"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Ο Επίσκοπος ως προεστώς της Θείας Ευχαριστίας-Ιω.Κορναράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου