"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἕνωσις τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων μὲ τὴν Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ: Ἀντιρρήσεις - Προβληματισμοὶ-Ὑπέρβασις

Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (15/28-7-2014) προέβη εἰς τὴν ἔκδοσιν κειμένου, πρὸς διασάφησιν τῶν θέσεων τῆς αὐτῆς εἰς ἀπάντησιν τῶν αἰτιάσεων αἱ ὁποῖαι ἠγέρθησεν ἐκ μέρους τινῶν ἀντιδρώντων εἰς τὴν πρὸ μηνῶν συντελεσθεπισαν ἕνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Τὸ κείμενον εἰς ἐκτυπώσιμον μορφὴν pdf, θὰ τὸ εὕρῃτε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου