"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

 
"ἄφετε αὐτούς·
ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν·
τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ,
 ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται"
(Ματθ. ιε΄,  14)

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη!

Την Κυριακή του Τυφλού, συναντώνται στα Ιεροσόλυμα ο δήθεν ορθόδοξος επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος με τον αιρετικό Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο, με αφορμή την συμπλήρωση πενήντα ετών από την συνάντηση των προκατόχων τους, Αθηναγόρα και Παύλου.

Το τι έγινε σε εκείνη την συνάντηση το 1964 το γνωρίζουμε από τις πηγές της εποχής [1].

Το τι θα δουν τα μάτια μας στην φετινή συνάντηση, πάνω κάτω ξέρουμε. Την ορατή εκκλησία των Οικουμενιστών εν δράσει.

Μπορεί να μην υπάρχει ακόμη - και φανερά - το Κοινό Ποτήριο (το οποίο έθεσαν ορισμένοι ως το όριο, του οποίου η υπέρβαση θα ενεργοποιούσε τα ορθόδοξα αντανακλαστικά τους, ώστε να πράξουν πλέον το αυτονόητο, δηλαδή να αποτειχισθούν από τους αιρετικούς), αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία, από τη στιγμή που ήδη οι εξ ορθοδόξων Οικουμενιστές αναγνωρίζουν τον παπισμό και τις άλλες αιρετικές συναγωγές του κόσμου τούτου, ως Εκκλησίες (με Θεία Χάρη, εγκυρότητα μυστηρίων και κανονικότητα) και από την στιγμή που θεωρούν ότι όλοι μαζί συναποτελούν την Εκκλησία του Χριστού! 

Ο οικουμενιστής Μητροπολίτης Σάρδεων και Πισιδίας Γερμανός Αθανασιάδης είχε δηλώσει [2]: "Η Ένωσις δεν θα προέλθη εκ των κάτω, όπως επιδιώκει η Ουνία, αλλ' εκ των άνω. Όχι δια του όχλου, αλλά δια του ανωτάτου κλήρου. Δια να φθάσωμεν εις αυτήν (την Ένωσιν) απαιτείται γαλήνη πνευμάτων αντί του εξερεθισμού τον οποίον προκαλεί η Ουνία".

Ουνία είναι επομένως και ο Οικουμενισμός, με διαφορετικά πλέον μέσα, αλλά προς τον ίδιο σκοπό εργαζόμενος: Την δημιουργία της, υπό έναν Πάπα, Παγκόσμιας Εκκλησίας.

Την Ενότητα, που ευαγγελίζεται ο Οικουμενισμός, την περιέγραψε, σε συνέντευξή του [3], ο μέγας θιασώτης της αιρέσεως αυτής Αθηναγόρας: "Διά της λέξεως Ενότης, η οποία είναι συμφωνοτέρα προς τους παρόντας καιρούς, νοείται η από κοινού συνεργασία εις τους διαφόρους τομείς της κοινωνικής, ηθικής και πνευματικής δράσεως, διά της συμβολής της Χριστιανικής Ανατολής και Δύσεως. Η Ενότης δεν προϋποθέτει την Ένωσιν, η οποία Ένωσις προϋποθέτει δογματικήν ρύθμισιν. Αι Χριστιανικαί Εκκλησία δύνανται προσεγγίζουσαι προς αλλήλας να συνεργασθούν κατά τρόπον αρεστόν και Ευαγγελικόν επί ζητημάτων αναγομένων εις τομείς της ζωής. Εκάστη εκκλησία έχει τους δογματικούς της θησαυρούς. Χωρίς να εγκαταλείψη ουδένα των θησαυρών αυτών, δύναται η Εκκλησία να έλθη εις προσέγγισιν, επικοινωνίαν και συνεργασίαν μετά πάσης άλλης Χριστιανικής Εκκλησίας".

Και συνεχίζει παρακάτω: "Αναγνωρίζει η Εκκλησία μας τον Πάπαν ως "πρώτον μεταξύ ίσων"".

Ας μην περιμένουμε λοιπόν απαραίτητα κάποιο Κοινό Ποτήριο ή κάποια άλλου είδους Ένωση, πιο φανερή δηλαδή, αφού η "Ενότητα των Εκκλησιών" είναι ήδη γεγονός τετελεσμένο. Αυτό αποδεικνύει και η ανίερος συνάντηση στα Ιεροσόλυμα. Ας κρατήσει η κάθε πλευρά τους ιδιαίτερους "δογματικούς της θησαυρούς" - με λίγα λόγια, ας πιστεύει κανείς ότι θέλει -, μόνο να είμαστε όλοι ενωμένοι. Γι' αυτό και ο Βαρθολομαίος είχε το θράσος να δηλώσει  ότι "δεν προδίδομεν την Ορθοδοξίαν, ως κατηγορούμεθα, ούτε υποστηρίζομεν οικουμενιστικάς αντιλήψεις" [4].

Όποιος όμως δεν βλέπει την προδοσία αυτή που επιτελείται είναι τυφλός, όχι σαν τον τυφλό του Ευαγγελίου, του οποίου οι σαρκικοί οφθαλμοί μόνο δεν έβλεπαν, αλλά πραγματικά τυφλός, με σκοτισμένους τους οφθαλμούς της ψυχής του. Είναι ένας τυφλός που ακολουθεί τους τυφλούς, από την αίρεση, λυκοποιμένες, οι οποίοι τον οδηγούν μακριά από την αλήθεια του Χριστού μας, μακριά από το φως της Ορθοδοξίας, στο σκότος το εξώτερον, στην απώλεια.

Κάποιοι μπορούν να ισχυριστούν ότι τα παραπάνω δεν έχουν σημασία, γιατί είναι απόψεις των "σχισματικών παλαιοημερολογιτών". Αυτοί μοιάζουν με τους Φαρισαίους εκείνους, οι οποίοι αντί να συνειδητοποιήσουν το θαύμα της θεραπείας του Τυφλού, και έτσι να θεραπευθεί και η δική τους τυφλότητα, έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Κύριο ότι "οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ"[5].

Αλλά και όσοι βλέπουν τι γίνεται και όχι μόνο δεν αντιδρούν, όχι μόνο δεν φεύγουν μακριά από την κοινωνία με τους αιρετικούς οικουμενιστές, αλλά σιωπούν επιδεικτικά, μοιάζουν με τους γονείς του Τυφλού που φοβήθηκαν να ομολογήσουν την Αλήθεια, για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι.

Σε αυτούς τους τυφλούς απευθύνεται κυρίως το άρθρο αυτό. Ευχόμαστε να βρουν επιτέλους το κουράγιο, να γίνουν Ομολογητές, ώστε να αξιωθούν της Δεσποτικής φωνής του Κυρίου μας, (απευθυνόμενος σε έναν άλλον τυφλό, τον της Ιεριχού): "ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε"[6]...

 

Νικόλαος Μάννης, δάσκαλος 

 

[1]Βλέπε ενδεικτικά την ανταπόκριση στην αθηναϊκή εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" (7-1-1964)
[2]Την δήλωση καταγράφει ο δημοσιογράφος Βασίλης Βεκιαρέλλης στο άρθρο του "Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ως πανορθόδοξον πνευματικόν κέντρον" [στο συλλογικό "Το ελληνικόν έτος: Ημερολόγιον Ενώσεως Συντακτών" (1929   - 1930), σελ. 120].
[3]"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" (1-12-1960)
[4]http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=3758&catid=1
[5] Ιω. θ΄, 16
[6]Λουκ. ιη΄, 42

8 σχόλια:

 1. Ὁ χθεσινός "Ὀρθόδοξος Τύπος" ἔχει ὡς πρωτοσέλιδο τήν ἐκ μέρους τοῦ "πατριάρχου" Βαρθολομαίου ἀναγνώρισιν τῆς "ἁγιότητος" τοῦ "πάπα" Ἰωάννου Παύλου Β. Τόν ἐχακτήρισεν μάλιστα ὡς "σύμβολον ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν"!!! «Φρῖξον Ἥλιε καί στέναξον Γῆ»!!! Τό σύμβολον τῆς αἱρέσεως καί τοῦ σχίσματος χαρακτηρίζεται σύμβολον ἑνότητος τῆς Πίστεως!!! Ὅσοι ἐν γνώσει των κοινωνοῦν ἀκόμη μέ τόν Βαρθολομαῖον εἶναι ἀποδέκται τοῦ ψεύδους τοῦ Ἀντιχρίστου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγγνώμην, εἰς τό προηγούμενον σχόλιόν μου ὑπάρχει μία ἀνακρίβεια: Πρόκειται διά τήν ἀναγνώρισιν τῆς "ἁγιότητος" τοῦ "πάπα" Ἰωάννου 23ου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο σεισμός σήμερα στην Λήμνο που ταρακούνησε το Άγιο Όρος ίσως έχει σχέση με την μεγάλη Προδοσία που συντελείται στα Ιεροσόλυμα, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξουν την παθητική τους στάση έναντι του Φαναρίου, που προδίδει την Ορθοδοξία, οι Μοναχοί του Αγίου Όρους . Δυστυχώς η πλειοψηφία των Ιερών Μονών έχει από πολλού καιρού κάνει την εσφαλμένη επιλογή της και δεν την συνετίζει το ταρακούνημα της Γής. Η λύση στο πρόβλημα της Αίρεσης του Οικουμενισμού και η απάντηση στην ασέβεια που συντελείται στα Ιεροσόλυμα είναι απλή, απλούστατη, απομάκρυνση από τους εξωμότες της Πίστεως και ενότητα, ενότητα πάση θυσία των αληθινών Ορθοδόξων Παγκόσμια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ναι, αδελφοί.

  Μόνο οι Μοναχοί της Αρχαίας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου που κρατάν την Ορθόδοξη Ομολογία με τρομερό προσωπικό κόστος,
  μόνο αυτοί ενοχλούν τον Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

  Ο Αιρεσιάρχης πάπας, που έχει κατασφάξει τους Ορθοδόξους δια μέσου των αιώνων, του είναι προσφιλέστατος.

  -Είδες τι κάνουνε τα ρημάδια τα λεφτά;
  -Η ρημάδα η κοσμική εξουσία που ο πάπας αντιπροσωπεύει;

  Σημεία των καιρών και τούτα.
  Όλοι οι πρόδρομοι του ΑντιΧρίστου θα μαζευτούν αύριο σε τόπο Άγιο, όπως είναι ο Τάφος του Αναστημένου Χριστού.

  Περιμένουμε και τα χειρότερα.

  Κοντά είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Mωρέ τούτοι δω ούτε από σεισμούς χαμπαριάζουνε
  ούτε καν χαμπάριασαν μία, από την πτώση του Σινούκ με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρο, πριν λίγα χρόνια και τον εξολοθρεμό καμιά εικοσαριά ιερωμένων στο βυθό της θάλασσας.
  Επεσαν ξαφνικά και γκρεμοτσακίστηκαν σούμπιτοι,
  ΠΡΙΝ προλάβουνε να πατήσουν στο Περιβόλι της Παναγίας όπου πήγαιναν (ο μακαρίτης Πατριάρχης Πέτρος) για ΠΡΩΤΗ φορά)

  ΔΕΝ τους ήθελε η Παναγία για προσκυνητές στο Περιβόλι της.
  Πόση υποκρισία να αντέξει και η Παναγία, αδελφοί;

  ΔΕΝ άντεξε.

  Προτίμησε να πάρει τις ζωές τους, μήπως με αυτό τον ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ, ταρακουνηθούν και σωθούν οι ψυχές τους, έστω ένα δευτερόλεπτο πριν αποθάνουν.

  Επειδή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ενεργεί ο Κύριος ΠΑΝΤΟΤΕ ακόμα και όταν δίνει στους
  ανθρώπους πολύ ΠΙΚΡΑ ποτήρια...να πιούνε...

  Αλλά δε βαριέσαι...
  "Κουνιούνται τα Καλάβρυτα! "
  που λέει θυμόσοφα και κάποιος ανάπηρος που γνωρίζω.

  Κανείς ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΣ ΔΕ χαμπαριάζει.
  ΟΛΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ Σ Χ Ε Δ Ο Ν
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΦΙΜΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ.

  Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠοστασία ποιμένων και ποιμενομένων
  είναι ΠΡΟΦΗΤΕΥΜΕΝΗ και στις μέρες μας ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ...

  Μακάριοι αυτοί που θα ομολογήσουν ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
  μέχρι το ΤΕΛΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Όπως διαβάζουμε αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο ετοιμάζεται Κοινή Διακήρυξη Βαρθολομαίου-Φραγκίσκου στην οποία στο πρώτο σημείο "θα τονίζεται ότι αμφότεροι προσβλέπουν στην ημέρα, που θα υπάρξει πλήρης κοινωνία μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας" ( βλέπε: http://www.enet.gr/?i=news-room.el&id=432289 ). Ο δε οικουμενίσταρος Γαλλίας Εμμανουήλ δήλωσε ο αναίσχυντος: "Θα ήταν ωραίο αν, μετά από αυτή τη συνάντηση, υπήρχε κοινωνία από το ίδιο δισκοπότηρο" (βλέπε: http://aktines.blogspot.gr/2014/05/blog-post_6924.html ).
  Ας αποφασίσουν επιτέλους οι λεγόμενοι συντηρητικοί. Ή με τον Πάπα ή με τους γνησίους Ορθοδόξους. Δεν υπάρχει μέση λύση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αδελφέ Νικόλαε
  οι...συντηρητικοί είναι απλώς βολεψάκηδες πανικόβλητοι.

  ΜΗΝ περιμένεις τίποτε
  από ανθρώπους που κρέμονται οικονομικά από το παπαδαριό της συφοράς
  και οι οποίοι ΔΕΝ έχουν την ελπίδα τους στον Κύριο,
  παρά τα ενάντια λεγόμενά τους.

  Αυτοί οι καλοί συντηρητικοί ειναι αυτοί που π.χ.
  ΔΕΝ θέλουν γύφτους μέσα στο ναό
  όπου προσεύχονται οι ...καθωσπρέπει χριστιανοί.

  Αυτοί οι καλοί συντηρητικοί ειναι οι χλιαροί και φιλόσαρκοι και νεοειδωλολάτρες που θέλουν πρώτα και κύρια την ησυχία τους
  άντε μετά και λίγη Ορθοδοξία, έτσι για το φολκλορ της υπόθεσης.

  Δεν υπάρχει σωτηρία για τους χλιαρους συντηρητικούς αδελφέ Νικόλαε.
  Αυτοί εχουν πουλήσει τα πρωτοτόκια της Ορθόδοξης Ομολογίας
  για ένα πιάτο φακής από τους αιρετικούς εκκλησιαστικούς άρχοντες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το πότε θα φανερωθεί επίσημα, η ήδη υπάρχουσα ΨΕΥΔΟΕΝΩΣΗ με τον Πάπα δεν είναι εύκολο κάποιος να το μάθει ή να το υπολογίσει. Κάποιοι, λογικά σκεπτόμενοι λέγουν, ότι θα γίνει μετά το 2016, μετά δηλαδή την " Πανορθόδοξη ". Άλλοι πάλι λέγουν, ότι αυτές οι πράξεις γίνονται ξαφνικά, πραξικοπηματικά για να έχουν το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. Προσωπικά θεωρώ πιθανότερη την δεύτερη εκδοχή με μία προϋπόθεση. Θα έχει προηγηθεί φανερά ή μυστικά, μάλλον μυστικά, συμφωνία Πάπα - Ρωσικής Εκκλησίας, όπου η Ρώμη θα αποδεχθεί, τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος των Διοικητικών αξιώσεων της Μόσχας, όσον αφορά την " Παγκόσμια Εκκλησία " που προετοιμάζουν και τον τρόπο Διοίκησής της. Για την ημέρα αυτή καλό θα είναι να προετοιμαζόμεθα ψυχικά και όχι να λέμε στον εαυτό μας, ότι τάχα δεν θα γίνει, καθώς οι εχθροί της Πίστεως αυτό επιθυμούν φανερά πάνω από όλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή