"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΤΑ ΕΝΩΤΙΚΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου