"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Ολίγα τινά περί των υφ' ενός χειροτονιών (με αναφορά στην ρουμανική και στις ελληνικές περιπτώσεις)

Πριν από λίγες μέρες αναρτήθηκε το εξαίρετο από κάθε άποψη πόνημα ""Οἱ κατὰ Θεὸν Ἀγῶνες καὶ τὰ Θαυμαστὰ Παλαίσματα τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ (1891-1985)" του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Μέρος του πονήματος (με τις κατάλληλες προσθαφαιρέσεις και σχόλια για να έρθει στα μέτρα της προκρούστειας εκκλησιολογίας τους) αναδημοσίευσε χθες (εδώ) το ιστολόγιο της ματθαιϊκής παρατάξεως υπό τον κ. Χρυσόστομο Τζανή (πρόκειται για ένα από τα δύο μέρη των διαδόχων της λεγομένης "Συνόδου των Πέντε", οι οποίοι αποσχίστηκαν αντικανονικά από την Ματθαιϊκή Σύνοδο το 1995).
Με αφορμή τα σχόλια του ιστολογίου αυτού και κυρίως τα αναφερόμενα στην υφ' ενός χειροτονία, θα αναφέρουμε ολίγα τινά περί του θέματος αυτού ώστε να μάθουν οι φιλομαθείς και καλοπροαίρετοι αναγνώστες την αλήθεια.
Παρουσιάζοντας τις υφ' ενός χειροτονίες του Ρουμάνου Μητροπολίτου Κορντούν Γαλακτίωνος ο Άγιος Γαρδικίου έγραψε στο πόνημά του (σελ. 86-87): "Περὶ τῆς ἀναγκαίας ἐκείνης πράξεως, ἔγραφε ὀρθῶς ὁ μακαριστὸς Σεβασμ. Μητροπολίτης Κυπριανὸς († 2013) τὸ 1980 τὰ ἑξῆς: «ἡ κατ’ ἀδήριτον ἀνάγκην ἀντικανονικὴ ἐνέργεια αὐτὴ ἔγινε βεβαίως κατ’ οἰκονομίαν, ἀλλ’ ὁπωσδήποτε τὸ δογματικῶς καὶ μυστηριακῶς ἔγκυρον τοῦ Μυστηρίου ἦτο ἀναμφισβήτητον», μὴ συγκρινόμενη μὲ τὴν ἀντικανονικὴ παρόμοια πρᾶξι τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τοῦ 1948 ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα".
Ο Ανώνυμος συντάκτης του  προαναφερομένου ιστολογίου αντέδρασε στην πιο πάνω θέση και έγραψε: "Αξίζει όμως σχολιασμού και το γεγονός ότι ο κ. Κλήμης καίτοι εξυμνεί την υφ' Ενός Επισκόπου (μάλιστα σχολάζοντα) χειροτονία Επισκόπου για τους Ρουμάνους, την ίδια στιγμή βιάζεται να επισημάνει ότι η παρόμοια πράξη Ορθοδόξου Ομολογίας και Εκκλησιολογικής συνείδησης του Ποιμενάρχου των Γ.Ο.Χ. Βρεσθένης αγίου Ματθαίου είναι δήθεν "αντικανονική"! Η χειροτονία Καινοτόμου μας παρουσιάζεται "εγκυρότερη" από αυτήν του Γνησίου Ορθοδόξου Αρχιερέα και αγωνιστή έως τέλους Αρχιεπισκόπου Ματθαίου!".
Παραβλέποντας τις άδικες κρίσεις του εν λόγω κειμένου (όπως το ότι χαρακτηρίζεται "Καινοτόμος" ένας Ιεράρχης που αποκήρυξε την καινοτομήσασα Εκκλησία της Ρουμανίας και επέστρεψε στην Γνησία Ορθοδοξία) προχωρούμε ευθύς αμέσως στην εξέταση του θέματος.
Έχει δίκαιο ο Άγιος Γαρδικίου να θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνει σύγκριση μεταξύ των δύο πράξεων (χειροτονίες υφ' ενός υπό Γαλακτίωνος και Ματθαίου αντίστοιχα) ή έχει δίκαιο ο Ανώνυμος συντάκτης του ιστολογίου;
Καταρχήν , πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή καθαυτή η πράξη της χειροτονίας επισκόπου υπό ενός μόνου είναι αντικανονική. Ο Α' Αποστολικός Κανών ορίζει: "Ἐπίσκοπος χειροτονείσθω ὑπὸ ἐπισκόπων δύο ἢ τριῶν".
Οι Αποστολικές Διαταγές είναι πιο αναλυτικές: "Ἐπίσκοπος ὑπὸ τριῶν ἢ δύο ἐπισκόπων χειροτονείσθω. Ἐὰν δὲ τις ὑπὸ ἑνὸς χειροτονηθῇ Ἐπισκόπου, καθαιρείσθω καὶ αὐτός, καὶ ὁ χειροτονήσας αὐτόν. Ἐὰν δὲ ἀνάγκη καταλάβῃ ὑπὸ ἑνὸς χειροτονηθῆναι, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι πλείονας παραγενέσθαι, διωγμοῦ ὄντως ἢ ἄλλης τοιαύτης αἰτίας, ψήφισμα κομιζέσθω τῆς ἐπιτροπῆς πλειόνων Ἐπισκόπων" (P. G. 1, 1124).
Συμφώνως με τα ανωτέρω η υφ' ενός χειροτονία είναι αντικανονική ενέργεια (όπως γράφει και ο Άγιος Γαρδικίου, τον οποίο ο Ανώνυμος ιστολόγος αδικεί γράφοντας πως τάχα "εξυμνεί την υφ' ενός χειροτονία"), η οποία όμως όταν υφίσταται αδήριτος ανάγκη (όπως η έλλειψη άλλων επισκόπων λόγω διωγμού) είναι αποδεκτή κατ' οικονομίαν. Και βεβαίως ένα τέτοιο γεγονός δεν θέτει σε αμφισβήτηση το δογματικό και μυστηριακώς έγκυρο του Μυστηρίου.
Αλλά ας δούμε αναλυτικά τις περιπτώσεις.
1. Στην περίπτωση των Ρουμάνων έχουμε και λέμε. Από το 1924, έτος της ημερολογιακής καινοτομίας, μέχρι το 1955, οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι της Ρουμανίας δεν είχαν Αρχιερέα. Το 1955 αποτειχίστηκε ο Μητροπολίτης Γαλακτίων, όπως είπαμε, και ανέλαβε την διαποίμανση των πιστών ως πρώτος Αρχιερέας της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας. Το 1956 προέβη μόνος του σε χειροτονίες. Για να δούμε αν δικαιολογείται αυτή η πράξη:
α. Ήταν εκείνη η περίοδος, περίοδος διωγμού; 
Βεβαίως, και μάλιστα όχι μόνο γενικού, αλλά και διπλού διωγμού. Αφενός μεν, η νεοημερολογιτική Εκκλησία εδίωκε ποικιλοτρόπως τους γνησίους Ορθοδόξους, αφετέρου το κομμουνιστικό κράτος πολεμούσε με μένος την θρησκεία.
β. Υπήρχε άλλος γνήσιος ορθόδοξος Επίσκοπος να αναλάβει την διαποίμανση ή να συμπράξει σε χειροτονίες;
Όχι, ούτε ένας! Και από άλλες χώρες ήταν αδύνατο να έλθουν λόγω του καθεστώτος.
Επομένως δικαιολογείται απολύτως μια τέτοια πράξη.
Άλλωστε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, οι υφ' ενός χειροτονίες των Ρουμάνων ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΗΚΑΝ εκ των υστέρων από "επιτροπή πλειόνων Επισκόπων" και συγκεκριμένα από την προσωρινή Σύνοδο των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος (υπό τον Μητροπολίτη Κάλλιστο) με την απόφαση εκκλησιαστικής κοινωνίας των δύο Ιεραρχιών που υπογράφτηκε στις 30-10-1979. 
2. Στην περίπτωση του Βρεσθένης Ματθαίου, κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις:
α. Ήταν εκείνη η περίοδος, περίοδος διωγμού;
Το 1948 που ο Βρεσθένης Ματθαίος έκανε τις χειροτονίες δεν ήταν περίοδος γενικού διωγμού των Γνησίων Ορθοδόξων!
β. Υπήρχε άλλος γνήσιος ορθόδοξος Επίσκοπος να αναλάβει την διαποίμανση ή να συμπράξει σε χειροτονίες;
Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά τέσσερις γνήσιοι ορθόδοξοι Επίσκοποι, ήτοι ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ο Κυκλάδων Γερμανός, ο Διαυλείας Πολύκαρπος και ο Μεγαρίδος  Χριστοφόρος. Μήπως το λέμε εμείς μόνο; Όχι, βέβαια, οι ίδιοι οι τότε Ματθαιϊκοί το ομολογούν. Παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο μέρος επιστολής με τίτλο "Προς την Ιεραρχίαν της Διοικούσης Εκκλησίας της Ελλάδος" που δημοσιεύθηκε στην αθηναϊκή εφημερίδα "ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ" (6-7-1948) και συνέταξε ο π. Ευγένιος Τόμπρος, τη εντολή του ιδίου του Βρεσθένης Ματθαίου.
 

Πάνω, τα επίμαχα σημεία της επιστολής. Κάτω, αναφορά για το θέμα αυτό από το βιβλίο του αειμνήστου Σταύρου Καραμήτσου, "Η αγωνία εν τω κήπω της Γεθσημανή", Αθήνα 1999, (β΄ έκδοση), σελ. 223

 
Σε αυτήν όπως βλέπετε ομολογείται το γεγονός ότι στους κόλπους της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος υπήρχαν ΠΕΝΤΕ Αρχιερείς! Ενώ αυτό όμως ομολογείται τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο ο κυρός Ματθαίος προβαίνει σε χειροτονίες μόνος του (το περί αναγνωρίσεως των χειροτονιών αυτών από την Ρωσική Διασπορά είναι ένα άλλο  πολύπλευρο και μεγάλο θέμα, το οποίο δεν θα θίξουμε εδώ, για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας)...
Δεν έχει δίκαιο λοιπόν ο Άγιος Γαρδικίου, όταν γράφει πως αυτές οι δύο πράξεις δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους;
3. Ας αναφέρουμε όμως και άλλη μία ελληνική περίπτωση. Μετά το σχίσμα των Πέντε (1995) και ενώ έχουν κοιμηθεί οι τρεις από τους πέντε Επισκόπους, δημιουργείται νέο σχίσμα (2002) ανάμεσα στους δύο εναπομείναντες και ο ηγέτης της μιας παρατάξεως (στην οποία ανήκει και το εν λόγω ιστολόγιο) Μεσσηνίας Γρηγόριος, προβαίνει και αυτός σε υφ' ενός χειροτονίες (γιατί όχι, αφού το ίδιο έπραξε και ο πνευματικός του πατέρας Βρεσθένης Ματθαίος).
Για να θέσουμε πάλι τα αυτά ερωτήματα:
α. Ήταν εκείνη η περίοδος, περίοδος διωγμού;
Όπως όλοι γνωρίζουμε δεν υπήρχε καθόλου διωγμός των Γνησίων Ορθοδόξων το έτος 2002!
β. Υπήρχε άλλος γνήσιος ορθόδοξος Επίσκοπος να αναλάβει την διαποίμανση ή να συμπράξει σε χειροτονίες;
Δεκάδες. Από τις Συνόδους των Γ.Ο.Χ. του τότε Αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου Κιούση, από την τότε Σύνοδο  των Ενισταμένων, από την Σύνοδο του κ. Μακαρίου, από την Σύνοδο των Ματθαιϊκών του τότε Αρχιεπισκόπου κ. Ανδρέα. Υπήρχε ακόμη και ο πρώην συνεπίσκοπός του ο κ. Χρυσόστομος Μητρόπουλος. Αλλά όχι! Πάντες εξέπεσαν, πάντες ήσαν ψευδεπίσκοποι και μόνος ορθόδοξος επίσκοπος επί της γης, ήταν ο κ. Γρηγόριος (αλλά με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις)...
Αυτά τα ολίγα προς αποκατάστασίν της αληθείας.
 
Ν.Μ.

26 σχόλια:

 1. Δεν αποσχίστηκαν οι 5 από την Εκκλησία του Χριστού, αλλά οι Ανδρεικοί λόγω των εικονομαχικών τους φρονημάτων και την καταφρόνηση προς τις ιερές εικόνες της Αγίας Τριάδος και της Αναστάσεως του Κυρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν και οι "Ανδρεϊκοί", όπως τους ονομάζετε, μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, εμείς θα αναφέρουμε απλά την αλήθεια: με την υπ. αρ. 2566/23-1-1992 εγκύκλιο της Συνόδου των Ματθαιϊκών φαίνεται ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει καν αίρεση "νεοεικονομαχίας". Το σχίσμα λοιπόν του 1995, το οποίο βαρύνει τους Πέντε, είναι καθαρά εκκλησιολογικό σχίσμα και βασίζεται στην εκκλησιολογική θέση, ότι με κάθε παράβαση (πραγματική ή φανταστική) ο παραβάτης καθίσταται αυτομάτως εκτός Εκκλησίας και άρα επιβάλλεται η αποκήρυξή του. Ήταν αναμενόμενο ότι αυτό θα συνέβαινε κἀποια στιγμή, αφού στην ίδια εκκλησιολογική θέση βασίστηκε το ματθαιϊκό σχίσμα του 1937. Απλά το 1937 η θέση αυτή παρουσιάστηκε, χωρίς να είναι, ως η αιτία του διχασμού (ενώ η πραγματική αιτία αφορούσε τον ίδιο τον Ματθαίο Καρπαθάκη, όπως υποστηρίξαμε σε άλλο μας άρθρο).
   Περισσότερα επί των εκκλησιολογικών σε άλλη ανάρτηση.

   Διαγραφή
 2. Ἔξοχον ἄρθρον! Νά κλείσουν ἐπιτέλους τά ἀπύλωτα στόματα τῶν φανατικῶν Ματθαιϊκῶν, πού ψεύδονται, ἀδικοῦν καί συκοφαντοῦν ὁμολογητάς, ζημιώνοντας ἔτσι καί διαιροῦντες συνεχῶς τό εὐγενές καί ὁμολογιακόν κίνημα τῶν ΓΟΧ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Διέγραψα δύο μηνύματα που ομιλούσαν εξ ονόματος της "Εκκλησίας Γ.Ο.Χ." του κ. Τζανή, διότι ήσαν ανυπόγραφα και μπορεί να μην εξέφραζαν την θέση της παρατάξεως αυτής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ10 Οκτωβρίου 2014 - 6:31 μ.μ.

  Αγαπητέ Δάσκαλε διάβασα το κείμενο που δημοσίευσαν οι αδελφοί μας Ματθαιϊκοί ήταν συνολικά 16 σελίδες, η πρώτη περιείχε τα σχόλιά τους για το βιβλίο του Θεοφιλεστάτου κ. Κλήμη και εμάς και οι υπόλοιπες 15 τα μαρτύρια της Εκκλησίας ΓΟΧ Ρουμανίας( ως απόσπασμα), που αναφέρονται στο βιβλίο αυτό. Μία σελίδα που μας χωρίζει και 15 σελίδες που μας ενώνουν. Αυτή δεν είναι άλλωστε και η πραγματική διαφορά μας με τους αδελφούς της Συνόδου του Σεβασμιωτάτου Χρυσοστόμου Τζανή, που κατά τα άλλα εμφανίζονται ως οι αυστηρότεροι όλων; Ουσιαστικά μία Θεολογική διαφορά, που δεν αφορά εμάς και εκείνους, αλλά την πνευματική κατάσταση των καινοτόμων και παράλληλα μας ενώνουν πολλές κοινές θυσίες των κοινών Πατέρων μας στην Ελλάδα και των κατά πνεύμα αδελφών Πατέρων των ΓΟΧ Ρουμανίας των περιόδων των μεγάλων διωγμών και των Θυσιών υπέρ της Πίστεως. Αδελφέ Νικόλαε και αδελφοί Ματθαιϊκοί δεν είναι καιρός περαιτέρω διαιρέσεων της Εκκλησίας, αλλά καιρός αναζήτησης της ενότητος και συναγωγής των τέκνων της ιδίας Μητρός. Ας συμφωνήσουμε στην κοινή Ομολογία που προβλέπει την επίλυση της διαφοράς μας σε τελικό βαθμό από την Πανορθόδοξο Σύνοδο των Γνησίων Ορθοδόξων, αλλά ήδη περιλαμβάνει την κατεύθυνση αυτής της τελικής Κρίσης και όλα τα άλλα εύκολα θα λυθούν, όπως τα θέματα των χειροτονιών των Αρχιερέων. Αυτά τα θέματα η Εκκλησία μπορεί ,χάριν της ενότητος, να τα επιλύσει σε μία μόνο στιγμή, δεν την φοβίζουν. Όσο για τους φόβους των Ματθαϊκών αδελφών μας μήπως εμείς νοθεύσουμε την Ορθόδοξη Ομολογία μας, να γνωρίζουν, ότι όταν Ευλογήσει ο Θεός μας και συνέλθει η Πανορθόδοξος Σύνοδος των Γνησίων Ορθοδόξων, οι Πατέρες δεν θα συνέλθουν ούτε για να " παίξουν " ούτε για να " πολιτευτούν ", αλλά για να ακουσθεί η αληθινή Φωνή Της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε όλη την υφήλιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου Διονύσιε, να υπενθυμίσω (και για όσους μάλιστα μας μιλούν για μελέτη της Εκκλησιαστικής Ιστορίας), πως όταν οι Άγιοι Πατέρες συνέρχονταν σε Σύνοδο για να αντιμετωπίσουν μία αίρεση, αντιμετώπιζαν παράλληλα και σχισματικές καταστάσεις (μελετιανοί΄, λουκιφεριανοί κλπ) ή άλλες αιρετικές ομάδες που αναφύονταν στην διάρκεια της αιρέσεως αυτής, και οι οποίες είχαν δημιουργηθεί πολλές φορές και ως αντίδραση στην μεγάλη προγενέστερη αίρεση της εποχής (π.χ. απολλιναριστές κατά αρειανισμού, μονοφυσίτες κατά νεστοριανισμού κλπ).
   Δεν είναι λοιπόν όλοι οι επίσκοποι οι φερόμενοι ως Γνήσιοι Ορθόδοξοι τέτοιοι και μη μας κάνει εντύπωση ότι μερικοί από αυτούς θα είναι υπόδικοι στην Πανορθόδοξη Σύνοδο των Γνησίων Ορθοδόξων και όχι μέλη της.

   Διαγραφή
 5. Ο Μεσηνίας Γρηγόριος χειροτόνησε μόνος του έχοντας όμως σύμψηφο ,το οποίο είχε συνταχθεί λίγο πριν την κοίμηση των 2 Αρχιερέων και με την υπογραφή του πρώην θεσ. Χρυσοστόμου. Και το σύμψηφο αυτό έχει πολλάκις δημοσιευθεί. Χειροτονίες με αυτούς που αναφέρετε ο Μεσ. Γρηγόριος δεν μπορούσε να κάνει γιατί είχαν διαφορετικό πιστεύω και φρόνημα από την Σύνοδο του.Τέλος σας συνιστούμε να μελετήσετε καλύτερα την εγκύκλιο του 1992 στην οποία γίνετε ξεκάθαρα λόγος περι εικονομαχίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Ανώνυμε, λυπάμαι αλλά ή έχετε άγνοια των Ιερών Κανόνων ή ακολουθείτε την μέθοδο του Προκρούστη, ο οποίος έκοβε και τέντωνε ότι δεν ήταν στα μέτρα του.
   Εντρυφήστε στους Κανόνες (α΄ Αποστολικό, δ΄ της Α΄ Οικουμενικής, γ΄ της Ζ΄, ιθ΄ της Αντιοχείας, ιγ΄ της Καρθαγένης) και θα διαπιστώσετε ότι τόσο στην εκλογή, όσο και στην χειροτονία (δύο διαφορετικές ιεροτελεστίες), το "όλοι ή πολλοί Επίσκοποι" είναι η ακρίβεια και το "τρεις ή δύο Επίσκοποι" είναι η οικονομία. Εσείς κάνατε για του λόγου σας την οικονομία ακρίβεια και το παράνομο του υφ' ενός οικονομία.
   Παρόλα αυτά για τους άλλους δεν έχετε δικαιολογία, ούτε προκρούστεια λογική και έχετε έτοιμο το πόρισμα ότι εξέπεσαν της Εκκλησίας με βάση την ακρίβεια (όπως την αντιλαμβάνεστε) των Κανόνων.
   Λυπάμαι αλλά θα το χάσετε το τρένο με αυτές τις αντιλήψεις.
   Όσο μένετε στην άποψη ότι μόνο εσείς αποτελείτε την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάμε περί ενότητος.
   Μείνετε στην ψευδαίσθησή σας και μην ασχολείστε μαζί μας.

   Διαγραφή
  2. Μήνυμα προς ανώνυμο: Και μόνο το ότι η Σύνοδος των Ρώσων αναγνώρισε, έστω και εκ των υστέρων, τις χειροτονίες του Ακακίου και των διαδόχων του, ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ αμφισβήτησης του υπαρκτού της χειροτονίας του Ακακίου ασχέτως αν το χειροτονικό του δεν έχει... αριθμό πρωτοκόλλου.

   Διαγραφή
 6. θα επιθυμουσαμε να δημοσιευσετε ολοκληρο το φυλλο της εφημεριδος διοτι δεν αναγραφεται πουθενα η ημερομηνια που αναφερετε δηλ. 6-7-48. πως ξερουμε οτι ειναι ακριβες το δημοσιευμα σας και οχι ανακριβες;υπαρχει η τεχνολογια πια να αναρτησετε ολοκληρο το φυλλο και να μπορουμε να το κανουμε μεγεθυνση κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να έχετε λίγο καλή πίστη αγαπητέ. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε το συγκεκριμένο φύλλο και να δείτε αν περιέχεται ή όχι η επιστολή που μέρος της ανήρτησα. Προσέχω ιδιαιτέρως την αυθεντικότητα των πηγών μου (εγώ ο ίδιος φωτογράφησα το άρθρο από την Βιβλιοθήκη της Βουλής http://catalog.parliament.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1Q12H704752B5.202772&profile=001&uri=link=3100006~!319078~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=1&source=~!vouli_library&term=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE+%5B%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BC%5D+%3A+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%82.&index=ALLTITL ) και έχω μεγάλη ευαισθησία σε ότι αφορά την ιστορική αλήθεια.
   Αν θυμάμαι καλώς μάλιστα σας είχα διορθώσει με σχόλιό μου παλαιότερα σε μια φωτογραφία που βάλατε με τον Ευλόγιο Κουρίλα με αιρετικούς, στην οποία γράφατε από κάτω ότι ήταν ο Μελέτιος Μεταξάκης. Με περιφρονήσατε και ούτε καν δημοσιεύσατε το σχόλιό μου. Είχα και την εφημερίδα να σας δείξω, αν μου το ζητάγατε, αλλά προφανώς δεν σας νοιάζει η Αλήθεια, αλλά πως θα στηρίξετε αυτό που έχετε εσείς ως "αλήθεια" στο κεφάλι σας.
   Μακάρι να κάνω λάθος

   Διαγραφή
  2. με μια απλη επιθυμια μας, εγγραφως σε σας δοσμένη, για την αναρτηση σας εχετε τετοιες εκρηξεις; σας εκφρασαμε την επιθυμια μας ως ομαδα που διαχειριζεται το εγκολπιον Ορθοδοξιας να μας δωσετε φωτοτυπημενο όλο το φύλλο της εφημερίδος ώστε να πιστοποιηθει οτι όντως η ημερομηνια που επικαλειστε ειναι η ακριβης. όταν κανει καποιος ιστορικη ερευνα εκτος απο καλη πίστη πρεπει να εχει εμπρος του και αποδειξεις. ψυχρες και αντικειμενικες. οχι λογια μονο. η ιστορια δεν ειναι μονο ερμηνεια δεδομενων αλλα και τα δεδομενα καθ' εαυτα.αν μπορειτε λοιπον αναρτησατε παρακαλω ολόκληρο το φυλλο ωστε να φαινεται και η ημερομηνια που επικαλειστε εσεις. οσο για τον ευλογιο και αυτα που θυμαστε, εμεις τοτε δεν ειχαμε την διαχειριση του ιστολογιου για να γνωριζουμε τι συζητησατε με τον τοτε διαχειριστη. αλλά απο το αφοριστικο και απολυτο φρασεολογιο σας διαβλεπουμε οτι ειστε σιγουρος πως σας περιφρονησε ο τοτε διαχειριστης ενω ισως θεωρησε λαθος την πληροφορια σας.η δικη σας καλη πιστη να εχετε καλους λογισμους για τους άλλους που ειναι; επειδη η μεταφορα της συζητησης σε προσωπικο επιπεδο δεν εκφραζει το επιπεδο μας θα επιθυμουσαμε να αναρτησετε το φυλλο ολοκληρο ωστε να πιστοποιειται η ημερομηνια που ισχυριζεστε οτι εχει. αποφυγετε εκφρασεις του υφους στο κεφαλι σας κλπ.... αν ειναι να εχουμε διαλογικη επαφη ας ειναι ευπρεπης παρακαλω.

   Διαγραφή
  3. Ηρεμήστε παρακαλώ. Που είδατε "εκρήξεις" και έλλειψη ευπρέπειας; Παρατηρήσεις έκανα που δεν ήταν ψευδείς. Τώρα εσείς μου λέτε πως ήταν άλλος ο διαχειριστής και τώρα είναι άλλος και λοιπά φαιδρά. Να βάζετε το όνομα σας κύριε να γνωρίζουμε με ποιον ομιλούμε για να μην δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα.
   Όσο για το φύλλο, σας έδωσα την πληροφορία που βρίσκεται. Πάτε να το δείτε ιδίοις όμμασι και να δείτε αν είμαι ή όχι ψεύτης και απατεώνας όπως υπονοείτε με την απαίτησή σας να σας ανεβάσω όλο το φύλλο.

   Διαγραφή
  4. Ἀγαπητέ Δάσκαλε, δέν ξέρω ἄν πρίν ἀπό 2-3 χρόνια στό "Ἀντιαιρετικόν Ἐγκόλπιον" ("ΑΕ") ἦταν ἄλλος διαχειριστής ὅταν ἀνήρτησαν κάποιες φοβερές συκοφαντίες ἐναντίον τῆς ἀληθινῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου (χαρακτηρίζοντας τούς ἐκεῖ ἐπί ἥμισυ καί πλέον αἰῶνα μοναχούς ὡς "καταληψίες"!!!) στίς ὁποῖες ἀπήντησα. Ὑπῆρξεν ἀνταπάντησις ἐκ μέρους τοῦ "ΑΕ" καί ἄρχισε ἕνας πόλεμος λάσπης ἐναντίον μου (χαρακτηρίζοντάς με "αἱρετικό παλαιοημερολογίτη"), ΜΟΥ ΕΚΟΒΑΝ ΔΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ!!! Ἐκτός ἀπό φερέφωνα καί συνηγόρους τῶν Οἰκουμενιστῶν ἦσαν καί μεροληπτικοί, δηλαδή ἄδικοι. Ἐπειδή δέ ἀμφισβήτησα τήν "ἁγιότητα" τοῦ γ. Παϊσίου, ἔγραψαν ἔξαλλοι, ὡς ἄλλοι Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι, ὅτι ... ἐβλασφήμησα δῆθεν εἰς τό Ἅγιον Πνεῦμα!!!

   Διαγραφή
  5. Όχι αγαπητέ μου κ. Χατζηνικολάου το νεοημερολογιτικό "Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον" είναι άλλο από το παλαιοημερολογιτικό "Εγκόλπιον κατά αιρέσεων". Απλά μάλλον τα μπερδέψατε γιατί γράφουν και τα δύο με το ίδιο ύφος.

   Διαγραφή
  6. Εὐχαριστῶ γιά τήν διευκρίνισι. Δέν γνώριζα ὅτι ὑπάρχει καί "Ἐγκόλπιον" τοῦ Πατρίου. Ζητῶ συγγνώμην γιά τήν σύγχυσι πού ἐδημιούργησα λόγῳ αὐτῆς τῆς ἄγνοιάς μου.

   Διαγραφή
 7. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ11 Οκτωβρίου 2014 - 12:33 π.μ.

  Αγαπητέ Δάσκαλε το προσκλητήριο της ενότητος των Γνησίων Ορθοδόξων δεν περιορίζεται μόνο σε μας ή στους εγγύς ημών, αλλά και στους αδελφούς μας Ματθαιϊκούς ει δυνατόν και των δύο Συνόδων εάν και εφόσον και εκείνοι το επιθυμούν. Προς το παρόν υφιστάμεθα επιθέσεις από κάποιους εγγύς και από μερικούς μακρύτερα ευρισκομένους, επιθέσεις άδικες, ίσως γιατί δεν έχει γίνει κατανοητή η προσπάθεια της ενότητος των Ορθοδόξων. Εάν επιθυμούμε να γίνουμε κατανοητοί και να μην παρεξηγούν την κάθε ενέργειά μας πρέπει να έχουμε υπομονή και εν Θεώ ανοχή της αδυναμίας των αδελφών μας, εάν πράγματι θέλουμε να τους κερδίσουμε εν Χριστώ. Με την Χάρη του Κυρίου ξεκίνησε κάτι νέο στον χώρο μας που ζητά διαφορετική πνευματική ποιότητα όλων μας. Οι διαμάχες του παρελθόντος δεν είναι ορθό να αναπαράγονται, καθώς εμποδίζουν το πλησίασμα των διιστάμενων αδελφών, πλησίασμα αναγκαίο για να κερδηθούν εν Χριστώ οι αδελφοί μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της αποτυχίας σ αυτή την προσπάθεια όχι για μας, αλλά για την Εκκλησία μας που αγαπούμε. Έχουμε πνευματική υποχρέωση να προσπαθήσουμε με κάθε Θεοφιλή τρόπο να γίνει η Ένωση και καταλλαγή ει δυνατόν όλων των αληθινών τέκνων της Εκκλησίας. Σκεπτόμενοι και ενεργούντες με αυτό τον τρόπο δεν αδικούμε τελικά την αλήθεια, αλλά την υπηρετούμε προσμένοντας ο Χριστός μας να αιχμαλωτίσει τις καρδιές όλων όσων σήμερα με ευκολία μας κατηγορούν. Γνωρίζω ότι καταλαβαίνεις τί γράφω και γιατί το γράφω. Ας προσπαθήσουμε πρώτοι εμείς να υπερβούμε τον εαυτό μας για την αγάπη Του Χριστού και να είσαι σίγουρος, ότι με την ευλογία Του Θεού δεν θα μείνει απαρατήρητο από τους άλλους και θα χαρούμε πρώτοι εμείς τον καρπό αυτής της θυσίας μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. επιτρεψατε μου να εκφρασω τα συγχαρητηρια μου στον κυριο διονυσιο πολυμενοπουλο, ο οποιος μπορει να διαλεγεται ουσιαστικως. κυριε διονυσιε η προσεγγιση σας ειναι σπανια και λειπει απο τον χωρο του παλαιου γενικως. ευγε! επιτελους ενας ανθρωπος που μιλα χωρις συναισθηματικη φορτιση. δεν ξερετε ποσο κουραστικο ειναι το φαινομενο των παράλληλων μονολογων. κυριε διαχειριστα του κρυφου σχολιου, θα επιθυμουσαμε ως εγκολπιον Ορθοδοξιας να δημοσιευσετε το σχολιο μας αυτο προς οικοδομην ενος υγειους διαλογου.συγγνωμη για τα ορθογραφικα μας αλλα δυστυχως δεν εχουμε παει πολυ σχολειο λογω οικονομικων ζητηματων τα οποια μας εβγαλαν απο νωρις στην εργασια.

   Διαγραφή
  2. Πολλοί που δεν ήξεραν καθόλου γράμματα αγίασαν, και άλλοι με πτυχία και διπλώματα κολάστηκαν. Το να μην έχει λοιπόν τελειώσει κανείς σχολείο, δεν είναι κακό. Κακό είναι να θέλει να διδάξει σε αυτό.

   Διαγραφή
 8. ειμεθα απολυτως ηρεμοι κυριε διαχειριστα, αυτο φαινεται καθαρα απο τον τροπο που μιλαμε. εκρηξη εκ μερους σας ειναι να θελουμε να δουμε ολοκληρο το φυλλο και σεις να μας επιτιθεστε προσωπικως λεγοντας πως εχουμε διαφορα στο κεφαλι μας. επιτελους να ειστε ευπρεπης παρακαλω και να μην χαρακτηριζετε αυτα που λεμε ως φαιδρα. ειναι διαλογος αυτος; το οτι άλλαξε ο διαχειριστης και τωρα εμεις ειμεθα διαχειριστες ειναι φαιδρο;

  εχετε τη ταση να μειωνετε τον συνομιλητη και παρακαλω αν θελετε να συνομιλουμε να μας μιλατε οπως σας μιλαμε. αν μπορειτε να δειτε τις διαφορες εχει καλως, αν οχι ζητηστε συμβουλη. δεν ειναι κακο. θα μας βοηθησει ολους μας στο διαλογο.το ονομα εκάστου κυριε διαχειριστα είναι προσωπικο δεδομένο και δεν δημοσιευεται παρα μονο αν ο ιδιος θελει. εμεις ως ομαδα πρεπει καθε φορα που καποιος γραφει κατι να γραφουμε και ονομα; ονομα υπαρχει. εγκοπλιο Ορθοδοξιας. οπως εσεις εχετε το ονομα κρυφο σχολιο. εφοσον ειναι νομιμο το να εχει ο καθεις οποιο ονομα θελει στο ιστολογιο του δεν κατανοω γιατι απαιτειτε ονομα πολίτη. αυτο απαγορευεται να δημοσιευεται παρα μονο αν ο ιδιος το εγκρινει εγγραφως σε καποιον αλλον.ο δημιουργος του ιστολογιου αποσυρθηκε, εμεις ως ομαδα νεων και νεανιδων της Συνοδου μας αναλαβαμε το ιστολογιο αυτο. μηπως εσεις δεν εχετε το δασκαλος; σας απαιτησαμε εμεις να μας πειτε ονομα αριθμο ταυτοτητος και αφμ;

  σταματηστε να βαζετε λογια στο στομα μας που δεν ειπαμε. εσεις ειπατε τον εαυτο σας ψευτη και απατεωνα, εμεις ζητησαμε ευγενικα μονο να δουμε ολοκληρο το φυλλο με την ημερομηνια που λετε οτι εχει, αυτο για εσας ειναι οτι υπονοουμε οτι ειστε απατεωνας; θλιβερο. το να ζηταμε αποδειξεις και στοιχεια στα πλαισια σοβαρης ερευνας σε ιστορικα δημοσιευματα ειναι αυτονοητο και ηθικα επιβεβλημένο εκ μερους μας, και εκ μερους σας να ανταποκρινεστε. ιστορικοτητα σημαινει αδιασειστα στοιχεια. ασχετο το να τα ζηταμε με το να νομιζετε εσεις οτι σας υπονοησαμε απατεωνα και ψευτη.

  ποτε δεν θεωρουμε απατεωνα και ψευτη καποιον αν δεν αποδειξουμε οτι δημοσιευει μισά στοιχεια, η παρουσιαζοντας την μια πλευρα μονο σιωπωντας για την αντιθετη αποψη κλπ. αλλα και παλι δεν θα πουμε απατεωνα καποιον διοτι χριστιανικα δεν επιτρεπεται να μιλαμε ετσι. βλεπετε τι ομορφα μιλα και τι χριστιανικο παραδειγμα δινει ο κυριος διονυσιος πολυμενοπουλος;

  εχετε δικιο σε αυτο που λετε ''κακο ειναι να θελει να διδαξει σε αυτο''. υπαρχουν πολλοι κανονολογοι και θεολογοι σημερα που ουτε στο επιπεδο καθαρσης δεν εχουν φτασει και ομως μιλουν ως θεολογοι ενω θεολογος ειναι μονο ο θεωμένος.

  η παραπομπη σας μας βγαζει στο φυλλο που αναρτησατε το αρθρο του π. ευγενιου;η παμε αλλου μετά; ρωταμε διοτι δεν γνωριζουμε πολλα απο αναζητηση. μην νομιζετε παλι οτι σας αμφισβητουμε.απλως μας αρεσει να ειμαστε σχολαστικοι στην ερευνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου το όνομα εκάστου αν ήταν προσωπικό δεδομένο κατά την ώρα της Βαπτίσεως μας ο ιερέας θα το ψιθύριζε στο αυτί του αναδόχου, και δεν θα το έλεγε εκφώνως. Μην δημιουργείτε εντυπώσεις, δεν ζήτησα αφμ και αμκα, ένα όνομα ζήτησα, για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και απολογίες εκ των υστέρων. Γνωρίζετε πολύ καλώς ότι το ιστολόγιο αυτό το διαχειρίζεται ο Νικόλαος Μάννης, δάσκαλος το επάγγελμα. Όταν λοιπόν απαιτείτε (άλλο ένα απλό σχόλιο και άλλο ένα αίτημα) πράγματα από κάποιο πρόσωπο, πρέπει να αναφέρετε και το όνομά σας. Διότι ποιος θα μου εγγυηθεί αγαπητέ ότι αν βάλω ολόκληρο το φύλλο δεν θα έλθετε μετά να με κατηγορήσετε ότι έκανα παραχάραξη ή μοντάζ της εικόνας (πράγμα πολύ εύκολο) και άλλαξα την ημερομηνία; Εμπρός λοιπόν αν θέλετε να είστε σχολαστικοί στην έρευνα να σας βοηθήσω. Να πάτε στην οδό Λένορμαν 218, στο παλαιό Καπνεργοστάσιο, που στεγάζεται το αρχείο εφημερίδων της βιβλιοθήκης της Βουλής (ωράριο 9 με 2 καθημερινές). Στον πρώτο όροφο που είναι τα μικροφίλμ, ζητήστε την εφημερίδα "Εθνικός Κήρυξ" Αθηνών του έτους 1948. Πάτε στο φύλλο 6-7-1948 δείτε το καλά, και ελάτε μετά, με τιμιότητα και παρρησία, να μου στείλετε σχόλιο ότι όντως δεν σας εξαπάτησα, όπως υπονοήσατε με το πρώτο σας μήνυμα.
   Η συμπεριφορά του εκλεκτού επωνύμου αδελφού μας Διονυσίου είναι όντως χριστιανική και ευγενικότατη. Μην πιστεύετε όμως ότι από το έντονο ύφος που σας γράφω ότι τρέφω καμία εμπάθεια μέσα μου για σας (πως άλλωστε να συμβεί κάτι τέτοιο αφού ούτε καν γνωριζόμαστε και ούτε θέλετε να γνωριστούμε εφόσον επιμένετε στην ανωνυμία).

   Διαγραφή
 9. Πήγαμε εκει που μας εβγαλε η παραπομπη σας και δεν υπαρχει εθνικος κηρυξ αθηνων μονο νεας υορκης λεει. εχει ενα καταλογο με εφημεριδες και δεν υπαρχει η εφημεριδα που λετε. αν μπορειτε να μας βοηθησετε να την εντοπισουμε θα ταν θετικο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η παραπομπή μου ( http://catalog.parliament.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1Q12H704752B5.202772&profile=001&uri=link=3100006~!319078~!3100001~!3100002&aspect=subtab13&menu=search&ri=1&source=~!vouli_library&term=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE+%5B%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BC%5D+%3A+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%82.&index=ALLTITL ) βγάζει ακριβώς τα εξής στοιχεία τίτλου: "Εθνικός κήρυξ πολιτική εφημερίς Αθήναι Εβδομαδιαία έκδοσις Όργανον των εθνικοφρόνων". Ο Εθνικός Κήρυξ της Νέας Υόρκης είναι άλλη εφημερίδα (και η πιο γνωστή με αυτόν τον τίτλο). Σας γράφω παραπάνω που θα την βρείτε, γιατί είναι πολιτική της βιβλιοθήκης της Βουλής να μην αναρτά τις μετά του 1945 εφημερίδες στο διαδίκτυο λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Περί του άρθρου του Τόμπρου που ανήρτησα και της αναφοράς στο φύλλο της εφημερίδας δείτε και στο "Η αγωνία εν τω κήπω της Γεθσημανή", Στ. Καραμήτσου, Αθήνα 1999, (β΄ έκδοση), σελ. 223

   Διαγραφή
 10. άλλο η πολιτικη νομοθεσια και άλλο η εκφορα του ονοματος μας απο τον ιερεα μας, ειναι 2 ασχετα μεταξυ τους θεματα. ονομα εχουμε όπως εσεις το κρυφο σχολιο. όπως ο κοκκινος ουρανος υπογραφει κοκκινος ουρανος, ο εκκλησιαστικος ως εκκλησιατικος κλπ... δεν ειναι αθεμιτο αυτο, εσεις νομιζετε οτι ειμαστε ανωνυμοι διοτι θελετε ονοματα ενω η πολιτικη του ιντερνετ αρκειται στο ονομα που ο καθενας επιλεγει για το ιστολογιο του. σεβαστειτε την πολιτικη του ιντερνετ.

  η λεξη κυριε διαχειριστα εχει χρωμα, υφος, αποτελει εννοια. οταν λετε σε καποιον με ειπες απατεωνα ενω δε σας ειπε δημιουργειτε την εντυπωση ανθρωπου που δεν δυναται να αντιληφθει πως μιλα ο άλλος. αυτο δυσκολευει την επικοινωνια ιδιατερως οταν επιμενετε απο οσα διαβαζω στην προτελευταια αναρτηση σας πως υπενοησα οτι με αξαπατησατε. θλιβερο και παλι να κατηγορειτε αδικως τον συνομιλητη. θελω να ειμαι απολυτως σιγουρος οτι υπαρχει η ημερομηνια που λετε. μεχρι εκει, τα υπολοιπα ειναι δικα σας αυθαιρετα συμπερασματα. και δεν βοηθαει καθολου το επιθετικο υφος σας να ελκυσετε καποιον σε διαλογο και να τον κερδισετε απο καρδιας αδελφε, αντιθετως απο την επιθετικη εμμονη σας ο αλλος απομακρυνεται και θεωρει καλυτερο το χωρο που βρισκεται. το κανουν πολλοι γοχ αυτο ανεξαρτητως συνοδου.

  οντως εκει βγαζει που λετε, πηγα στους καταλογους και δεν υπαρχει της αθηνας ο κηρυξ αλλα μονο της νεας υορκης, εφοσον ομως υπαρχει γραφειο θα παμε να το δουμε. ευχαριστουμε για την ενημερωση και οταν το δουμε με τα ματια μας εχουμε την εντιμοτητα να σας πουμε οτι οντως κυριε κρυφο σχολιό η ημερομηνια ειναι αυτη που λετε. να γνωριζετε οτι δε θα σας κατηγορουσε κανεις για μονταζ. μην ειστε τοσο καχυποπτος.με αγαπη .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανέβασα στην κεντρική ανάρτηση και το απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Καραμήτσου. Επίσης σας στέλνω τον κατάλογο: http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/microfilms2/ALFAVITIKOS.pdfΔείτε στη σελίδα 336 του pdf. στην οποία το επίμαχο φύλλο βρίσκεται στο μικροφίλμ με αύξοντα αριθμό 11628 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΑΘΗΝΑ 1948
  (07-09) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. Εθνικός Κήρυξ - Εβδομαδιαία
  Αυτό ακριβώς θα ζητήσετε. Εκεί θα βρείτε και το φύλλο της 6-7-1948. Να έχετε και φωτογραφική μαζί να το φωτογραφίσετε επί τόπου και μία αστυνομική ταυτότητα, γιατί θα σας την ζητήσουν στην είσοδο.
  Περιμένω σχόλιό σας μετά την επίσκεψή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. θα επισκεφτούμε σιγουρα το αρχειο αδελφε. ευχαριστούμε.

   Διαγραφή