"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Ημερολογιακό και Οικουμενισμός (ένα ακόμη ντοκουμέντο)

 
Στο χριστιανικό περιοδικό "ΑΓΑΠΗ" που εξέδιδε στα τέλη του ΙΘ΄ αιώνος ο αείμνηστος καθηγητής Κωνσταντίνος Διαλησμάς και συγκεκριμένα στο τεύχος της 22ας Ιανουαρίου 1895 διαβάζουμε στη στήλη των ειδήσεων ("Ποικίλα" σελ. 7) τα εξής:
"Λέγεται ότι διά του προς τον Πάπαν εκτάκτου απεσταλμένου του ο αυτοκράτωρ της Ρωσσίας (σ. Κ. Σ. αναφέρεται μάλλον στον Αλέξανδρο τον Γ΄, ο οποίος πέθανε τέλη του 1894, αφού ο Νικόλαος ο Β΄ ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας τον Μάιο του 1896) ανήγγειλεν ότι προτίθεται να αντικαταστήση το Γρηγοριανόν ημερολόγιον καταργών το Ιουλιανόν εις το κράτος του. Η παπική "Ανατολή" της Σύρου (σ. Κ. Σ. εφημερίδα της εποχήςαγάλλεται επί τούτω κρίνουσα ότι και η Ελλάς θα αναγκασθή να δεχθή το Γρηγοριανόν ημερολόγιον, ούτινος η παραδοχή καταρρίπτει, λέγει, εν μέγα χάσμα μεταξύ ανατολικών και δυτικών, και ότι θα διευκολυνθή ούτως η προς αλλήλους ένωσις".
 

1 σχόλιο:

  1. Εὐχαριστῶ θερμῶς γιά τό σπουδαῖο αὐτό ντοκουμέντο. Ἕνα ἀκόμη ὄντως πολύτιμο στοιχεῖο, τό ὁποῖο ἐπιβεβαιώνει αὐτά πού γράφουμε ἐδῶ καί πολλά χρόνια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή