"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Δὲν εἶναι ντροπὴ νὰ ὀνομάζεσαι παλαιοημερολογίτης ἀλλὰ δόξα καὶ τιμή!

Ἐνῶ ἡ αἱρετικὴ λαίλαψ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει γιγαντωθεῖ, ἀρκετοὶ οἰκουμενιστὲς, ἀντιοικουμενιστὲς, ἀποτειχισμένοι, συνεχίζουν νὰ δηλώνουν παράλογα καὶ ἐξωφρενικὰ ἐπιχειρήματα. Οἱ οἰκουμενιστὲς δηλώνουν νὰ μὴν φύγουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν ''ἐκκλησία'' διότι ἔτσι θὰ βρεθοῦν ἔξω ἀπὸ αὐτὴν!

 Οἱ ἀντιοικουμενιστὲς δηλώνουν ὅτι ἀγώνας νὰ γίνει, ἀλλὰ ἐντός της ἐκκλησίας!

Οἱ ἀποτειχισμένοι ἐπειδὴ φοβοῦνται τὴν ''ρετσινιὰ'', ὑπενθυμίζουν ὅτι δὲν εἶναι παλαιοημερολογίτες ποὺ δημιουργοῦν σχίσματα κ.λπ.

Ὅλοι αὐτοὶ κάνουν ὅτι δὲν γνωρίζουν ἡ δὲν θυμοῦνται ὅτι οἱ πρῶτοι ποὺ διέγνωσαν τὸν ἐρχομὸ τοῦ ἀντιχρίστου οἰκουμενισμοῦ ἦταν καὶ εἶναι οἱ παλαιοημερολογίτες. Καὶ καλὰ οἱ οἰκουμενιστὲς - ἀντιοικουμενιστὲς, ἀνέκαθεν εἶχαν τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα, οἱ τελευταίως ἐμφανιθέντες ἀποτειχισμένοι διατὶ χρησιμοποιοῦν τὰ ἴδια μὲ αὐτοὺς ἐπιχειρήματα;  Μᾶς ὁμιλοῦν διὰ τὶς ''δεκάδες παρατάξεις'' ἄσχετα ἐὰν δὲν ἀληθεύουν τὰ ὅσα γράφουν, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὰ γράφουν (βλ ἐδῶhttp://www.entoytwnika.blogspot.gr/2012/12/blog-post_1754.html). 

Ἀλλὰ καὶ σήμερα ποὺ ἔγινε ἡ σημαντικὴ ἕνωση μετὰ τῶν ἀδελφῶν μας ποὺ ἀνήκουν εἰς τὴν Ι.Μ. Κυπριανοῦ, μήπως θὰ ἀλλάξουν τὰ δῆθεν ἐπιχειρήματα ποῦ μᾶς λέγουν; Ὄχι ἀδελφοί, καὶ ὅλοι οἱ παλ/τες ἑνωμένοι νὰ ἦταν πάλι τὰ ἴδια θὰ μᾶς ἔλεγαν, διότι ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ποὺ τοὺς ὑβρίζουν ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ ἔτη ὡς ''σχισματικούς'', ''δεν ἔχουν μυστήρια'', ''ἡμερολάτρες'' κ.λπ.

Ἂν δὲν ὕπηρχαν ἀγαπητοὶ αὐτοὶ ἔστω καὶ μὲ τὰ λάθη τους, σήμερα ὅλοι ἐσεῖς θὰ εἰσασταν κοιμισμένοι ἀναπαύοντας τὴν συνείδησή σας ὅτι εἰσθε ἐντὸς ἐκκλησίας διότι τὸ εἶπε ὁ τάδε γέροντας ἡ ὁ τάδε!

Κατηγοροῦν τοὺς παλ/τες διὰ τὰ κακῶς κείμενα. Καὶ τί νὰ γίνει ἀγαπητοί, νὰ ἐξοβελίσουμε ἀπὸ προσώπου γῆς ὅσους ἔχουν ἐντός τους πνεῦμα ἀνταρσίας ἡ ἡγετικῆς μανίας μολύνοντας τὸν ἀγώνα; Νὰ τοὺς διώξουμε ὅπως ἔκαναν οἱ ἀδελφοί σας Νεοημερολογίτες; Τοὺς ΥΠΟΜΕΝΟΥΜΕ ἀγαπητοί, διότι ἔτσι μᾶς δίδαξε ἡ χριστιανικὴ ἀγωγὴ καὶ ἀγάπη, αὐτὸ κάνουμε καὶ ἃς συκοφαντοῦν, χάριν αὐτῶν, οἱ ὑπόλοιποι ὅλο το πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας τῶν παλ/τῶν! Ὅλα αὐτὰ ὅμως δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν ἀγώνα τους, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀγώνας κατὰ τῶν καινοτομιῶν καὶ τῶν αἱρέσεων. Αὐτὸν τὸν ἀγώνα ἀγαπήσαμε, ὁ ὁποῖος εἶναι συνέχεια τοῦ ἀγῶνος τῶν πατέρων τῆς ἐκκλησίας μας, καὶ τὸν ἀγαπήσαμε διότι δὲν τὸν βρήκαμε πουθενὰ λλοῦ!

Βέβαια οἱ ἀποτειχισμένοι θὰ ἔπρεπε νὰ χρωστοῦν εὐγνωμοσύνη, διότι ἂν δὲν ἦταν αὐτοὶ (οἱ ὁποῖοι κέρδισαν τὶς μάχες τῶν δικαστηρίων, ὅταν τοὺς πήγαιναν διὰ ''ἀντιποίηση ἀρχῆς'', οἱ ἀγαπῶντες σήμερα τοὺς αἱρετικοὺς Νεοημερολογίτες-Οἰκουμενιστές, καὶ ὅταν τοὺς ἔβγαζαν τὰ ράσα καὶ τοὺς ἔστελναν εἰς τὶς ἐξορίες), σήμερα θὰ πάθαιναν τὰ ἴδια! Χάριν εἰς αὐτοὺς δὲν διώκεσθε ἀγαπητοί, διότι ἐκέρδισαν τὴν μάχη οἱ ἀδελφοί σας! Καὶ διὰ ἕναν ἀκόμη λόγο θὰ ἔπρεπε νὰ χρωστοῦν εὐγνωμοσύνη. Διότι βλέποντας τὰ λάθη αὐτῶν, σήμερα οἱ ἀποτειχισμένοι ἔχουν μιὰ πολὺ καλύτερη εἰκόνα διὰ τὸ τί πρέπει νὰ ἀποφύγουν καὶ τί ὄχι. Δὲν ἔχουν σύγχυση λόγω τῶν δυσκολιῶν εἰς ἀντίθεση μὲ τὴν ἐποχὴ τῶν παλ/τῶν, οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νὰ ἀποφύγουν τοὺς ὑποκοπάνους τῶν χωροφυλάκων, τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ παραμόνευαν νὰ βροῦν ποὺ θὰ λειτουργήσουν ἱερεῖς μὲ τὸ παλαιό, τὴν ἴδια τὴν προσωπικὴ δειλία τοῦ διωγμοῦ, τὸ βγάλσιμο τῶν ράσων, τὶς ἐξορίες κ.λπ. Αὐτὰ δὲν θὰ τὰ βιώσουν οἱ ἀδελφοὶ ἀποτειχισμένοι, καὶ χρωστοῦν χάρη εἰς τοὺς παλ/τες! Ὅπότε ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς κρίνουν οἱ περισσότεροι.

Διὰ τοῦτο δὲν εἶναι ντροπὴ νὰ ὀνομάζεσαι παλαιοημερολογίτης, τὸ ὁποῖο εἶναι συκοφαντικὸ προσωνύμιο καὶ ἐδόθη ἐκ τῶν προσώπων ποὺ ἦταν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη τῶν διωγμῶν εἰς τὴν κρατοῦσα ἐκκλησία, ἀλλὰ δόξα καὶ τιμή!


ΠΗΓΗ: http://entoytwnika1.blogspot.gr/2014/06/blog-post_16.html

12 σχόλια:

 1. Αδελφέ Νικόλαε.
  Ο Κύριος να σου ανταποδώσει τις μύριες ευλογίες.
  Σε ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ17 Ιουνίου 2014 - 11:09 μ.μ.

  Το άρθρο αυτό του αδελφικού ιστολογίου διατυπώνει σημαντικές αλήθειες. Δυστυχώς για τους εύκολους στο να κατηγορούν τους Ορθοδόξους του Πατρίου, είτε αυτοί ανήκουν στους " Αντιοικουμενιστές " του Νέου, είτε στους Αποτειχισμένους, επίσης του Νέου, οι αγώνες τους δεν φέρουν πρακτικά ουσιαστικό καρπό στην προσπάθεια ανατροπής της Αίρεσης του Οικουμενισμού. Ο καιρός περνάει και τα γεγονότα αποδεικνύουν, ότι η Αποστασία μεγαλώνει και γιγαντώνεται παρά τα κείμενα των Αποτειχισμένων, που ακολουθούν αριθμητικά ολίγοι και τις σταδιακά μειούμενες αντιδράσεις των " Αντιοικουμενιστών " που ακυρώνονται στην πράξη από την πλήρη και ουσιαστική ενότητά τους με τους πρωτεργάτες της αντορθόδοξης πορείας. Είναι καιρός όλοι αυτοί, που ευκαίρως- ακαίρως εκβάλουν "κορώνες" εναντίον του Πατρίου να συνειδητοποιήσουν, ότι στους καιρούς μας η μόνη ρεαλιστική αντίδραση εναντίον της Αιρέσεως αποτελεί η Παγκόσμια ενότητα των Γνησίων Ορθοδόξων Εκκλησιών και να επανεξετάσουν την στάση τους, διότι το πρόβλημα της απελευθέρωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τα δεσμά του Οικουμενισμού και η ψυχική σωτηρία όλων μας και ημών και των ιδίων είναι η πρώτη προτεραιότητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αδελφέ Διονύσιε
  εμείς οι επιθυμούντες να ακολουθούμε την τάξη την Ακαινοτόμητη της Εκκλησίας που μας παρέδωσαν οι Αγιοι Πατέρες μας και οι αποκαλούμενοι χλευαστικά από τους νεωτεριστές ως "παλαιοημερολογίτες"
  πονούμε και θλιβόμαστε απίστευτα για την επιτελούμενη Προδοσία της Πίστεως
  .
  Μας κατηγορούν ότι εμείς κάναμε σχίσμα στην Εκκλησία και κάθε φορά που βλέπω ή ακούω αυτή τη ΓΕΛΟΙΑ σκέψη τους, αναρωτιέμαι ως ΛΟΓΙΚΟΣ άνθρωπος:

  -ΠΩΣ ειναι δυνατόν να κάνει σχίσμα
  αυτός που ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΙΩΝΩΝ,

  ενώ αυτοί, οι ΝΕΟημερολογίτες ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ
  που ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ , το 1924 (δυο χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή)

  ΑΛΛΑΞΑΝ με το "έτσι γουστάρω, έτσι θέλω μάγκα μου" και κυρίως ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ, χύνοντας και ΑΙΜΑ αθώων χριστιανών (βλέπε το φόνο της Αικατερίνης στη Μάνδρα)

  άλλαξαν επαναλαμβάνω
  ..
  ΤΗΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΗ 1924 ετών
  και ακολούθησαν της άδειας... κεφαλής τους το χαβά,

  αναρωτιέμαι λέω, πώς αυτο
  ί δεν θεωρούν εαυτούς ως ΣΧΙΣΤΕΣ της Εκκλησίας, αλλά ΤΟΛΜΟΥΝ ΑΝΑΙΔΩΣ και λένε σχίστες εμάς, που ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΤΑΞΗ.. ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ...

  Αυτό με οδηγεί στο να ΘΑΥΜΑΣΩ
  τις ΧΘΌΝΙΕΣ άμυνες των Καινοτόμων,
  και τη ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ της συνείδησής τους.
  -ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΛΆ...Άκη!

  -Εντάξει. Το κατάλαβα και γω η λώλα ακόμη..

  Ετσι γινόταν ανέκαθεν στην Ιστορία.

  Και στον καιρο του Αγίου Μαξίμου του ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ,
  οι Ορθοτομούντες τον λόγο της Αληθείας ήταν ελάχιστοι πιστοι με επικεφαλής τον Αγιο Μάξιμο και τους μαθητές του.

  Τότε ΟΛΑ τα Πατριαρχεία σχεδόν,
  είχαν πέσει στην ΑΙΡΕΣΗ
  και το ΜΙΣΟΣ των Αιρετικών ενάντια στον Μάξιμο τον Ομολογητή
  ήταν ΛΥΣΣΑΛΕΟ,

  ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ οι "χριστιανοί" Πατριαρχάδες του καιρού του
  και του ΣΑΚΑΤΕΨΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ
  ώστε να μη μπορει να γράφει τους ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ λόγους του.

  (έχω ανεβάσει στο παρελθόν δυο εκτενείς σχετικές αναρτήσεις με τίτλο

  "ΓΙΑΤΙ ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΕΩΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ")

  Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ σε όλους τους αιώνες υπήρξε ΑΓΡΙΩΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗ

  Και ΜΑΚΑΡΙΟΙ οι διωχθέντες ένεκεν Εμού είπε ο Κύριος..

  ΥΠΟΜΟΝΗ έχουμε να κάνουμε αδελφε Διονύση.

  ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕΝ τα είδαμε ακόμη...

  ΠΟΛΥΣ ΠΟΝΟΣ
  μας περιμένει δια την ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ κλήρου και λαού...

  ΠΟΛΥΣ ΠΟΝΟΣ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μακάριοι οι διωχθεντες ένεκεν Εμού ειπε ο Κυριος, οχι ένεκεν του Ημερολογιου! Ο Πατερας Ευθυμιος λεει οτι ο Παλαιοημερολογιτισμος ειναι ειδωλολατρία και οτι οι Γ. Ο. Χ εκαναν το σχισμα του 1924!!Ο Π. Ευθυμιος ειναι ΑΤΡΩΤΟΣ γιατι εχει το μεγαλο χάρισμα του Αγιου Πνευματος, την θαυμαστή ΔΙΑΚΡΙΣΗ!!!

   Διαγραφή
  2. Δυστυχώς "παλαιέ" αφού αποσυνδέεις κι εσύ το ημερολογιακό σχίσμα από τον οικουμενισμό που το γέννησε (βλέπε Εγκύκλιο του 1920), σε τέτοια γελοία συμπεράσματα θα καταλήξεις.
   Όσο για "ατρώτους", "αγίους" και "διακριτικούς", έχει γεμίσει ο τόπος... Πάντως μην τα λέτε αυτά στον π. Ευθύμιο και τα πιστέψει γιατί μπορεί να γίνει δεύτερος Ματθαίος Καρπαθάκης (ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του τον μόνο σωστό και ορθόδοξο στη γη). Η κολακεία δεν είναι πάντοτε σημάδι αγάπης!
   Ας ταπεινωθεί λίγο ο π. Ευθύμιος για το ημερολογιακό και ας εντρυφήσει στα κείμενα του π. Φιλοθέου Ζερβάκου ("βασανίζομαι γιατί ΕΣΧΙΣΑ την Εκκλησία" του είχε πει ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος) τα οποία συστήνω και σε σένα θερμώς.
   Έρρωσθε

   Διαγραφή
  3. Το θεμα δεν ειναι ποιος γέννησε και ποιος ειναι ο υπαιτιος του σχίσματος! Το θεμα, κ.Μαννη,ειναι ποιος θρέφει μεχρι σήμερα το σχίσμα και ποιος το προκάλεσε το 1924!!Σε γελοια συμπερασματα ο Π.Ευθύμιος,ο ΠΑΛΑΙΟΣ και ο ΑΓΙΟΣ Φιλοθεος ο εν Παρω που λεει:Ο Χριστος δεν ειπε να γίνετε Π.Η. Λοιπον οι Π.Η. ψευδως καυχωνται και λέγουν οτι ειναι γνησιοι Ορθόδοξοι,ειναι γνήσιοι ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ, διότι δεν έχουν ΠΙΣΤΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ,έχουπιστιν εις το Π.Η. (ημερολατρες-ειδωλολατρες).Ο Απ.Παύλος λεει:Άνευ πιστεως αδύνατον σωθηναι.Οι Π.Η.(και ο Κ. Χριστοδουλιδης) λέγουν οτι άνευ του Π.Η. αδύνατον σωθηναι! !!Η κολακεία μπορει να μην είναι πάντοτε σημάδι αγάπης,η ΑΛΗΘΕΙΑ ομως ειναι πάντοτε σημάδι αγάπης και αυτήν καταμαρτυρουμε
   !!!!!!!

   Διαγραφή
  4. Παλαιέ διαβάζεις επιλεκτικά. Είναι μεγάλη ασθένεια αυτό και υπάρχει σε όλους τους χώρους (οικουμενιστές, γοχ, νεοαποτειχισμένους). Με τη λογική σου οι προπάτορές μας δεν έπρεπε να νιαστούν το ποιος γέννησε το σχίσμα του 1054, αλλά να μην αποσχισθούν από την κοινωνία με την Εκκλησία της Ρώμης... Ο γεννήτωρ και δημιουργός, είναι και ο υπαίτιος, παλαιέ, απλά είναι τα πράγματα!

   Διαγραφή
 4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ21 Ιουνίου 2014 - 2:55 π.μ.

  Η νεο- ημερολογιτικη σχισματικη παραταξη των Γ.Ο.Χ. χωρις συνοδο επισκοπων, αποτειχισμενων μονο απο την αιρεση των οικουμενιστων ειναι η καινουργια εκκλησια αποτειχισμεμων νουμερο ( 2 ). Περιπου μια φορα στα δεκα χρονια οπως και περυσι 2013 ποδοπατουν και καταργουν ολοκληρο τον θεσμο της αρχαιας παραδοσεως της νηστειας των Αγιων Αποστολων. Συνεχιζουν να σχιζουν το δογμα της ενοτητας της πιστεως και την κοινωνια του Αγιου Πνευματος της ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ κανωντας απολυτη υπακοη στους σχιστες μασονους οικουμενιστες επισκοπους. Μιλανε για διαχρονικη εκκλησια οχι ομως των Πατερων των Συνοδων του Αγιου Πνευματος αλλα των πατερων των μασονων αρχιερεων του αντιχρηστου μετα το 1924. Γιαυτο και οι Αγιοι Πατερες απο αγαπη τους στελνουν αναθεματα οπως η Ζ' Οικουμενικη και οι Πανορθοδοξες του 1583, 1587 και 1593. Ξερουν οτι ειναι μισο-αποτειχισμενοι και μισο-αντιοικουμενιστες. Εαν τους πει κανεις να πανε στην Νομιμοτητα στην Κανονικοτητα στο Δικαιο στην Ακριβεια και στην Ταξη της ΜΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ τοτε κρυβονται και γραφουν μονο φιλοσοφικα ποιηματα για να ξεγελασουν τους απλους πιστους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πραγματικά, θαυμάζω το θάρρος της Αποτείχισης του π. Τρικαμηνά,
  αλλα δεν καταλαβαίνω ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝ,
  δεν συνδέεται με τους Παραδοσιακά εμμείναντας στην OΡΘΟΔΟΞΙΑ
  εκείνην την ΠΡΟ του 1924
  από την οποία ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
  ΒΙΑΙΑ και ΕΤΣΙΘΕΛΙΚΑ απέκοψε τον Ελληνικό λαό,
  μια ΧΟΥΦΤΑ εξωνημένων (ξεπουλημένων) επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας με σύμφωνη γνώμη τότε του ΜΑΣΩΝΟΥ Πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη..

  Πραγματικα, δεν το καταλαβαίνω...


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οταν μελετήσεις τις απαντήσεις του Πατρός Ευθυμίου προς τον π.Ιωσηφ,θα καταλάβεις!Θα θαυμασης οχι μονο το θαρρος της σποτειχισης του, αλλα και της Αγιοπνευματικης ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ που τον διακατέχε!!Ο Π. Ευθύμιος,κ. Γ. Γ. είναι ενας σκληρός δίσκος Πατερικης Διδασκαλίας
   !!!

   Διαγραφή
 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ22 Ιουνίου 2014 - 6:42 μ.μ.

  Κερασμενα τα αναθεματα των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ σε ολη την παρεα του ( ΠΑΛΑΙΟΣ ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ελπίζω στη ορθόδοξη ομολογία όλων του πατρώου ημερολογίου ώστε ενωμένοι να πολεμήθουμε την αίρεση του οικουμενισμού

  ΑπάντησηΔιαγραφή