"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Αναξιόπιστος!

"Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε,
ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν,
ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον". (Α΄ Ιω. δ΄, 1)
 
 
Κληρικός, διαχειριστής κακοδόξου ιστολογίου, επιτίθεται συχνά πυκνά στους Γνησίους Ορθοδόξους και στην Ενωμένη Σύνοδό μας, καθώς και στους κεκοιμημένους Αρχιερείς μας πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο και Αρχιεπίσκοπο Ακάκιο (και ειδικώς στα περί της χειροτονίας αυτού), με δανεικά - εκ του οπλοστασίου των νεοημερολογιτών - επιχειρήματα, τα οποία έχουν καταρριφθεί ήδη από ετών.
Όσοι αδελφοί προβληματίζονται με τα γραφόμενά του, ας πληροφορηθούν για την εκκλησιαστική του πορεία, ώστε να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος είναι αναξιόπιστος.
1. Μέχρι το 2007 τουλάχιστον ανήκε στη Σύνοδο του Μακαρίου, στου οποίου το μοναστήρι (Αγ. Ιάκωβος Αδελφόθεος) ήταν μοναχός. Από την Σύνοδο αυτή χειροτονήθηκε διάκος και παπάς.
2. Προσχωρεί στην τότε Σύνοδο των Ενισταμένων, στην οποία μένει τουλάχιστον μέχρι το 2009.
3. Προσχωρεί στην Σύνοδο του Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου, στην οποία μένει μέχρι το 2013.
4. Αμέσως μετά προσχωρεί στην (εκ των Ματθαιϊκών) Σύνοδο του Θηβών Χρυσοστόμου Τζανή, στην οποία ανήκει μέχρι σήμερα.
Μην σας κάνει εντύπωση αν σε λίγο καιρό βρει άλλη Σύνοδο να ενταχθεί και κατηγορήσει την προηγούμενη για κάτι. Είναι έθος πλέον να σηκώνονται τα ποδάρια και να θέλουν να γίνουν κεφαλή. Ειδικά στον χώρο μας το να ενεργεί κανείς ως κριτής των πάντων και να αποφαίνεται ως υπερσύνοδος, είναι διαδεδομένο.
Βεβαίως μερίδιο ευθύνης ίσως να έχουν και οι Σύνοδοι που τον δέχτηκαν, ενώ μάλλον έπρεπε να του πουν, φιλανθρώπως, το γραφικό "ήμαρτες; ησύχασον"...
Ευχόμαστε ο Θεός να του δίδει μετάνοια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου