"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ (1666-7)

11 σχόλια:

 1. Διάβασα ἐπί τροχάδην τό μικρόν αὐτό πόνημα τοῦ κ. Μάννη. Ἄν καί δέν γνωρίζω τόσο καλά τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, νομίζω ὅτι ἡ ἐργασία αὐτή εἶναι ἐπαρκῶς τεκμηριωμένη καί ὀρθοδοξωτάτη. Ἐπειδή δέ εἶναι ἡ πρώτη φορά πού συναντῶ μία τέτοια ἐργασία γύρω από τό θέμα τῆς ἐγκυρότητος τῆς Συνόδου τῆς Μόσχας του 1666, θεωρῶ τήν ἐργασία αὐτή πρωτότυπη. Ἔλλειπε αὐτή ἡ σύνθεσις τῶν ἱστορικῶν γεγονότων τῆς ἐποχῆς μέ ἐπίκεντρον τήν ἐν λόγῳ Σύνοδον, ὁπότε κάποιοι μέ πολλήν εὐκολίαν καί σκοπιμότητα τήν ἔχουν χαρακτηρίσει ὡς "ληστρικήν." Καί ποία ἡ σκοπιμότης των; Ἡ Σύνοδος κατεδίκασεν τήν γνωστήν αἱρετικήν "εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος," ἡ ὁποία δείχνει τόν Θεόν Πατέρα γέρον ἄνθρωπον, ἐνῶ, ὡς γνωστόν, "Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε" (Ἰω. 1, 18). Ὅπως ἔχουν γράψει πολλοί εἰδήμονες, ὅπως ὁ ἁγιογράφος Ἰωάννης Βράνος, ὁ ἀείμνηστος π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ὁ Καθηγγτής τοῦ ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης κ.ἄ., ἡ εἰκών αὐτή δέν συνάδει μέ τά Ὀρθόδοξα δόγματα, οὔτε μέ τήν 7ην Οἰκ. Σύνοδον, οὔτε μέ τήν ὑμνολογίαν τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε μέ τούς Ἁγίου Πατέρας. Ἀπό τά πάμπολλα χωρία πού ὑπάρχουν, θ' ἀναφέρω μόνον ἕνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ: "Εἰ μέν γάρ τοῦ ἀοράτου Θεοῦ εἰκόνα ἐποιοῦμεν, ὄντως ἡμάρτομεν. Ἀδύνατον γάρ τό ἀσώματον, καί ἀόρατον, καί ἀπερίγραπτον, καί ἀσχημάτιστον εἰκονισθῆναι" (P.G., 94, 1288 Α, Β). Ἡ φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ, ὅπου οἱ τρεῖς Ἄγγελοι συμβολίζουν τήν Ἁγίαν Τριάδα, εἶναι ἡ μόνη εἰκών τῆς Ἁγίας Τριάδος πού συνάδει μέ τά ὀρθόδοξα δόγματα καί εἶναι προσκυνητή ἀπό ὅλους τούς Ὀρθοδόξους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κ. Συντάκτη του άρθρου συγχαρητήρια! Είστε ο Πάπας του Παλαιού ημερολογίου! Έχετε αποφανθεί- και μάλιστα προ Πανορθοδόξου Συνόδου, παρά την εμμονή σας προς αυτό- για τις "αιρετικές" εικόνες (καλύτερα για κάποιους είδωλα..), για την εγκυρότητα των Μυστηρίων των Σχισματικών- αφού δεν έχουν κριθεί από Πανορθόδοξο Σύνοδο σύγχρονων οικουμενιστών κι ενώ πρόσφατα παραδεχθήκατε τις Πανορθόδοξες Συνόδους του Στ' αιώνα που αναθεμάτισαν το νέο ημερολόγιο! Η πάλαι ποτέ "Σύνοδος" των "Ενισταμένων" στοιχιζόμενη στο Νεοημερολογητισμό δεν τις αναγνώριζε για τις αποφάσεις και μιλούσε για μυθιστόρημα και πλαστογραφία... Τα άλλα τα αφήνω, ως δευτερεύοντα, ασχολίαστα.
  Περιττός λοιπόν ο ρόλος του "Αρχιεπισκόπου" σας κ. Καλλινίκου και της "Συνόδου" σας. Ο καθένας- κατά το προτεσταντικό πρότυπο- δογματίζει το πιστέυω του, έστω κι εάν αντιτίθεται στις επίσημες θέσεις της "Συνόδου" του.
  Ή εσείς ή αυτοί κοροϊδεύουν, δίνοντας σε όλους δίκιο.
  Η εργασία σας αυτή αγαπητέ δεν είναι καθόλου "αντικειμενική" όπως μάλλον φαντάζεστε αφού σε κάθε σημείο διαφαίνεται η επιθυμία για ερμηνεία των πηγών κατά το δοκούν, ώστε να δικαιώσετε εαυτόν και την συμβολική εικόνα της Αγίας Τριάδος (Σύνθρονο) να την συκοφαντήσετε ως αιρετική! Παράλληλα, προβάλλεται την "σχιζοφρενική" πεποίθηση ότι η μεν συμβολική εικόνα της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη είναι Ορθόδοξη (Φιλοξενία του Αβραάμ) ενώ αυτή της Νέας Διαθήκης αιρετική γιατί εικονίζει το Θεό!!!!! Σοβαρά μιλάμε; Κατανοείτε τι υποστηρίζετε;! Αιρετικοί- και δεν απευθύνομαι σε εσάς μόνο προσωπικά- δεν είναι οι άγιες εικόνες αλλά τα πιστέυω υπερήφανων καρδιών. Πάπες τουλάχιστον, "διορθώνουν" την Εκκλησία του Χριστού (!!) από "αίρεση" 1000 και πλέον χρόνων, που διέλαθε της προσοχής εκατομμυρίων Αγίων, φορέων του Αγίου Πνεύματος.
  Αγαπητέ κ. Συντάκτα και λοιποί αξιότιμοι ομόφρονες ΞΕΦΟΥΣΚΩΣΤΕ!
