"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα Ἐλασσῶνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου