"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Ὀρθόδοξοι Ἀντιδράσεις εἰς τοὺς σκοποὺς τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν» (ἕνα ἐπίκαιρο κείμενο τοῦ Κυκλάδων Γαβριὴλ δημοσιευθὲν τὸ 1983)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου