"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου