"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου