως ἀγωνιζόμεθα, ἀπέβημεν πλέον πρόσωπα ἱστορικὰ καὶ δὲν πρέπει μία σκέψις πολλῷ δὲ μᾶλλον πρᾶξις ὄζουσα ἰδιοτελείας καὶ προσωπικῆς ἱκανοποιήσεως, ὑπὸ τὸ πρόσχημα ἐκκλησιαστικῆς ἀνάγκης  νὰ σκιάσῃ καὶ ἀμαυρώσῃ τὸ καθαρὸν κάτοπτρον τῆς ἰδεολογίας [9] μεθ’ ἧς ἀγωνιζόμεθα σθεναρῶς ἐπὶ τῶν ἐρυμνῶν ἐπάλξεων τῆς Ὀρθοδοξίας. Οἱ ἐκφραζόμενοι φόβοι περὶ ἐλλείψεως ἐπισκοπικῆς (σ. σ. προφανῶς λείπουν λέξεις) ἀκραδάντως ὅτι ὁ ἱερὸς ἡμῶν ἀγῶν διατελεῖ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν καὶ τὴν προστασίαν τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ, ὅστις ἑκάστοτε ἐγείρει τοὺς προμάχους τῆς πίστεως ἐν καιρῷ τῷ δέοντι, ὅπως μὴ ἀφίσῃ ἄνευ μαχητῶν τὸ εὐγενὲς καὶ ἱερὸν μέτωπον τῆς Ὀρθοδοξίας καθ’ ἧς καὶ πύλαι ᾄδου οὐ κατισχύσουσιν. Ἡ παραμικρὰ παρέκκλισις ἡμῶν ἐκ τοῦ πλαισίου τῶν ὑπὸ τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων τεθέντων ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁρίων θὰ καταστήσῃ ἡμᾶς ὑπευθύνους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας καὶ θ’ ἀφαιρέσῃ ἀφ’ ἡμῶν τὴν κυριωτέραν ἀσπίδα τοῦ ἀγῶνος, ἤτοι τὴν κανονικότητα καὶ ἰδεολογίαν». 
 
Νικόλαος Μάννης
 
 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1] Περί των απίστευτων σκευωριών του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου βλέπε "Η πραγματική αλήθεια περί του εκκλησιαστικού ημερολογίου" - Γρηγορίου Ευστρατιάδη.
[2] Γράφει χαρακτηριστικά ο πρώην Φλωρίνης: "Ὁμολογητέον ὅτι ἤχθημεν εἰς τὴν ἀπόφασιν ταύτην οὐχὶ διότι ἐπεδιώκομεν προσωπικὰς βλέψεις καὶ φιλοδοξίας, ὡς διέδοσεν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἀλλά, διότι ἠλπίζομεν νὰ ἐκβιάσωμεν διὰ τοῦ τρόπου τούτου αὐτὸν νὰ καλέσῃ τὴν Ἱεραρχίαν καὶ να θέσῃ ὑπὸ τὴν κρίσιν Αὐτῆς τὸ ἔγγραφον τῆς ἀκοινωνησίας ἡμῶν ὡς καὶ ὅλον ἐν γένει τὸ ζήτημα τὸ ἡμερολογιακόν. Δὲν ἐφανταζόμεθα δὲ ποτέ, ὅτι ἡ Διοικοῦσα Σύνοδος θὰ προέβαινεν εἰς τὴν ἔκπτωσιν ἡμῶν ἐκ τῶν θρόνων, ἄνευ διαδικασίας ἡμῶν κατὰ τοὺς Κανόνας καὶ τὸ Καταστατικὸν καὶ τὴν κήρυξιν ἕως τέως Μητροπολιτῶν καὶ ὡς ὑποδίκων ἐνώπιον Συνοδικοῦ Δικαστηρίου" (Τὸ ἡμερολόγιον ἐν σχέσει πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἀνατολικὴν Ἐκκλησίαν  – 31/3/1938).
[3] "Ἡμεῖς ἔχοντες ὑπόψιν τοὺς Κανόνας καὶ τὸ Καταστατικὸν ἐκ τῆς κηρύξεως ἡμῶν ὡς ἐκπτώτων ἄνευ διαδικασίας τινός, ἤχθημεν εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Διοικοῦσα Σύνοδος ἐνέκρινεν τὸ ἀποκοινωνητικὸν ἡμῶν ἔγγραφον, ὁπότε ἔδει νὰ μεριμνήσωμεν καὶ ἡμεῖς  ὡς προσωρινὴ πλέον Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ τῶν παλαιοημερολογιτῶν διὰ τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας αὐτῶν, πρώτη ἐκ τῶν ὁποίων ἦτο καὶ ἡ ἀνάδειξις Ἐπισκόπων εἰς τὰ ἐπαρχιακὰ τμήματα, ὅπου ὑπῆρχον συμπαγεῖς μᾶζαι παλαιοεορτολογιτῶν. Ἰδοὺ διατὶ προέβημεν εἰς χειροτονίαν τεσσάρων Ἐπισκόπων, καθ’ ὃ εἴχομεν δικαίωμα ἐκ τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων. Εἰς τὴν χειροτονίαν ταύτην τῶν Ἐπισκόπων προέβημεν καὶ διὰ τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας τῶν ὀκτακοσίων καὶ πλέον Παραρτημάτων τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἐν ταῖς διαφόροις ἐπαρχίαις, ἀλλὰ καὶ ἵνα δώσωμεν εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Κυβέρνησιν νὰ ἐννοήσῃ καὶ ἐκτιμήσῃ δεόντως τὴν σοβαρότητα τοῦ ἐγχειρήματος ἡμῶν, ἀποσκοποῦντος τὴν ἄρσιν τοῦ σκανδάλου καὶ τὴν ἕνωσιν τῶν Χριστιανῶν, διὰ τῆς ἀναστηλώσεως τῆς Ὀρθοδόξου καὶ αἰωνοβίου ἑορτολογικὴς παραδόσεως" (αυτόθι).
[4] "Τὸ διάβημα τοῦτο (σ. σ. οἱ χειροτονίες τοῦ 1935) ὁμολογοῦμεν ὅτι ὑπῆρξεν ἐσπευσμένον καὶ ἀπὸ Κανονικῆς ἀπόψεως παρακεκινδυνευμένον ὡς πρωθύστερον, ἀλλὰ προέβημεν εἰς τοῦτο ἐπ’ ἐλπίδι πάντοτε, ὅτι τὸ Ἀρχιερατικὸν ἡμῶν Συμβούλιον, ὡς ἐχόμενον στεῤῥῶς τῶν ὀρθοδόξων θεσμῶν καὶ τῶν σεπτῶν παραδόσεων, θὰ ἀνεγνωρίζετο, ἔστω καὶ κατ’ Ἐκκλησιαστικὴν οἰκονομίαν, ὑπὸ τῶν λοιπῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μέχρι τῆς ὑπὸ μιᾶς πανορθοδόξου Συνόδου ἐγκύρου λύσεως τοῦ ἐπιδίκου ἡμερολογιακοῦ ζητήματος» (Πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου - Ὑπόμνημα ἀπολογητικὸν ὑπὲρ ἀναστηλώσεως τοῦ Πατρίου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου -  1945)
[5] Οι ορθόδοξοι δεν διέκοπταν την κοινωνία μόνο για λόγους πίστεως, αλλά και για κανονικές παραβάσεις που έθιγαν τα δόγματα. Τα αντίθετα ισχυρίζονται σήμερα συνήγοροι των καινοτόμων, που ούτε εξαιτίας της αιρέσεως του οικουμενισμού δεν τολμούν να αποτειχισθούν από τους φορείς της. Περί των επιβαλλομένων και επαινετών σχισμάτων βλέπε "Κανονική θεώρησις του ημερολογιακού σχίσματος" - Θεοδωρήτου Ιερομονάχου (σελ. 15 -19) και "Το ημερολογιακόν σχίσμα. Δυνάμει ή ενεργεία;" του ιδίου, όπου καταγράφονται (σελ. 10 - 11) μερικά εκ των επαινετών σχισμάτων της εκκλησιαστικής ιστορίας.
[6] Βλέπε στον φερόμενο ως γ΄ τόμο των Απάντων του πρ. Φλωρίνης (περιλαμβάνει διαλέξεις και ιδιόχειρες επιστολές) τις αναμνήσεις του Γεωργίου Καβουρίδου, ως εισαγωγή.
[7] Βλέπε στο "Ο σύγχρονος Ομολογητής της Ορθοδοξίας" - Σταύρου Καραμήτσου (σελ. 83-84).
[8] Δυστυχώς, δεν έχω στο αρχείο μου την επιστολή αυτή. Ο π. Ακάκιος (μετέπειτα χειροτονηθείς υπό δύο Επισκόπων της Ρωσικής Διασποράς ως Επίσκοπος Ταλαντίου), επιθυμούσε να χειροτονηθεί επίσκοπος ήδη από την εποχή που ήταν στο ματθαιϊκό σχίσμα. Επειδή όμως ο Ματθαίος δίσταζε να προβεί σε χειροτονίες, τον εγκατέλειψε και ενώθηκε με τον πρ. Φλωρίνης, τον οποίο επίσης πίεζε να προβεί σε χειροτονίες. Το τι του απάντησε ο πρ. Φλωρίνης, μπορεί να καταλάβει κανείς από το απόσπασμα της επιστολής προς τον Καραμήτσο που παραθέτουμε.
[9] Πόσο δίκαιον είχε ο Άγιος πρ. Φλωρίνης! Δυστυχώς με την χειροτονία του Ακακίου σκιάστηκε ο Ιερός μας Αγώνας. 

21 σχόλια:

 1. "Δυστυχώς με την χειροτονία του Ακακίου σκιάστηκε ο Ιερός μας Αγώνας."

  Παρακαλώ διευκρίνηση , ώστε να μην υπάρχουν « σκιές..»

  Με σεβασμο.

  Α.Δ.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστώ για το σχόλιο σας, αγαπητέ.
  Για καλύτερη κατανόηση της επίμαχης φράσεως που χρησιμοποίησα αρκεί να ανατρέξετε σε κείμενα νεοημερολογιτών και ματθαιϊκών (αμφότεροι αναρμόδιοι να μιλούν για αντικανονικότητα, ειδικώς οι πρώτοι που είναι βουτηγμένοι και στην αίρεση του οικουμενισμού) περί του θέματος της χειροτονίας του Ακακίου. Δεν συμμερίζομαι βεβαίως τα εντελώς ΛΑΘΟΣ συμπεράσματά τους, σχετικώς με το ΚΥΡΟΣ της χειροτονίας αυτής, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η χειροτονία του Ακακίου υπήρξε και πρότυπο κανονικότητος.
  Η επιστολή του πρ. Φλωρίνης υπήρξε τελικώς προφητική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιατί δεν υπάρχει χειροτονητήριο του Ακακίου; Ο Ρουμάνος Θεόφιλος μέχρι το τέλος της ζωής του αρνιόταν την συμμετοχή του στην χειροτονία του Ακακίου. Τί είδους χειροτονία ήταν αυτή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου, απαντώ στις ερωτήσεις σας:
   1.Γιατί δεν υπάρχει χειροτονητήριο του Ακακίου;
   Απαντώ ρωτώντας: Οι βαπτίσεις των παιδιών των Παλαιοημερολογιτών κατά την περίοδο των διωγμών που δεν συνοδεύονταν από πιστοποιητικό βάπτισης ήταν άκυρες; Το χειροτονητήριο δίδει κύρος στο Μυστήριο ή η ιεροπραξία της χειροτονίας; Το ότι ο Ακάκιος δεν παρουσίασε χειροτονητήριο, δεν καθιστά άκυρο το Μυστήριο, εφόσον υπήρξαν σημαντικότατοι λόγοι για να μην το πράξει με κυριότερο το ότι η ιεροπραξία των Σεραφείμ και Θεοφίλου έγινε άνευ αδείας από τον προϊστάμενό τους Αναστάσιο. Αυτό αποτελεί κανονική παράβαση, η οποία όμως δεν επιδρά στην εγκυρότητα του Μυστηρίου της χειροτονίας. Απόδειξη ότι επί Φιλαρέτου η Σύνοδος των Ρώσων αναγνώρισε τις χειροτονίες του "ευλογημένης μνήμης μακαρίου Αρχιεπισκόπου", όπως αποκαλεί τον Ακάκιο.
   2. Ο Ρουμάνος Θεόφιλος μέχρι το τέλος της ζωής του αρνιόταν την συμμετοχή του στην χειροτονία του Ακακίου
   Ακριβώς λοιπόν επειδή στερούνταν αυτήν την άδεια που αναφέραμε από τον προϊστάμενό τους ή και για άλλους λόγους που ο ίδιος ήξερε, ο Θεόφιλος αρνήθηκε μέχρι τέλους να παραδεχθεί ότι συμμετείχε στην χειροτονία. Το ψέμα του Θεόφιλου όμως ουδόλως μειώνει το κύρος της χειροτονίας το οποίο μάλιστα δεν αμφισβήτησε η Σύνοδος των Ρώσων όπως είπαμε, γεγονός το οποίο παραβλέπετε, αγαπητέ.
   3. Τί είδους χειροτονία ήταν αυτή;
   Μια χειροτονία εκκλησιαστικής ανάγκης εν καιρώ ανελευθερίας και διωγμών, η οποία μπορεί να ΣΚΙΑΣΕ (προσεκτικά επιλεγμένη αυτή η λέξη, ούτε καταρράκωσε, ούτε διέσυρε, όπως άλλες πράξεις και ιεροπραξίες κάποιον άλλων στην δική τους πορεία) τον Ιερό μας Αγώνα, αλλά το κύρος της δεν αμφισβητείται ήδη από πολλών ετών από όσους αγαπούν την Αλήθεια.

   Διαγραφή
 4. Εὐχαριστῶ γιά τήν ὡραία σύνοψι τῶν γεγονότων, δάσκαλε! Μερικοί φανατικοί συνήγοροι τῶν Οἰκουμενιστῶν (Π. Τελεβάντος, Δ. Σωτηρόπουλος κ.ἄ.) καλά θά κάνουν νά διαβάσουν τά παραπάνω πρίν ξαναγράψουν τίς γνωστές ἀνοησίες τους κατά τοῦ Πατρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ19 Οκτωβρίου 2014 - 7:46 μ.μ.

  Αγαπητέ δάσκαλε εξαιρετικά διαφωτιστικό το κείμενο της απάντησής σου στον αδελφό Δ. Κάτσουρα μόνο που δεν αφορά μόνο αυτόν ή άλλους αδελφούς από τον Εκκλησιαστικό χώρο των Ματθαιϊκών ,οι οποίοι συνήθως ερμηνεύουν τα γεγονότα που αναλύεις και τον τρόπο σκέψης των πρώτων Αρχιερέων του Αγώνα, ιδιαίτερα του Μακαριστού π. Φλωρίνης Χρυσοστόμου με άλλο τρόπο που σαφώς τον αδικεί ιστορικά. Καλό θα ήταν να τα βλέπουμε και να τα διαβάζουμε και εμείς αυτά τα κείμενα για να μη ξεχνάμε τις πνευματικές ρίζες μας και τον αληθινό τρόπο σκέψης των Πατέρων μας, τουλάχιστον τα χρόνια εκείνα. Αυτή η εμπειρία και κατανόηση είναι πολύτιμη ιδιαίτερα σήμερα που στον αγώνα μας ουσιαστικά ξεκίνησε μία νέα φάση μετά την διακήρυξη του κοινού Εκκλησιολογικού μας κειμένου, που λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο τα γεγονότα των πρώτων χρόνων της καινοτομίας, αλλά τα 90 χρόνια της Αποστασίας. Σήμερα ήλθε η ώρα το Εκκλησιολογικό χάσμα ανάμεσα στους αγωνιζόμενους του Πατρίου να γεφυρωθεί με τους όρους που προβλέπονται στο κοινό Εκκλησιολογικό κείμενο και οι πληγές του παρελθόντος να κλείσουν εν αγάπη. Αδελφοί οι " Αντιοικουμενιστές " του Νέου τελικά δεν τολμούν, το κίνημα του Πατρίου, εμείς δηλαδή, ει δυνατόν όλοι μαζί, πρέπει να επιτελέσουμε το ιστορικό χρέος μας, αποτελώντας, παρά τις ανθρώπινες αδυναμίες μας, την ελπίδα και το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι βέβαια έτσι ακριβώς είναι εκλεκτέ αδελφέ Διονύσιε, βεβαίως και δεν αφορά μόνο τον αγαπητό κ. Κάτσουρα, απλά έλαβα αφορμή από τα γραφόμενά του εδώ ( http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/09/blog-post_12.html ):
   "Ἀλλοῦ στέκομαι βασανιστικά προβληματισμένος ἔναντι τῆς μορφῆς καί προσφορᾶς τοῦ σεβαστοῦ αὐτοῦ προσώπου (σ. ημ. εννοεί τον πρ. Φλωρίνης). Καί ἐννοῶ τήν ἄρνησή του νά ἀφήσει διαδόχους".
   Ελπίζω ότι κάλυψα κάπως τον προβληματισμό αυτόν και αναμένω την τοποθέτηση του αξιοσέβαστου αδελφού μας.

   Διαγραφή
  2. Σχετικώς με τους Αντιοικουμενιστές του νέου, τους διακρίνω σε δύο κατηγορίες και πιστεύω ότι:
   Η πρώτη των λεγόμενων συντηρητικών (π. Θ. Ζήσης, π. Γ. Μεταλληνός κλπ.) στο μέλλον θα ενωθεί μαζί μας και αυτό θα γίνει πιθανόν αμέσως μετά την "Πανορθόδοξο" Σύνοδο των Οικουμενιστών, η οποία θα τους απογοητεύσει (βέβαια δεν ξέρω αν θα ζουν μέχρι τότε όλοι τους).
   Η δεύτερη, η των αποτειχισμένων, οι οποίοι θεωρούν ότι ο διά της αποτειχίσεως αντιοικουμενιστικός αγών στην Ελλάδα ξεκινά με αυτούς, θα περάσουν όλες τις φάσεις ανάπτυξης του λεγόμενου παλαιοημερολογιτικού κινήματος. Ήδη τώρα βρίσκονται στο έγκυρα-άκυρα Μυστήρια, όπως βλέπουμε στις τελευταίες αναρτήσεις τους περί μολυσμού ή μη και πως και γιατί των Μυστηρίων...

   Διαγραφή
 6. νικολαος απο πετρουπολη. η χειροτονια του 1960 ειναι ακυρη. το λεει ξεκκαθαρα ο 19ος κανονας της εν αντιοχεια συνοδου. πολυ ωραιες οι ερμηνειες σας αλλα ακυρες και αυτες. ο 19ος κανονας λεει ξεκκαθαρα πως χειροτονια που γινεται χωρις να ειναι παρον ο μητροπολιτης και οι πλειστοι των επισκοπων να ακυρουται...

  οσο για την χειροτονια του 1960 ηταν οχι μονο κρυφη αλλα μετα απο επισημη αποριψη της συνοδου. δηλαδη ενω σας απεριψαν ο μητροπολιτης και οι επισκοποι του πηρατε χειροτονια κρυφα... υπαρχουν 4 επισημες με αριθμο πρωτοκολου επιστολες οι οποίες βεβαιώνουν οτι χειροτονια δεν εγινε το 1960. καμια επισημη δεν υπαρχει που να λεει οτι εγινε και απο ποιους.

  η δηθεν αναγνωριση που λετε του 1969 δεν εχει ουτε σφραγιδα ουτε αριθμο πρωτοκολου.... οποτε πως την ονομαζετε συνοδικη αποφαση; αν ειχε περασει απο συνοδο θα ειχε πρωτοκοληθει κιολας.... χωρις αριθμο πρωτοκολου ουτε το απολυτηριο της α δημοτικου δεν γινεται δεκτο στο δημοσιο.... γινεται δεκτη μια εκκλησια τοπικη οπως της ελλάδος χωρις αριθμο πρωτοκολου;

  ο δικος σας επισκοπος καλλιοπιος γιαννακοπουλος στο περιοδικο του ορθοδοξος παρατηρητης, ιουνιου 1961 αρ. φ. 6 λεει οτι δεν γινεται δεκτος ουδεις επισκοπος χωρις χειροτονητηριο; και εχει πρωτοσελιδο τον λγ κανονα των α. αποστολων.... η χειροτονια σας δεν συγκρινεται με τις βαπτισεις εν καιρω διωγμου διοτι οι ματθαιικοι επισκοποι που χειροτονηθηκαν το 1956 και 58 ειχαν ολοι χειροροτονητηρια και κανεις δεν τους εβαλε φυλακη... η αληθεια δεν ειναι αυτη που λετε αλλα αυτη που λεει ο επισκοπος σικαγου σεραφειμ στην επιστολη του με ημερομηνια 26 οκτωβριου του 1972, προς τον αρχ. αυξεντιο. εκει αναφερει ο σικαγου σεραφειμ οτι εκαναν γνωστο στον ε. ακακιο το γεγονος οτι ο γαλλιας θεοφιλος ηταν νεοημερολογιτης και ο ναος στον οποιον θα γινοταν η χειροτονια του ηταν με το νεο. (γι αυτο και στο συναξαριο διαβαστηκαν και οι αγιοι με το νεο ημερ. και με το παλαιο! )εκεινος το προσπερασε αυτο και καταληγει στην επιστολη του ο σικαγου σεραφειμ πως ο επισκοπος ακακιος εδεχθη την χειροτονιαν γνωριζων καλως τοτε οτι ο επισκοπος θεόφιλος δεν επροκειτο να υπογραψη οιονδηποτε πιστοποιητικον. δεν ηταν ο διωγμος λοιπον που εκανε τον ακακιο να μην παρει χειροτονητηριο αλλα ο επ. θεοφιλος δεν του εδινε και για να λαβει την μιτρα ο ακακιος και αυτο το προσπερασε. ακομα ο σικαγου σεραφειμ λεει οτι εκανε λαθος που χειροτονησε τον ακακιο επισκοπο διοτι δεν γνωριζε καλως τα πραγματα εν ελλαδι. εσεις παρουσιαζετε την χειροτονια ως κατι καλο ενω εκεινος που την εκανε την παρουσιαζει ως λαθος.

  για το ζητημα της αρνησης του ε. θεοφιλου οτι συμμετειχε στην χειροτνια του ε. ακακιου ο σικαγου σεραφειμ λεει οτι, ο Θεος επετρεψε τον πειρασμο αυτο επειδη η παραταξη του αυξεντιου χρησιμοποιησε κατα κορον κατα των ματθαιικων την εφ ενος χειροτονια.

  τελος πως ειστε λετε με το παλαιο αφου εχετε χειροτονια απο νεοημερολογιτη; δηλαδη ενας παπικος επισκοπος χειροτονει εναν ιερεα, αυτος μπορει να αυτοπαρουσιαζεται ως ορθοδοξος αφου ειναι χειροτονημενος απο παπικο; αυτα τα στοιχεια υπαρχουν σε ψηφιακη μορφη για οποιον τα αμφισβητει. με την εν Χριστώ αγάπη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Νικόλαε, δείτε με προσοχή πως έχουν τα πράγματα:
   Ότι είναι αντικανονικό δεν σημαίνει ότι είναι και άκυρο. Ο 19ος Κανόνας της εν Αντιοχεία Συνόδου ορίζει μεν να παρίσταται η Σύνοδος και ο Μητροπολίτης, αλλά λέει ότι αν δεν γίνει αυτό η χειροτονία "να ακυρώνεται" ΚΑΙ ΟΧΙ "ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΑΚΥΡΗ". Πρόκειται για το λεγόμενο "δυνάμει και ενεργεία" των Ιερών Κανόνων σύμφωνα με το οποίο κάθε Κανόνας δεν ενεργεί αυτομάτως, αλλά ενεργείται από την Σύνοδο των ζώντων Επισκόπων. Τουτέστιν η Σύνοδος των Ρώσων της Διασποράς θα μπορούσε να ακυρώσει την χειροτονία του Ακακίου δυνάμει του Κανόνος αυτού. Το έκανε; ΟΧΙ! Αντιθέτως αναγνώρισε, έστω και εκ των υστέρων, το κύρος της χειροτονίας αυτής.
   Αδιάφορο είναι επίσης αν το έγγραφο του Αγίου Φιλαρέτου έχει ή δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου (μα είναι επιχείρημα αυτό σήμερα;), αφού στην πράξη η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς κοινωνούσε με την Σύνοδο των διαδόχων του Ακακίου για πάρα πολλά έτη.
   Το τι έλεγε και το τι νόμιζε ο Καλλιόπιος το 1960, το αναιρεί η πράξη του το 1979, να λάβει δηλαδή χειροτονία από διαδόχους του Ακακίου, γεγονός που δηλώνει ότι αναίρεε τις επιφυλάξεις που είχε το 1960, περί του κύρους της χειροτονίας του Ακακίου.
   Τέλος, το ότι ο Θεόφιλος λειτουργούσε και με το νέο ημερολόγιο, ουδόλως επηρεάζει το κύρος της χειροτονίας του Ακακίου, αφού δεν πιστεύουμε ότι τα Μυστήρια είναι άκυρα εξαιτίας του νέου ημερολογίου, πόσο μάλλον όταν η συγκεκριμένη χειροτονία έγινε σε λειτουργία με το παλαιό ημερολόγιο και από επισκόπους που ανήκαν σε Σύνοδο που ακολουθούσε επίσημα το παλαιό ημερολόγιο, ασχέτως αν ο ένας επίσκοπός της, λειτουργούσε και με το νέο.
   Το θέμα όμως είναι πρώτα να αποφασίσετε εσείς τι σας βολεύει (με βάση βεβαίως τα στοιχεία που έχετε σε ψηφιακή μορφή...) να μας κατηγορείτε:
   Ότι συμμετείχε ο Θεόφιλος, άρα έχουμε χειροτονία από νεοημερολογίτη ή ότι δεν συμμετείχε άρα έχουμε χειροτονία υφ' ενός;
   Αποφασίστε και πείτε μας.

   Διαγραφή
  2. Γράφετε επίσης: "εσεις παρουσιαζετε την χειροτονια ως κατι καλο ενω εκεινος που την εκανε την παρουσιαζει ως λαθος" και απορώ πραγματικά. Αυτό είδατε από το άρθρο. Το γραφέν "Δυστυχώς με την χειροτονία του Ακακίου σκιάστηκε ο Ιερός μας Αγώνας" το θεωρείτε ως καλή παρουσίαση;
   Το να πούμε όμως ότι είναι και άκυρη και ανυπόστατη αφίσταται της αληθείας αγαπητέ. Αν λέτε τέτοια πράγματα, μετά μην κατηγορείτε τους νεοημερολογίτες, που δεν δέχονται τα Μυστήριά μας...

   Διαγραφή
 7. Αγαπητέ μας δάσκαλε
  Σχετικά με την απάντηση σας στο 3ο σχόλιο για τη χειροτονία του Ακακίου Παππά ο ΛΓ Αποστ. Κανόνας λέει τα εξής :<< Μηδένα των ξένων Επισκόπων ή Πρεσβυτέρων ή Διακόνων άνευ συστατικών προσδέχεσθαι>>. Η λέξη <> σημαίνει και ερμηνεύεται χειροτονητήριο. Σε απλά ελληνικά ο κανόνας αυτός λέει ότι δεν πρέπει να γίνεται κανένας επίσκοπος δεκτός αν δεν παρουσιάζει χειροτονητήριο. Εξάλλου την δεκαετία του 1960 που έγινε η χειροτονία του Ακακίου Παππά δεν υπήρχαν διωγμοί στην Ελλάδα. Την 10ετία του 1950 έγιναν οι μεγάλοι διωγμοί.
  Ο Ρουμάνος Θεόφιλος αρνήθηκε την συμμετοχή του στην χειροτονία του Ακακίου Παππά. Άρα ο Ακάκιος Παππάς χειροτονήθηκε από έναν.
  Ο 19ος Κανόνας της Αντιοχείας απαγορεύει την χειροτονία επισκόπου άνευ της εγκρίσεως της Ι. Συνόδου.<> και εν συνεχεία γράφει << Ει δε άλλως παρά τα ορισμένα γίγνοιτο μηδέν ισχύειν την χειροτονία>> που σημαίνει να είναι άκυρη η χειροτονία εκείνη που θα γίνει χωρίς την έγκριση της Ι. Συνόδου. Άρα η χειροτονία του Ακακίου είναι ως μηδέποτε γενομένη. Αυτά εν συντομία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δείτε παραπάνω, τις δύο απαντήσεις προς Νικόλαο από Πετρούπολη, αφορούν και εσάς.
   Χαίρετε εν Κυρίω

   Διαγραφή
  2. Και μην ξεχάσετε πρώτα από όλα να αποφασίσετε:
   συμμετείχε ο Θεόφιλος, άρα έχουμε χειροτονία από νεοημερολογίτη ή δεν συμμετείχε άρα έχουμε χειροτονία υφ' ενός ή δεν συμμετείχε κανείς (δεν έγινε καν δηλαδή η χειροτονία), αφού δεν υπήρχε χειροτονητήριο;
   Αποφασίστε

   Διαγραφή
 8. νικόλαος απο πετρουπολη. συγνωμη που ξαναγραφω αλλα δεν απαντατε στο σχολιο μου επι της ουσιας αδελφε μανη. εμεις δεν εχουμε να αποφασισουμε τιποτα περι των χειροτονιων σας διοτι δεν αφορα εμας το θεμα της ακυρης χειροτονιας σας.

  εσεις λετε οτι εχετε κανονικους επισκοπους και πανω σε αυτο θελησα να παρεμβω και μη θεωρειθει το σχολιο μου ως παραταξιακο μισος. αλλα για να ειστε αληθινοι σαυτα που λετε δεν μπορειτε να λετε τους ματθαιικους επισκοπους μας ως κακοδοξους και τους δικους σας με την ερμηνεια σας δυναμει και ενεργεια ως ορθοδοξους! δηλαδη για τους επισκοπους μας δεν ισχυει το να αποφασισει καποτε καποια συνοδος αν ειναι κακοδοξοι η ορθοδοξοι; δεν ισχυει οτι μεχρι τοτε ειναι κανονικοι επισκοποι αφου εχουν χειροτονητητρια και εγινε η χειροτονια εν μεσω κληρου και λαου;

  ουτε μια φωτογραφια δεν εχετε τον επισκοπο σας ακακιο να χειροτονειται. ουτε ενα χαρτι οτι τον χειροτονησε ο σεραφειμ και ο θεοφιλος. εμεις τι να αποφασισουμε; τα λεει ολα ο σεραφειμ στην επιστολη που εστειλε στον αρχ/πο αυξεντιο που του λεει οτι με την δημοσια αρνηση και εγγραφη του θεοφιλου οτι συμετειχε στην χειροτονια του ακακιου εγειρεται λεει κανονικο ζητημα. γι αυτο οι δυο επισκοποι σας βικεντιος και παισιος οταν πηγαν στο φαναρι τους εκαναν απο την αρχη διακους ιερεις και επεισκοπους γιατι δεν φαινεται πουθενα να χειροτονηθηκε ο αρχιμανδριτης ακακιος σε επισκοπο..... πουθενα.

  για την κοινωνια των ρωσων με τη συνοδο σας δε σημαινει οτι ηταν ορθη αυτη η κοινωνια. αλλωστε την διεκοψαν οι ρωσοι το 1978 με επιστολη του ιδιου του προεδρου φιλαρετου για λογους που γνωριζετε..... θα δημοσιευτει αυτη η επιστολη και θα δει ο κοσμος γιατι οι ρωσοι σας απεκοψαν απο την εκκλησιαστικη κοινωνια.

  εμεις τους αποκοψαμε το 76 λογο καθυστερησης να εκλειψουν τα φαινομενα οικουμενισμου στο χωρο τους. οι ιδιοι οι ρωσοι λενε σε επισημο εγγραφο τους οτι εφοσον οι ματθαιικοι δε μας θεωρουν ορθοδοξους αρα και η ευχη που τους διαβασαμε ειναι ακυρη πια! αυτα τα εχουμε και σε βιβλιο με φωτοτυπια την αποφαση και σε σιντι για όποιον θελει. εσεις αποφασιστε αν ειστε χειροτονημενοι απο εναν η απο δυο. οτι κι αν ισχυει, η ακυρη χειροτονια σας ειναι αποδεδειγμενη διοτι οι ιεροι κανονες δεν αναφερουν επιτιμιο για εκεινον που χειροτονειται κρυφα αφου δεν τον θεωρουν επισκοπο. αναφαιρουν επιτιμιο μονο για τον επισκοπο που χειροτονει κρυφα. ο σεραφειμ μην ξεχνατε οτι τιμωρηθηκε με ενα χρονο αργια για την κρυφη χειροτονια του ακακιου.

  αναφερουμε ολα οσα γωριζουμε και ας βγαλει ο καθε ανγνωστης τα συμπερασματα του. αλλη μια περιεργη συμπτωση ειναι οτι ο χιλης λεοντιος οταν ηρθε ελλαδα και χειροτονησε τους αρχιμανδριτες παρθενιο, αυξεντιο, χρυσοστομο με την σειρα αυτη. δεν μας αφορα το ζητημα της καταγωγης του επισκοπου χρυσοστομου νασλιμη, μας αφορα ομως οτι ηταν κατα του αγιου νεκταριου όπως και οι παρθενιος και αυξεντιος. γιατι δεν υπαρχει μια φωτογραφια του χιλης λεοντιου και του επισκοπου ακακιου που να φαινονται μαζι οτι κανουν τις χειροτονιες; μονο ο χιλης λεοντιος φαινεται σε μια φωτογραφια της χειροτονιας του αυξεντιου. πουθενα παλι ο επισκοπος ακακιος. βρειτε μια φωτογραφια να δουμε αν συμετειχε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. η ενταξη του αρχ. καλιοπιου στην πλευρα των φλωριναιων δεν σημαινει αναιρεση οσων ειπε και εγραψε αφου ποτε δεν αναιρεσε τιποτα εγγραφως απο οσα εγγραφως εγραφε εναντιον σας το 61 , 62 κλπ. οταν καποιος ειναι σοβαρος πρωτα εγραφως ανακαλει οσα εγραψε κατα εκεινων απο τους οποιους παιρνει την μιτρα. και μετα παιρνει την μιτρα. μην ξεχνατε οτι ελεγε τους επισκοπους σας ψευδεπισκοπους και χωρις να το αναιρεσει αυτο πηγε και εγινε επισκοπος απο εκεινους που ο ιδιος ελεγε ψευδεπισκοπους.δειτε το τευχος ''ορθοδοξος παρατηρητης'' σεπτεμβριου οκτωβριου 1963. εχουμε σε ψηφιακη μορφη το περιοδικο για οποιον δεν πιστευει.

  τελος η ιδιωτικη αναγνωριση που εκανε φιλανθρωπα ο προεδρος φιλαρετος, μια αγια μορφη αφου κοιμηθηκε μετα τον αναθεματισμο του οικουμενισμου το 83, ηταν για να ενωσει τις δυο τοτε ομαδες γοχ της ελλαδος. (ακομα και αυτη δεν αναφερει το ονομα του θεοφιλου αλλα μονο του σεραφειμ τον αλλον επισκοπο τον αναφερει ανωνυμα! αυτο δεν ειναι ουτε χειτοτονια με κυρος ειναι ακυρη ουτε με κανονικοτητα. δεν ειναι κανονικη.) για αυτο αλλωστε και εγινε ο,τι εγινε το 71 στην αμερικη στους δυο επισκοπους μας ενω η συνοδος μας στην ελλαδα δε γνωριζε τιποτα. γι αυτο και ειχαν προβληματα οι δυο επισκοποι οταν ηρθαν ελλαδα.διοτι ενεργησαν κρυφα και δεν εγινε δεκτη αυτη η ευχη απο τον κληρο και τον λαο μας.εμεις αναγνωριζουμε το λαθος των γεγονοτων που μας εμπλεκουν εσεις θελετε να φαινεστε ως οι μονοι κανονικοι επισκοποι ενω δεν εχετε ουτε ενα χαρτι που να λεει οτι ο ταδε και ο ταδε ηταν εκεινοι που χειροτονησαν τον πρωτο σας επισκοπο.

  εχετε αποστολικη διαδοχη απο ανωνυμο επισκοπο; εμεις ειχαμε επισκοπους το 56 και το 58 εν μεσω διωγμων οπως λετε οτι γινονταν εκεινη την εποχη, επισκοπους με χειροτονητηριο και αριθμο πρωτοκολου, γιατι αδελφε μανη, χωρις αριθμους πρωτοκολου ο καθενας γραφει ενα χαρτι αναγνωριζει καποιον για επισκοπο και αυτος ο καποιος μπορει να εχει ρασοφορεσει μονος του σπιτι του. η εκκλησια θεσπισε τον αριθμο πρωτοκολου για να μην μπορει καποιος να πει οτι το ταδε χαρτι ειναι ιδιωτικο. αλλα οτι περασε απο την ολομελεια της συνοδου και οριστε κυριοι εχει και τον αριθμο πρωτοκολου αποδειξη οτι περασε απο ψηφιση, μετα στα πρακτικα κλπ. παλαιοτερα υπηρχαν οι υπογραφες με την σφραγιδα με κερι κλπ. τα ξερετε. στο χαρτι σας δεν υπαρχει ουτε καν σφραγιδα. επιπλεον οι υπολοιποι 13 επισκοποι της συνοδου των ρωσων δεν υπογραφουν μεσα σε αυτους και ο θεοφιλος. υπογραφουν η μειοψηφια και δεν υπογραφει η πλειοψηφια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητέ Νικόλαε από Πετρούπολη, δημοσιεύω μάλλον για τελευταία φορά τα σχόλιά σας τόσο επειδή μπήκατε σε κόπο να γράψετε τόσα πολλά, όσο και για να κρίνει ο εχέφρον αναγνώστης τον διάλογο αυτόν και τα επιχειρήματα του καθενός. Δυστυχώς ο λόγος σας είναι ασυνάρτητος, χωρίς συνοχή και τάξη. Παραθέτετε απλά ένα κατεβατό πληροφοριών που έχετε αντιγράψει, αδυνατώντας μάλιστα να αξιοποιήσετε και να ταξινομήσετε τις πληροφορίες αυτές, αλλά και τις εξηγήσεις που σας έδωσα παραπάνω και έτσι να σταθείτε με κριτική σκέψη απέναντι στο θέμα. Δεν αποφασίσατε επίσης, γιατί πράγμα μας κατηγορείτε, απλά χρησιμοποιήσατε στο οπλοστάσιό σας ότι μπορούσατε να περισυλλέξετε, ακόμη και αν αυτό δημιουργεί εξόφθαλμες αντιφάσεις. Με αυτόν τον τρόπο δεν προάγεται ο διάλογος, ούτε ανακαλύπτεται η αλήθεια. Σας συμβουλεύω πάντως αν σκοπεύετε να επανέλθετε να αρχίσετε με τα βασικά, ήτοι τονισμό, ορθογραφία και συντακτικό. Διότι αν δεν γνωρίζουμε τα στοιχειώδη, δεν θα κατανοήσουμε τα δυσκολότερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Και κάτι ακόμα. Διάλογος σημαίνει:
  1. Ρωτάω ΕΝΑ πράγμα; Περιμένω απάντηση. Δεν με καλύπτει; Ξαναρωτώ. Με καλύπτει; Σταματώ.
  2. Με ρωτούν κάτι; Απαντώ. Δεν τους καλύπτω. Απαντώ ξανά. Τους καλύπτω; Προχωρώ.
  Απλά πράγματα. Για να μην παρεξηγούμαστε.
  Και επειδή Νικόλαε από την Πετρούπολη, μάλλον ούτε Νικόλαος είσαι, ούτε από την Πετρούπολη είσαι, αλλά η γραφίδα σου θυμίζει διαχειριστή ιστολογίου γνωστού χώρου, αν θες να κάνουμε δημόσιο διάλογο με τον παραπάνω απλό τρόπο είμαι στη διάθεσή σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. επειδη αδελφε δεν εχετε απαντησεις καταφευγετε σε υποθεσεις και υποψιες φανταστικες. το οτι δεν απαντατε σε τιποτα απο οσα γραφω εγω ο νικολαος απο πετρουπολη μου αρκει για να κατανοησω οτι δεν εχετε απαντησεις. εγω σας απαντησα σε ολα. κανετε οτι δεν απαντησα. εκεινοι που διαβαζουν καταλαβαινουν.

  αν δεν θελετε να δημοσιευετε οσα γραφω δικαιωμα σας. αλλα να ειστε ευθης και να ομολογητε οτι επειδη δεν εχετε απαντησεις καταφευγετε σε δικαιολογιες για να μην εχετε διαλογο μαζι μας. οταν γραφει καποιος ανωνυμα τον συκοφαντειτε οτι επιμενει στην ανωνυμια, οταν καποιος γραφει επωνυμα τον κατηγορειτε οτι ψευδεται. δεν περπατατε καλα αδελφε.

  οσα δημοσιευτε πηραν απαντηση αλλα εσεις σιωπατε και στον θεμα του αγιου νεκταριου και της εικονομαχιας στο χωρο σας. οσο για τις χειροτονιες σας απαντησαμε μεσα απο πληροφοριες της εποχης και επιστολες του σεραφειμ και του επισκοπου καλιοπιου. για τα λαθη μας δεν χρειαζεται η ειρωνια αδελφε. αλλωστε μετρα αν λεμε αληθειες οχι αν της λεμε με ορθογραφικα λαθη. και να μην δημοσιευσετε το παρον θα σας κατανοησουμε. και μεις στη θεση σας θα δυσκολευομασταν να δημοσιευσουμε κατι που δεν μπορουμε να του απαντησουμε.

  χαιρετε και αν βρειτε απαντηση εμεις περιμενουμε δεν εχουμε προβλημα. δημοσιευστε την απαντηση σας εφοσον εχετε δημοσιευσει το παρον σχολιο. αν δεν θελετε να το δημοσιευσετε μην προβειτε σε απαντηση χωρις το σχολιο μας. θα ειναι ανεντιμο νομιζουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απαντήσεις δόθηκαν, δεν τις δεχτήκατε όμως και γράψατε "ωραιες οι ερμηνειες σας αλλα ακυρες και αυτες". Και επανήλθατε με νέα επιχειρήματα, ζητώντας άλλες απαντήσεις.
   Αν νομίζετε ότι το να φέρνετε τον άλλον μονίμως στη θέση του απολογούμενου λέγεται διάλογος, είστε λάθος.
   Θέλετε να κάνουμε μια νέα αρχή; Ο καθένας μας θα κάνει μια ερώτηση και θα δικαιούται μία απάντηση. Μετά ο άλλος θα κάνει μία ερώτηση και θα περιμένει την απάντηση.
   Να αρχίσω πρώτος.
   Ερώτηση: 1. Γιατί πολεμάτε την χειροτονία του Ακακίου; Επειδή στην χειροτονία αυτή συμμετείχε ο Θεόφιλος και επομένως έχουμε διαδοχή από νεοημερολογίτη; Γιατί στην χειροτονία αυτή δεν συμμετείχε ο Θεόφιλος και επομένως έχουμε χειροτονία υφ' ενός; Ή επειδή στην χειροτονία αυτή δεν συμμετείχε κανένας, επειδή ο Ακάκιος δεν προσκόμισε χειροτονητήριο;
   Περιμένω την απάντησή σας και μετά ευχαρίστως να απαντήσω κι εγώ με τη σειρά μου σε μία ερώτησή σας.
   Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω πως θα μπορέσει να γίνει ένας διάλογος και να απαντηθούν τα ερωτήματα.

   Διαγραφή
  2. Και ακόμα να δοθεί η απάντηση.....

   Διαγραφή