  Σας το λέω με πόνο και όχι να σας κάνω το δάσκαλο. Ο Θείος Απόστολος Παύλος βοά: "ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ"! Αγαπήστε την Ορθοδοξία, όπως ανόθευτη την παραλάβαμε από τους αναρίθμητους Αγίους Πατέρες και Οσίες Μητέρες και αφήστε θέματα που δεν έπρεπε να τολμάτε να καταπιάνεστε.
  Από υπερηφάνεια- πέρα από ιδιοτέλεια- οι Καινοτόμοι βλασφήμησαν το Άγιο Πνεύμα, φανταζόμενοι ότι διορθώνουν την Εκκλησία και το ημερολόγιο Της! Τι πλάνη σατανική! Διορθώσαμε αγαπητοί την δική μας εικόνα του Θεού, την ύπαρξη μας, και θα προχωρήσουμε και σε εικονολογικό "ρεκτιφιέ" της Εκκλησίας;! Αυτά είναι τα προβλήματα που μας πνίγουν σήμερα;!
  Ποιοι άνθρωποι που πονούν πραγματικά τον κάθε άνθρωπο που δεν γνωρίζει το φως του Χριστού, την Ορθοδοξία, αγνοούν τον σημερινό πνευματικό κατακλυσμό και επικεντρώνονται- σαν άλλοι Δον Κιχώτης- σε ανύπαρκτα ζητήματα και έριδες, θυσιάζοντας την ομόνοια της Πίστεως και την Κοινωνία της Αγάπης!
  Δεν θέλω να πω πολλά αλλά μόνο αυτό: Χτίσατε Βαβέλ, και θα έχετε και το τέλος της Βαβέλ. Η Εκκλησία έχει απαρχή τον αντίποδα της Βαβέλ, την Πεντηκοστή. Έχετε εις γνώση σας το παράδειγμα του Αυξεντίου για τις διάφορες "Βαβέλ" που ίδρυσε... Οφείλουν δε οι Ταγοί σας να σας συνετίσουν, εάν έχουν και αυτοί κοινή γραμμή.
  Αληθινή ένωση γίνεται μόνο με βάση την απαρέγκλιτα Κοινή Πίστη ώστε να υπάρξει και το Κοινό Ποτήριο του Ενός Σώματος του Χριστού.
  Συγχωρέστε με.
  Σύνταξη του ιστολογίου churchgoc.blogspot.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου, σας συγχωρώ και ο Θεός να σας συγχωρέσει. Στους χαρακτηρισμούς σας για το πρόσωπό μου (Πάπας του παλαιού ημερολογίου, υπερήφανος, Δον Κιχώτης), έχω να πω μόνο ότι και λίγα λέτε. Και υπερήφανος είμαι και κενόδοξος και οργίλος και πόρνος και βλάσφημος και ο πλέον αμαρτωλός όλων των ανθρώπων της γης.
   Το ζήτημα όμως εδώ δεν είναι τι είμαι εγώ, αλλά τι λένε τα στοιχεία. Αν θέλετε και μπορείτε, αντικρούστε τα με ιστορικά στοιχεία χωρίς να φωνασκείτε.
   Επίσης, εγώ δεν μίλησα συγκεκριμένα για καμία εικόνα. Η εργασία αφορά αποκλειστικά και μόνο το αν η Πανορθόδοξος Σύνοδος της Μόσχας του 1666-7 είναι ορθόδοξη ή ληστρική και περί αυτού του θέματος τα στοιχεία παρέθεσα από έγκυρες πηγές. Το αν είναι ή όχι αιρετική μια εικόνα, το αν θέλει κάποιος ή όχι να την προσκυνά, αυτό είναι αλλουνού Πάπα (όχι δικό μου δηλαδή) ευαγγέλιο. Στοιχεία θέλουμε λοιπόν και όχι γνώμες. Από γνώμες και απόψεις χορτάσαμε, μας ενδιαφέρει τι λένε οι πηγές.
   Περί άλλων ζητημάτων που θίγετε σας απαντώ σύντομα:
   1. Για την εγκυρότητα των Μυστηρίων των δυνάμει σχισματικών απαιτείται κρίση Πανορθοδόξου Συνόδου (και όχι Πανορθοδόξου Συνόδου σύγχρονων οικουμενιστών, όπως ψευδώς γράφετε, διαστρεβλώνοντας τις θέσεις μου).
   2. Τις Πανορθόδοξες Συνόδους του ΙΣΤ΄ αιώνα και τις αποφάσεις τους, πάντοτε δεχόμουν (και όχι πρόσφατα όπως ψευδώς γράφετε). Το μόνο που δεν αποδεχόμουν και δεν αποδέχομαι είναι το λεγόμενο "Σιγγίλιο μετ' επιτιμίου", το οποίο είναι πλαστό (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αναθεματίστηκε το γρηγοριανό ημερολόγιο, η ένστασή μου δηλαδή είναι όχι στον αναθεματισμό -που όντως έγινε-, αλλά στο συγκεκριμένο κείμενο του "Σιγγιλίου", το οποίο αποτελεί παραποίηση γνησίων κειμένων).
   Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος και η περί αυτόν Ιερά Σύνοδος, σέβονται την ελευθερία των λογικών προβάτων, που τους εμπιστεύτηκε ο Κύριος και γι' αυτό και εμείς τους εμπιστευόμαστε και τους ακολουθούμε. Αν εσείς όμως αγαπητέ μου, πιεζόμενος υπό της αληθείας καταλήγατε σε διαφορετικές θέσεις, με αυτές της συνόδου σας, θα τρώγατε τουλάχιστον ένα ανάθεμα στην κεφαλή σας, για να διασώσουν οι "γνήσιοι" ποιμένες την ορθοδοξία από την ύπαρξή σας...
   Έρρωσθε

   Διαγραφή
 3. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ24 Ιουλίου 2014 - 3:19 μ.μ.

  Την εργασία του Νικολάου μόλις ετύπωσα και πρόκειται να την μελετήσω με πολύ προσοχή, αλλά παρακαλώ να μην επανερχόμεθα στην γνωστή διαμάχη γύρω από την Εικόνα Της Αγίας Τριάδος. Γνωρίζω, ότι και από τις δύο πλευρές έχουν γραφεί πολλά, τα οποία είναι βέβαιο, ότι θέλουν λεπτομερή και αληθινά ουδέτερο έλεγχο με γνώμονα μόνο την αλήθεια. Επίσης γνωρίζω, ότι την απεικόνιση με τα Τρία Πρόσωπα, που κάποιοι με ευκολία χαρακτηρίζουν Αίρεση, χρησιμοποίησαν πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας παλαιότεροι και σύγχρονοι. Πιστεύω, ότι η ποιμαντική συμφωνία της ένωσης των Γνησίων Ορθοδόξων να είναι δεκτές και προσκυνητές όλες οι Άγιες Εικόνες που ήταν δεκτές το 1924 είναι μία σοφή συμφωνία και πρέπει όλοι μας να την δεχθούμε και να την ακολουθήσουμε , αναλογιζόμενοι που οδήγησαν οι διαφωνίες επί του θέματος τους Ματθαιίκούς. Η Εκκλησία έχει πολλά και μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσει, όπως την Οικουμενιστική επίθεση. Το θέμα αυτό μπορεί να περιμένει , κατά την γνώμη μου, ώστε με άνεση χρόνου και έλεγχο όλων των παραμέτρων του να αποφασίσει η Εκκλησία, χωρίς τα όποια ανθρώπινα πάθη επ αυτού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ αδελφέ μου Διονύσιε. Ο Θεός να σε έχει καλά!

   Διαγραφή
 4. Αγαπητε Νικολαε, το θεμα περι απεικονησεως της Αγιας Τριαδος, καλα θα κανης να το κλεισης εδω. Το μονο που θα πετυχης ειναι η συγχυση και η ταραχη στο ποιμνιο και στον εαυτο σου.
  Ημεις προσκυνουμε και τις δυο εικονες.
  Εχομε τοσα αλλα σοβαρα Εκκλησιαστικα Δογματικα και κοινονικα θεματα (περι των οποιων εχεις δουλεψει λιαν επιτυχως), δεν αντεχει το "συστημα" αλλες δοκιμασιες.
  Αν ειμαστε αιρετικοι γι αυτο το θεμα τοτε... αλλοιμονο!!
  Με αγαπη και εκτιμηση για τον αγωνα σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λίαν αγαπητέ μου π. Ευθύμιε, το θέμα της εργασίας μου δεν είναι το περί απεικονίσεως της Αγίας Τριάδος ζήτημα, αλλά το αν είναι ορθόδοξη ή ληστρική η Πανορθόδοξος Σύνοδος της Μόσχας (1666-7) και μόνον.
   Τα εικονολογικά ας τα λύσει μια Μεγάλη Σύνοδος Ορθοδόξων στο μέλλον. Εγώ προσωπικά ούτε όσους προσκυνούν την νεότερη εικόνα λέω αιρετικούς, ούτε όμως όσους δεν την προσκυνούν. Απόδειξη ότι και ο πνευματικός μου και πολλοί άλλοι πατέρες και αδελφοί μου, την προσκυνούν και δεν με χωρίζει από αυτούς αυτό το γεγονός, ούτε μειώνει την αγάπη μου στο ελάχιστο.
   Έπρεπε όμως να υπάρξει μία απάντηση ιστορικά τεκμηριωμένη για όσους, από την άλλη, χαρακτηρίζουν χωρίς στοιχεία, "αιρετικούς εικονομάχους", αυτούς που στηριζόμενοι και στην Πανορθόδοξη αυτή Σύνοδο, δεν την προσκυνούν. Η εργασία μου δηλαδή είναι απολογητική και όχι πολεμική.
   Την ευχή σου, σεβαστέ μου π. Ευθύμιε!

   Διαγραφή
 5. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ24 Ιουλίου 2014 - 6:31 μ.μ.

  Συμπληρωματικά στο προηγούμενο σχόλιό μου, αφού διάβασα την εργασία του αδελφού Νικολάου θα ήθελα να σημειώσω τα παρακάτω: 1) Η εργασία αυτή είναι, κατά την γνώμη μου, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, από θεολογικής πλευράς, αναφερόμενη σε μία Σύνοδο με χαρακτηριστικά Μείζονος και όχι Πανορθοδόξου, που ασχολήθηκε, από ότι είδαμε, με πάρα πολλά σημαντικά για την εποχή της θέματα Ορθοδόξου ενδιαφέροντος και όχι μόνο με το Εικονολογικό. 2) Την εποχή εκείνη και γενικότερα τις εποχές εκείνες εμφανίζονταν και κάπως ακραίες συμπεριφορές ακόμη και υπεύθυνων Εκκλησιαστικών προσώπων, πολλές φορές και κάτω από άλλες σκοπιμότητες, όπως για παράδειγμα θέματα Πολιτικής εξουσίας. Μερικές τέτοιες ακραίες συμπεριφορές , καλώς ή κακώς η Εκκλησία είναι αρμόδια να το κρίνει, αφορούν γενικώς και το εικονολογικό ζήτημα. 3) Η σύγχρονη κύρια διαμάχη για την Σύνοδο αυτή έχει σχέση, κυρίως, με το θέμα της απεικόνισης της Αγίας Τριάδος, η οποία από μία ενδορωσική διαμάχη, μέσω των Ρώσων της διασποράς, έγινε , δυστυχώς, πρόβλημα και των Ελλήνων, ίσως δε και Πανορθόδοξο θέμα. 4) Το θέμα αυτό ήδη παρήγαγε διαμάχες, που ιδιαίτερα στην πλευρά των Ματθαιικών υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες με εμφάνιση ομοίως ακραίων ενίοτε συμπεριφορών. Είναι φανερό ότι το θέμα αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ με αυτοσυγκράτηση όλων, θεωρώντας την γνώμη τους θεολογούμενο και όχι Δόγμα. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο και το λέω, γιατί δυστυχώς, το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, να χαρακτηρίζεται Αίρεση η προσκύνηση της Αγίας Τριάδος με τα Τρία Πρόσωπα την στιγμή που τόσοι Άγιοι της Εκκλησίας μας με πρόσφατο παράδειγμα τον Άγιο Νεκτάριο της Αιγίνης προσκυνούσαν την Εικόνα αυτή. Η συζήτηση , συμφωνώντας στην ουσία των λεγομένων του με τον π. Ευθύμιο, πιστεύω, ότι από όλους μας πρέπει να σταματήσει εδώ. 'Οποιος κληρικός ή λαϊκός θέλει να συνεισφέρει θεολογικά επί του συγχρόνου Εικονολογικού θέματος ας κοινοποιεί τις απόψεις του στην Σύνοδό μας. Θα έλθει η ημέρα, χρειάζεται και υπομονή, όπου θα λυθεί με τον καλύτερο και Ορθοδοξότερο τρόπο και αυτό το θέμα, αλλά είπαμε υπάρχουν άλλα θέματα περισσότερο επείγοντα και σημαντικά στις ημέρες μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Aδελφοί, δεν γνωρίζω θεολογικά. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι προσκυνώντας την εικόνα της Αγίας Τριάδος με τον Θεό Πατέρα, απεικονιζόμενο ως Γέρο και το Αγιο Πνεύμα ως περιστέρι, έτεινα να υποτιμώ το Αγιο Πνεύμα και να το θεωρώ ΠΡΑΚΤΙΚΑ υποδεέστερο των άλλων δυο προσώπων. Τι επιπτώσεις είχε αυτή η ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗ υποτίμηση εκ μέρους μου του Αγίου Πνευματος, δεν μπορώ να γνωρίζω. Πάντως οφειλα να καταθέσω μια εμπειρία που δεν ήταν μόνο δική μου, αλλά και πάμπολλων άλλων ανθρώπων, επειδή ως γνωστόν οι εικόνες είναι τα βιβλια των αγραμμάτων και τους επηρεάζουν. Αυτά πολυ βιαστικά. Θα συμφωνήσω με τους πατέρες που είπαν ότι εδώ ο κόσμος καίγεται σημερα και μερικοί θεολόγοι καλό είναι να ΜΗΝ χτενίζονται με θέματα που ΔΙΧΑΖΟΥΝ τους πιστούς και αυξάνουν το ΓΝΗΣΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΙΣΟΣ στις εκκλησίες.
  Δεν θα επανέλθω στο θέμα και συγχωρέστε με...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητέ κ. Mάννη,

  Θα μου επιτρέψετε να κάνω δυο παρατηρήσεις.

  1. Στην προσπάθειά σας να αποδείξετε λάθος την μελέτη

  http://www.egoch.org/Icon_of_Holy_Trinity.html σχετικά με την ύπαρξη της συνόδου 1553-1554 Γράφετε..
  << Καταρχάς, πρέπει να πούμε πως δεν υπάρχει «Σύνοδος του 1553-1554».>>

  Θα βρείτε αναφορά για αυτή την σύνοδο στη εργασία του Leonid Ouspensky "Θεολογία της Εικόνας» 198 σελίδα 378

  Επίσης, αν κάνετε μια αναζήτηση στο Google θα βρείτε πολλές άλλες αναφορές ότι υπάρχει αυτή η σύνοδος στην ιστορία.


  2 -. Ποια είναι η γνώμη σας για την απόφαση της Συνόδου του 1666/7 να αποφασίσει ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν πρέπει να βαφτιστούν όταν θελήσουν να εισέλθουν στην Εκκλησία;

  Μήπως ο Ουνίτης Παΐσιος Λιγαρίδης παρέμεινε Ουνίτης και πρόσφερε στις αποφάσεις της Συνόδου αυτής σαν Ουνίτης και όχι σαν Ορθόδοξος?

  Μετά τιμής

  Πέτρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευγενέστατε αδελφέ εν Χριστώ Πέτρε, ευχαριστώ για το μήνυμά Σας.
   Όπως είδατε δεν χρειάστηκε να προσπαθήσω πολύ αφού ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων, ο Μελέτιος Αθηνών και άλλοι έγκριτοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς είναι σαφέστατοι.
   Περί του ότι δεν υπάρχει "Σύνοδος του 1553-54", δεν έχει την έννοια ότι δεν έγινε καν Σύνοδος εκείνη την εποχή, αλλά αν διαβάσατε παρακάτω, θα δείτε ότι ξεκάθαρα υπάρχει σύγχυση (εκ μέρους των αμφισβητιών της Συνόδου του 1666) των δύο Συνόδων.ήτοι του 1551 (πανρωσική) και του 1554 (τοπική), οι οποίες παρουσιάζονται, κατά τα συμφραζόμενά τους, ως μία (του 1553-54), αφού η Σύνοδος του 1666 ήλθε ξεκάθαρα σε αντίθεση με την πανρωσική του 1551, ενώ δεν ασχολήθηκε καν με την τοπική του 1554. Ίσως δεν ήμουν απολύτως σαφής, αλλά πιστεύω πως από τα γραφόμενα, που έπονται της φράσεώς μου, το κατανοεί κανείς αυτό.
   Σχετικώς με την απόφαση της Συνόδου του 1666 περί αποδοχής των Δυτικών άνευ αναβαπτισμού, Σας παραπέμπω στην εργασία του π. Γεωργίου Μεταλληνού "Ομολογώ εν βάπτισμα". Εκεί θα δείτε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία δεχόταν άνευ αναβαπτισμού τους Δυτικούς μέχρι και το 1755! Ειδικώς για την απόφαση της Συνόδου του 1666 (η οποία δεν αποφάσισε να μην αναβαπτίζονται οι Ρωμαιοκαθολικοί, όπως λέτε, αλλά απλά επικύρωσε την εισδοχή με Χρίσμα που είχε αποφασίσει η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης του 1484) ερμηνεύεται από τον σοφότατο Κωνσταντίνο Οικονόμου εξ Οικονόμων ως εξής: α) Η εν Μόσχα Σύνοδος θέλησε να μείνει πιστή στη Σύνοδο της Κων/λεως. β) Ο τσάρος Αλέξιος «εβιάσθη δια περιστάσεις τοπικάς» να ταχθεί υπέρ μιας τέτοιας αποφάσεως, λόγω των επιδρομών «των γειτονευόντων λατινοφρόνων Πολωνών και Λιθουανών, και μάλιστα των εν αυτοίς λεγομένων Ουνιτών». γ) Η Σύνοδος αυτή δεν ήλθε καθόλου σ’ αντίθεση με εκείνη του έτους 1621, διότι εκείνη μεν «εψήφισε κατ’ ακρίβειαν», αυτή δε «κατά συγκατάβασιν». Η συγκατάβαση ήταν όμως δυνατή για την ακόλουθη αιτία: Μεταξύ των «πολεμίων» της Ρωσίας υπήρχαν Ουνίτες, οι οποίοι είχαν δεχθεί «το γνήσιον της Εκκλησίας βάπτισμα». Έτσι η Σύνοδος «συνήψεν ορθώς προ τη συγκαταβάσει και την ακρίβειαν», ώστε ούτε των προσερχομένων Ουνιτών το βάπτισμα να «δευτερώνεται», και τους λατίνους να προσελκύσει ευκολότερα, κατά το παράδειγμα του Μάρκου του Ευγενικού. δ) Η συγκατάβαση περιορίσθηκε μέσα στην Ρωσία και δεν εφαρμόσθηκε στα υπόλοιπα Πατριαρχεία, καθώς δεν είχε λάβει, άλλωστε, καθολικό χαρακτήρα και η απόφαση του 1484.
   Περισσότερα δείτε στο προαναφερόμενο έργο του π. Γεωργίου Μεταλληνού.
   Άλλωστε δεν θα μπορούσε να αποφασίσει μόνος του ο Παΐσιος Λιγαρίδης (για τον οποίο μας αρκεί η γνώμη του Χρυσάνθου Ιεροσολύμων) για ένα τέτοιο θέμα χωρίς να αντιδρούσαν όλοι οι άλλοι επίσκοποι, αν τάχα ήταν όπως τα λέτε ότι δηλαδή πρόσφερε στις αποφάσεις της Συνόδου αυτής ως ουνίτης.
   Η τιμή είναι δική μου που είχατε την ευγένεια να μου αποστείλετε τα σχόλια και τις διαφωνίες Σας. Ελπίζω να Σας κάλυψα.
   Χαίρετε εν Κυρίω!
   Ν.Μ.

   Διαγραφή