"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Σχόλιον στὴν ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πάπαν - Δημητρίου Κάτσουρα θεολόγου


 
Σχόλιο τοῦ θεολόγου Δημητρίου Κάτσουρα στήν παραπάνω ἐπιστολή τῶν Κονίτσης καί Πειραιῶς  (τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) πρός τόν αἰρετικό Πάπα τῆς παλαιᾶς Ρώμης:
 
Λυπᾶμαι πού ἐνδεχομένως λυπήσω ὅσους ἐνθουσιάστηκαν διαβάζοντας τήν ἀνωτέρω μακροσκελέστατη ἐπιστολή τῶν δύο Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Λυπᾶμαι διότι κατά τήν ταπεινή μου ἐκτίμηση ἡ ἐπιστολή αὐτή, παρά τήν ὑπερβολική ἔκτασή της, μικρή ἔχει τήν ἀξία. Καί κάτι ἀκόμη: ἡ ἐπιστολή αὐτή πρός τόν αἱρετικό Πάπα Φραγκίσκο εἶναι "δίστομος ρομφαία" πού κατασφάζει καί τόν παραλήπτη καί τούς ἀποστολεῖς της! Καί ἐξηγοῦμαι: Ἐάν τά πράγματα ἔχουν ἔτσι ὅπως περιγράφονται καί διαπιστώνονται ἐν αὐτῆ, καί πράγματι ἔτσι ἔχουν, ΤΟΤΕ οἱ πρῶτοι οἱ ὁποῖοι σφάλλουν καί πλανῶνται εἶναι οἱ συντάκτες της διότι αὐτή ἡ ἐπιστολή ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ νά ἀπευθύνεται στόν αἱρετικό Πάπα τῆς παλαιᾶς Ρώμης ἀλλά στόν νέο Πάπα τῆς Ἀνατολῆς καί αἱρετικό Πατριάρχη τῆς νέας Ρώμης τόν κ. Βαρθολομαῖο! Διότι αὐτός ἔργω καί λόγω καί ἀνυστάκτῳ φροντίδι πασχίζει νά ὑποτάξει τήν Ὀρθοδοξία στόν πρῶτο ἤ τουλάχιστον νά συγκυβερνήσει μαζί του τήν κατ' αὐτόν καθόλου Ἐκκλησία, ὁ ἕνας στή Δύση καί ὁ ἄλλος στήν Ἀνατολή! Τί περί αὐτοῦ ἔχουν κάνει κανονικῶς οἱ δύο συντάκτες; Ἐπί τῆς οὐσίας τίποτε! Καί κάτι ἀκόμη: Στήν ἐν λόγῳ ἐπιστολή-βιβλίο οἱ συντάκτες ἐλέγχουν καί περί ἁμαρτιῶν τόν αἱρετικό Πάπα καί τό συνάφι του μέ αὐστηρό λόγο. Ὅμως αὐτό συνιστᾶ ΠΡΟΚΛΗΣΗ καί ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ καθ' ἥν στιγμήν ὑπό τῶν αὐτῶν ἁμαρτιῶν βαρύνονται ὡς τοῖς πᾶσι ἐστί γνωστό πολλοί Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι καί Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας στήν ὁποία ἀνήκουν οἱ κρίνοντες καί ἐπικρίνοντες τούς αἱρετικούς καί ὡς ἀνηθίκους! Καί δέν ὁμιλοῦμε περί τινῶν προσωπικῶν ἁμαρτιῶν καί πτώσεων ἀνθρωπίνων, ἀλλά περί τοῦ τείνοντος νά καταστεῖ κανόνας οἰκτροῦ φαινομένου τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἐπί παραδείγματι, ἡ ὁποία ἔχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στούς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας καί τμήματος τοῦ ἀγάμου Κλήρου. Θεωρῶ λοιπόν ἀτυχέστατο τόν ἔλεγχο τῶν παπικῶν περί ἀνηθικότητος χωρίς προηγουμένως ἤ ταυτοχρόνως νά μή ἀπευθύνεται αὐτός ὁ ἔλεγχος καί στούς συναδέλφους τῶν συντακτῶν. Ἄλλωστε περί αὐτοῦ ἔχει ὁμιλήσει ἀποστομωτικῶς ὁ μέγας Ἰωάννης Ρωμανίδης, ὁ μεγαλύτερος ἀντιπαπικός Θεολόγος τοῦ 20ου αἰῶνος, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι ἡ ἕνωση παπικῶν καί λεγομένων ὀρθοδόξων ὑπογράφεται στό κρεββάτι τῆς ἀνωμαλίας τῶν περισσοτέρων ἔνθεν κακεῖθεν διαλεγομένων ἐκπροσώπων στούς Διαλόγους τῆς ἀπάτης καί τῆς μειοδοσίας τῆς Πίστεως! Πρέπει νά κατανοήσουν καί οἱ συντάκτες τῆς ἐν λόγῳ ἐπιστολῆς πρός τόν αἱρετικό Πάπα Ρώμης ὅτι ἄλλο συντήρηση καί ἄλλο Ὁμολογία τῆς παραδοθείσης Πίστεως. Ἡ πρώτη συνιστᾶ ἀνώφελη ρητορεία, ἐνῶ ἡ δευτέρα ἐκφράζει καί διακονεῖ τήν εὐσέβεια, ἡ ὁποία κατά τόν μέγα καί Θεῖο Γρηγόριο Παλαμᾶ, οὐκ ἐν γράμμασι (ἐπιστολῶν) ἀλλ' ἐν πράγμασι (ἀποκηρύξεως τοῦ ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ καί διακοπῆς τῆς μετά τῶν ὁπαδῶν του κοινωνίας) ἡμῖν τοῖς ὀρθοδόξοις ἐστίν! Οἱ καιροί οὐ μενετοί! Ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, πρίν χάσουμε καί Πίστη καί Πατρίδα! Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάει, κατά τόν εὐσεβῆ στρατηγό Μακρυγιάννη, ἀπό ὅσους τά πωλοῦν καί ἀπό ὅσους θέλουν νά τά ἀγοράσουν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου