"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ "ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου