"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου