"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Πως να γίνεις σε μισή ώρα "παλαιοημερολογίτης" με πέντε ευρώ

Αφιερωμένο στους αποτειχισμένους, λόγω Οικουμενισμού, που ακολουθούν ακόμη το νέο παπικό ημερολόγιο
 

 "Οι Έλληνες ούτοι είναι τόσον επίμονοι εις τα ζητήματα ταύτα ώστε προτιμούν να χάσουν χίλιες φορές την ζωήν των, παρά να αποδεχθούν μεταβολή τινα και διότι είναι όλως αμαθέστατοι και είναι ευχαριστημένοι να ζήσουν και να αποθάνουν ως έζησαν οι γονείς των και ως εθέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες..."
(Επιστολή Ενετού διπλωμάτη προς τον Δόγη για την άρνηση των ορθοδόξων να δεχτούν το γρηγοριανό ημερολόγιο, Κωνσταντινούπολη, 8-3-1583)

Οι εκδόσεις "ΚΑΛΟΣ ΤΥΠΟΣ" είναι το βιβλιοπωλείο των Ουνιτών της Ελλάδος και βρίσκεται στην Αθήνα στην οδό Σίνα 2. Εκεί θα βρείτε ένα βιβλίο του παπικού "ιερέως" Γεωργίου Σαργολόγου με τίτλο "Το γρηγοριανό ημερολόγιο και η στάσις της Ορθοδοξίας", το οποίο πωλείται πέντε ευρώ.
Όποιος Ορθόδοξος - που ακολουθεί το νέο ημερολόγιο - το διαβάσει και έχει λίγο φιλότιμο, θα γυρίσει αμέσως με το παλαιό. Ο συγγραφέας, ο οποίος κατά κύριο λόγο μυκτηρίζει τους αμαθείς Ορθοδόξους για την άρνησή τους να ακολουθήσουν τον "φωτισμένο" πάπα Γρηγόριο τον ΙΓ΄ στην καινοτομία του, προσπαθεί να πείσει με αστρονομικά κυρίως, αλλά και αυθαίρετα εκκλησιαστικά επιχειρήματα στην πλήρη αποδοχή του Γρηγοριανού ημερολογίου, δηλαδή και του Πασχαλίου.
Το προπαγανδιστικό αυτό βιβλίο περιέχει:
α. Αστήρικτα επιχειρήματα, όπως ότι ο πάπας Γρηγόριος, αποκατέστησε με την καινοτομία του την... ακριβή τήρηση του πατροπαράδοτου κανόνα του Πάσχα, η οποία ως τότε παραβιαζόταν λόγω των σφαλερών υπολογισμών (σελ. 13-14).
β. Φρικτές ιστορικές ανακρίβειες, κυρίως κατά του μεγάλου ορθοδόξου Πατριάρχου Ιερεμία του Β΄, οι οποίες καταρρίπτονται εύκολα (βλέπε και εδώ) από οποιονδήποτε μελετητή της ζωής και του έργου του, αλλά και πάνω σε άλλα θέματα (σελ. 15-25 και 29-31).
γ. Αστρονομικές αναλύσεις και παρατηρήσεις επί παρατηρήσεων των αστέρων, του ηλίου, της σελήνης, των χρόνων και των καιρών. Μπρος στην επιμονή των αγροίκων ορθοδόξων επιστρατεύονται τα ανώτερα μαθηματικά και ο... "υπολογιστής" των Αντικυθήρων (σελ. 33-52).
δ. Γελοιοδέστατες απόψεις αντιφάσκουσες μεταξύ τους, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ωμό μακιαβελισμό (ο σκοπός αγιάζει τα μέσα)! Ιδού ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: "Με τη μεταρρύθμιση αυτή ο Γρηγόριος ΙΓ΄ επανέφερε την ημερομηνία του Πάσχα μέσα στα πατροπαράδοτα όρια και αποκατέστησε την κατά γράμμα τήρηση του αλεξανδρινού κανόνος, ο οποίος ορίζει την ημερομηνία του Πάσχα αμέσως μετά την πρώτη πανσέληνο  της ανοίξεως, από 22 Μαρτίου έως 25 Απριλίου της ακριβούς χρονολογήσεως. Όμως για να τηρήσει το γράμμα ενός κανόνος που αδίκως αποδίδεται στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, διετάραξε τον πραγματικό και γνήσιο και αυθεντικό κανόνα της Συνόδου: τον κοινόν εορτασμό του Πάσχα από όλους τους χριστιανούς την ίδια ημέρα. Έτσι, ενώ οι χριστιανοί - μετά από πολλές συζητήσεις και φιλονικίες και κατόπιν υποχωρήσεως του πάπα Λέοντος Α΄ στις απαιτήσεις του Αλεξανδρείας Θεοφίλου - είχαν κατορθώσει να εορτάζουν το Πάσχα όλοι μαζί επί δέκα αιώνες χωρίς διακοπή, στα 1582 το "ζήτημα του πάσχα" ανεβίωσε υπό άλλη μορφή, και εξακολουθεί να υφίσταται παρά τους τόμους αγάπης και τους διαλόγους. Αυτό είναι το μεγάλο και τραγικό μειονέκτημα μιας μεγάλης προόδου που λέγεται γρηγοριανή μεταρρύθμισις".
Και ενώ διαβάζοντας τα παραπάνω που αποτελούν παραδοχή του σφάλματος της γρηγοριανής μεταρρύθμισης, τα αμέσως επόμενα γραφόμενα μας κάνουμε να κατανοούμε γιατί οι πατέρες μας, έβλεπαν ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο της ύπαρξής τους, τους αντίχριστους και διαστρεβλωτές Λατίνους, οι οποίοι παίρνουν βραβείο στην διαστροφή της αληθείας: "Ποίος φέρει την ευθύνη της σημερινής διαστάσεως; Ο Γρηγόριος ΙΓ΄ , ο οποίος διόρθωσε και επανόρθωσε, ή όσοι αρνούνται να συμφωνήσουν με τον ήλιο και το φεγγάρι επειδή πρόλαβε και συμφώνησε με αυτούς κάποιος πάπας; Αλλά ας μην χάνωμε τον καιρό μας, προσπαθώντας να εξακριβώσουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, διότι έτσι δεν δημιουργούμε. Θα δημιουργήσωμε μόνον όταν συμμορφωθούμε προς τον πραγματικό και δημοκρατικώτατον όρο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου: "Ούτως άγειν και τους εν Ανατολή, ως άγουσι και οι λοιποί πάντες, προς το εν μιά ημέρα ομοφώνως αναπέμπειν τας ευχάς τη αγία ημέρα του πάσχα". Οι λιγώτεροι ν' ακολουθήσουν τους περισσότερους. "Εν γαρ Πάσχα Χριστός βούλεται και τούτο λογίζεται". Άλλωστε το ζήτημα δεν είναι δογματικό σύμφωνα με τη γνώμη των Οικουμενικών Πατριαρχών" (σελ. 53-54).
Ας παρανόμησε δηλαδή ο πάπας Γρηγόριος, οι ορθόδοξοι οφείλουν να τον ακολουθήσουν, όχι μόνο επειδή είναι λιγότεροι, αλλά και για να μην παραβούν την ομοφωνία που διέταξε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος! Κοντολογίς ότι λένε περίπου και οι νεοημερολογίτες. Ας παρανόμησε ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, οι παλαιοημερολογίτες οφείλουν να τον ακολουθήσουν, όχι μόνο επειδή είναι λιγότεροι, αλλά και για να μην γίνει σχίσμα!
ε. Χιλιοειπωμένα ανούσια συμπεράσματα περί του ότι το γρηγοριανό είναι τελειότερο από το ιουλιανό (που μας θυμίζουν δικούς μας απολογητές του νέου ημερολογίου). Να ένα τέτοιο συμπέρασμα: "Ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε η Εκκλησία έχουν θεσπίσει ημερολόγια. Η Εκκλησία χρησιμοποίησε ανέκαθεν το ημερολόγιο που ίσχυε εκάστοτε και εκασταχού. Όμως δεν μπορεί να αγνοήσει και την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν η πολιτεία το διόρθωσε, τότε και η Εκκλησία δέχτηκε τη μεταβολή επειδή αυτό είναι το ισχύον ημερολόγιο. Δηλαδή, όπως είχε δεχτεί το ιουλιανό που ίσχυε τότε, σήμερα δέχεται το γρηγοριανό που ισχύει τώρα. Άλλωστε αποδεικνύεται ότι το ημερολόγιο αυτό είναι το ακριβές, ή τουλάχιστον πολύ πιο ακριβές από το ιουλιανό και προς το παρόν απόλυτα ακριβές, ορθά λοιπόν πράττουν όσοι το ακολουθούν" (σελ. 59).
στ. Προπαγανδιστικές παραθέσεις των απόψεων των οικουμενιστών πατριαρχών Αθηναγόρα, Δημητρίου και Βαρθολομαίου για το Κοινό Πάσχα, με ταυτόχρονη ειρωνία κατά του π. Γεωργίου Μεταλληνού (του οποίου παραθέτει και κείμενο) τόσο για το ότι η γνώμη του είναι ενάντια στις παραπάνω σύμφωνες γνώμες των πατριαρχών, όσο και για το γεγονός πως τις ακίνητες εορτές τις τηρεί αδιαμαρτύρητα μαζί τους... (σελ. 70-73)
Με πέντε ευρώ κόστος και μέσα σε μισή ώρα που απαιτείται για την ανάγνωσή του, ο καλοπροαίρετος ορθόδοξος αναγνώστης που ακολουθεί το νέο ημερολόγιο, θα κατανοήσει, ότι πρέπει να λάβει θέση. Ή με τους παποοικουμενιστές ή με τους Ορθοδόξους, δεν υπάρχει μέση λύση. 

12 σχόλια:

 1. Καλημέρα.

  Εχω μια απορία.

  Εαν ενας εξωγήινος διαβασει την σελιδα σας - οτι ειστε του Παλαιου - θα νομιζει οτι ειστε οι πιο Αγιοι ανθρωποι του κοσμου.

  Κρατήσατε πάση θυσια ανοθευτη την Πιστη - οχι σαν τους Καινοτόμους του Νεου - τους Οικουμενιστες.
  Εσεις ειστε Ακαινοτόμητοι και του Πατριου Ημερολογιου.
  Ειστε εναπονειναντες μαθητες του Χριστου - ειστε οι χριστιανοι της 8ης Ημερας.
  Σε σας ανήκει η Βασιλεια του Θεου!

  Δεν ειστε σαν τους χριστιανους του Νεου, πονηροι και υπουλοι, προδοτες και οικουμενιστες!
  Δεν ειστε δουλοι του οικουμενισμου και σκλαβοι του πάπα.
  κλπ κλπ.

  Ως εδω ολα καλα.

  Πες οτι εχετε δικαιο.

  -------------------------------------

  Πως ομως ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΕ το μισος που εχετε εσεις οι του πατριου Ημερολογιου αναμεταξυ σας;

  Πως δεν μιλατε για την Διασπαση σας - μονο στην Αθήνα εχετε 7 Αρχιεπισκόπους;

  Γιατι δεν αναφερετε τι τραγικα λάθη εχετε κάνει;

  Γιατι δεν δινεται απαντησεις στην αναλυση του πατρος Βασιλειου; «ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ»;

  Ιδου η σελιδα:

  http://www.oodegr.com/oode/biblia/Sxisma_Zilwtikou_Palaioimerologitismou/perieh.htm

  Ανοιξτε ενα νήμα και απαντηστε στις αποριες του π. Βασιλειου!

  Αναμενομεν λοιπον

  Μυρμιδόνας

  Υ.Γ.
  Το σχολιο αυτό θα το στειλω και στον κυριο ιατρο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ μας Μυρμιδόνα, για πείτε μας που ακριβώς είδατε στη σελίδα μας, ότι εμείς αυτοαποκαλούμαστε "άγιοι", "χριστιανοί της 8ης ημέρας" και ότι μας ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών, ενώ αντιθέτως κατηγορούμε αδιακρίτως όλους τους νεοημερολογίτες ως πονηρούς, ύπουλους, προδότες και οικουμενιστές; Περιμένουμε ακριβή παραπομπή αγαπητέ, όχι συκοφαντίες και λόγια του αέρα προς δημιουργία εντυπώσεων.
  Όσο για τις απορίες που διατυπώνετε να σας απαντήσουμε:
  1. Δεν αποσιωπάμε κανέναν μίσος μεταξύ των Παλαιοημερολογιτών, διότι δεν υπάρχει κανένα μίσος, παρά μόνο διαφωνία απόψεων, κυρίως σε εκκλησιολογικά θέματα. Το ότι υπάρχουν μερικοί εμπαθείς άνθρωποι, με ου κατ' επίγνωσιν ζήλο και οι οποίοι εκφράζονται άσχημα, δεν σημαίνει κάτι, ούτε σε καμμία περίπτωση υποδηλώνει κάποιον γενικό αλληλοσπαραγμό, που θέλετε να υπονοήσετε.
  2. Για τη διάσπασή μας μιλάμε, αλλά προφανώς δεν μας διαβάζετε τακτικά, γι' αυτό και οι άδικες κρίσεις σας. Ορίστε ένα χαρακτηριστικό δείγμα: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html Βεβαίως το ότι δεν υπάρχει διοικητική ενότητα στο χώρο μας, δεν σημαίνει επίσης τίποτε, διότι το ζητούμενο είναι η ενότητα Πίστεως. Σαφώς δεν αποδεχόμαστε τον τίτλο "Αρχιεπίσκοπος Αθηνών", αλλά δεν είναι το ίδιο να τον φέρει -έστω και αντικανονικώς- ένας Επίσκοπος με έγκυρη χειροτονία, με έναν ψευδεπίσκοπο με ανύπαρκτη χειροτονία. Όποιος λέει ότι είναι επίσκοπος με το παλαιό, δεν σημαίνει απαραίτητα ούτε ότι είναι επίσκοπος, ούτε ότι είναι με το παλαιό. Αν όμως εσάς σας σκανδαλίζει η πολυδιάσπαση στον χώρο μας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προτιμάτε την κοινωνία με τον Πάπα, τότε υπάρχει πρόβλημα...
  3. Αποδεχόμαστε τα τραγικά λάθη που έγιναν από την ηγεσία κυρίως των Παλαιοημερολογιτών και τα στηλιτεύουμε. Αποδεχτείτε και σεις τα δικά σας λάθη- τα απείρως σημαντικότερα, διότι η αίρεση άπτεται της σωτηρίας-, για να υπάρχει ομοφροσύνη. Διέκοψε την κοινωνία με τους οικουμενιστές που είναι αιρετικοί (δεν τα λέμε εμείς μόνο, τα λένε και δικοί σας), ακολουθήστε το εορτολόγιο των πατέρων και ελάτε μαζί μας να κάνουμε κριτική σε όλα τα λάθη των Παλαιοημερολογιτών.
  4. Απαντήσεις στον π. Βασίλειο Παπαδάκη έχουν δοθεί (αλλά δεν μας διαβάζεις) και συνεχίζονται να δίνονται όποτε το επιτρέπει ο χρόνος μας. Ιδού:
  http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/08/blog-post_21.html
  http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/08/blog-post_25.html
  http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/08/blog-post_4907.html
  http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9542.html
  http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5240.html
  http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/10/blog-post_31.html
  Να είστε καλά με υγεία, φώτιση και κάθε αγαθό παρά του Κυρίου μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δάσκαλε,
  θα απαντήσω εν τάχυ, διοτι αυτη την στιγμή δεν εχω χρονο, ομως θα επανέλθω.
  Φυσικά θα 'μελετήσω' και τις παραπομπές σας - ομολογώ οτι δεν εχω διαβασεις τις διαφορες αναρτησεις του ιστολογιου σας.

  Με ξαφνιάζει οτι απαντήσατε σχετικα επι της ουσιας μπορω να πω.

  ------------------

  Ερχομαι στο διαταύτα:

  Κάνετε πως δεν καταλαβαινεται τι θελω να πω!
  Επισης εκει που δεν σας συμφερει σχετικοποιείται τα πραγματα.

  Εννοειται οτι δεν κατηγορησα εσας προσωπικα οτι καμαρωνετε οτι ειστε χριστιανος της 8ης ημερας.
  Κοινός νους καταλαβαινει οτι εννοω γενικά τους χριστιανους του Πατριου Ημερολογιου.

  Εαν εσεις αποτελειται την θαυμαστή εξαιρεση, σας βγαζω το καπελο!

  Ετσι ενα 90% του Παλαιου Ημερολογιου , με ύβρη , καμαρώνει οτι ειναι ενας απο τους τελευταιους εναπονειναντες χριστιανους, αν πεθανει αυτός - κινδυνεύει να χαθεί το Πληρωμα της Ορθοδοξου Εκκλησιας.

  Αντι λοιπον να σας προβληματιζει αυτος το τερατωδης εγωισμος, και τι άραγε να προκαλεσε τετοια υπερηφάνεια - αρκεστήκατε να απαντησετε οτι εσεις δεν ειστε κενοδοξος, οτι το δικο σας ιστολογιο ακολουθει διαφορετική οδο.

  Για το μίσος των χριστιανων του Πατριου Ημερολογιου - σας τιμά οτι το παραδεχεστε - αλλα μονο εν μερει.
  Διοτι στο άλλο μισο πατε να το σχετικοποιησετε. Να 'διασκεδασετε' την κατασταση.
  "Ελα μωρε, δεν βαριεσαι, ε, εχουμε και εμεις λιγο μισος, αλλα εσεις του Νεου μηπως δεν εχετε;".

  Δάσκαλε,
  εχω ακουσει χριστιανο του Πατριου να υβριζει τους χριστιανους άλλης παράταξης του Πατριου Ημερολογιου -
  - και μου σηκώθηκε η τριχα γκάγκελο!
  Εκφραζομαι προσεχτικα βλεπετε!

  Τρομαξα!
  Αναρωτηθηκα: αραγε, η πολυ χάρις που συνοδευει το Πατριο Ημερολογιο - οδηγει σε αυτην την 'ζωοποιηση' του ανθρωπου;!

  Τετοιες ύβρεις και τετοιο μίσος - να μιλανε και να γυαλιζει το ματι τους - ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ουτε στους Αθεους - και πιστεψτε με, εχω μιλησει με αρκετους!

  --------------------------------

  Γράφετε:
  "διότι δεν υπάρχει κανένα μίσος, παρά μόνο διαφωνία απόψεων, κυρίως σε εκκλησιολογικά θέματα"

  Δηλ σε τι άλλα θεματα θελατε να διαφωνειται;
  Στην προτιμηση ποδοσφαιρικης ομαδας;
  Αν δεν μπορειτε να τα βρειτε στα εκκλησιολογικα - δηλ που αλλου τα βρισκετε; Στις 13 μερες διαφορα;
  Διαφωνία;
  Και οχι μισος;

  Ωραια λοιπον: υποθέτω με τον Πάπα της Ρώμης δεν εχετε μίσος, σωστα; Εχετε απλη διαφωνια! Ε και;
  Αυτο τωρα ειναι καλο;

  -----------------------------
  Γράφετε:
  "μερικοί εμπαθείς άνθρωποι, με ου κατ' επίγνωσιν ζήλο και οι οποίοι εκφράζονται άσχημα, δεν σημαίνει κάτι, ούτε σε καμμία περίπτωση υποδηλώνει κάποιον γενικό αλληλοσπαραγμό"

  μερικοι εμπαθεις άνθρωποι;
  ή μηπως το 90% του Παλαιου Ημερολογιου;

  Οσο για τον Γενικο αλληλοσπαραγμο:
  για πείτε μας εδω μεσα, ποια παραταξη του Παλαιου αναγνωριζετε εσεις ως την σωστη; ΠΟιον Επισκοπο;
  Διοτι σιγουρα δεν αναγνωριζετε ολους ως σωστους, σωστα;

  Ε λοιπον, όποιον και αν πειτε - θελετε μεχρι το βραδυ να σας φερω οπαδους του Παλαιου - που ανήκουνε σε αλλο Επισκοπο - να δειτε τι ωραια 'θα φαγωθειτε μεταξυ σας';

  Αν εσεις ειστε ευγενικος ανθρωπος και διακριτικος, αν ειστε κομψος και μετρημενος στις εκφρασεις σας - δεν σημαινει οτι ετσι ειναι και οι υπόλοιποι!

  Μην νίπτετε ομως τας χειρας - ταχα δεν ξερετε τι συμβαινει στο Παλαιο!

  (συνέχεια στο επομενο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Μυρμιδόνα, απαντώ:
   1. Γράφετε πως "ενα 90% του Παλαιου Ημερολογιου , με ύβρη , καμαρώνει οτι ειναι ενας απο τους τελευταιους εναπονειναντες χριστιανους, αν πεθανει αυτός - κινδυνεύει να χαθεί το Πληρωμα της Ορθοδοξου Εκκλησιας". Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι έχετε γνωρίσει όλους τους Παλαιοημερολογίτες (δηλαδή το 100%) και έχετε συμπεράνει πως το 90% αυτών εκφράζονται έτσι όπως λέτε ή ότι, όπως πιστεύω, έχετε γνωρίσει αρκετούς φανατικούς που προφανώς σας έχουν κατασκανδαλίσει με αυτά που σας έχουν πει και έτσι εσείς έχετε διαμορφώσει την εικόνα πως το 90% των Παλαιοημερολογιτών σκέφτεται έτσι. Εγώ όμως σας καλώ να ξεφύγετε από αυτήν την λογική. Το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά η Πίστη. Όπως υπάρχουν αιρετικοί που ζούν παρθενία και νηστεία, έτσι υπάρχουν και ορθόδοξοι που ζουν κακή πολιτεία και φέρονται αδιάκριτα. Το ότι δεν θα σωθούν λόγω των έργων τους, δεν σημαίνει πως η Πίστη είναι σκάρτη. Κατανοώ την αγανάκτησή σας, όταν βλέπετε ανθρώπους που υποτίθεται ότι εκφράζουν την παράδοση και την γνησιότητα, να εκφράζουν με τόσο μίσος τις απόψεις τους, μα αγαπητέ μου πιστέψτε με, αυτό δεν μειώνει σε καμμία περίπτωση την Αλήθεια.
   2. Τα περί μίσους και διαφωνίας είναι λυμένα από τους Αγίους Πατέρες. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι αν τους ακολουθούμε. Πιστεύω πως δεν πρέπει να μισούμε κανέναν, ούτε καν τον Πάπα και όλους τους αιρετικούς. Ναι, αναθεματίζουμε την αίρεση, αναθεματίζουμε όσους αμετανόητους αναθεμάτισε η Εκκλησία, μισούμε την πλάνη, αλλά τον άνθρωπο δεν τον μισούμε, αντιθέτως ευχόμαστε να δει το φως της Αληθείας.
   3. Με ρωτάτε: "για πείτε μας εδω μεσα, ποια παραταξη του Παλαιου αναγνωριζετε εσεις ως την σωστη; ΠΟιον Επισκοπο;
   Διοτι σιγουρα δεν αναγνωριζετε ολους ως σωστους, σωστα;". Απαντώ. ΔΕΝ αναγνωρίζω καμμία παράταξη ως τη ΜΟΝΗ σωστή. Θεωρώ πως η Εκκλησία της Ελλάδος από το 1924 και μετά είναι εμπερίστατος, λόγω της καινοτομίας του νέου ημερολογίου που δίχασε τους πιστούς και ουσιαστικά λόγω της αιρέσεως του Οικουμενισμού, την οποία εξυπηρέτησε. Επομένως, ως λογικό πρόβατο ερευνώντας, παραδέχομαι όλες τις παρατάξεις των παλαιοημερολογιτών, που οι κληρικοί τους έχουν έγκυρη χειροτονία. Το ποιες είναι αυτές, ο καθένας μπορεί να το μάθει με την έρευνα. Αν αποφασίσετε να έλθετε στο παλαιό πάντως σας προτείνω να βρείτε όχι παράταξη, αλλά πνευματικό που να σας αναπαύει. Διότι τί πιο σημαντικό από την θεραπεία της ψυχής και τη σωτηρία της.
   4. Γράφετε "θελετε μεχρι το βραδυ να σας φερω οπαδους του Παλαιου - που ανήκουνε σε αλλο Επισκοπο - να δειτε τι ωραια 'θα φαγωθειτε μεταξυ σας';". Απαντώ: Έχετε συγκεκριμένα πρόσωπα στο μυαλό σας; Διότι κάτι τέτοιο γενικώς δεν ισχύει και επιτρέψτε μου να γνωρίζω καλύτερα. Αν κάποιος άνθρωπος από το χαρακτήρα του είναι εριστικός δεν φταίει το Παλαιό Ημερολόγιο.
   (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ)

   Διαγραφή
 4. Ekei omως που δινεται τα ρεστα σας, ειναι στο σχολιο:

  "Βεβαίως το ότι δεν υπάρχει διοικητική ενότητα στο χώρο μας, δεν σημαίνει επίσης τίποτε, διότι το ζητούμενο είναι η ενότητα Πίστεως."

  Δηλ σε σας, ο καθενας ανήκει όπου θελει;
  Δηλ να επιστρεψει ο κοσμος στο Πάτριο Ημερολογιο για να εχει τον Επισκοπο που εκεινος θα 'γουσταρει'; Ετσι παει;

  Ωραιος τακτικος ελιγμος εκ μερους σας!
  Το προβλημα δεν ειναι οτι εχουμε 7 διαφορετικους αρχιεπισκόπους - το θεμα ειναι οτι εχουμε την ιδια Πιστη!

  Και αφου εχετε την ιδια πιστη, γιατι δεν τα βρισκετε μεταξυ σας;

  Δηλ η πρώτη Εκκλησια δεν ειχε μια διοικητικη ενότητα;

  Οι Απόστολοι δεν επικοινωνουσανε μεταξυ τους;

  Το "Εν εσμεν" πάει περιπατο;

  Δεν πειραζει που δεν ειμαστε ενωμενοι, αρκει που εχουμε την ιδια ΠΙστη; Ναι, ε;
  Ετσι σας κοροιδευει ο Οφις;

  Γιατι, με μας τους χριστιανους του Νεου εχετε μηπως διαφορετικη πιστη;
  Ναι, ε;

  Για πειτε μας, που; Να βγαλουμε λαυράκι!

  Αν εξαιρεσουμε τις 13 μερες διαφορα - σε τι διαφερουμε;

  Οτι επικοινωνουμε εμεις του Νεου με τον Πάπα - αυτο ειναι αλλο θεμα, δεν ειναι θεμα πιστεως.
  Δεν αλλαξαμε δογματα, ουτε αλλοιωσαμε τους Κανονες.

  Εκτος λοιπον τις 13 μερες σε τι διαφερουμε εμεις του Πατριου με το Νεο;

  ------------------------------------

  Στους Προτεσταντες αραγε θα χρησιμοποιούσατε ποτέ το επιχειρημα:

  "Μα δεν βλεπετε οτι ειστε πλανεμενοι;
  Δεν βλεπετε οτι εχετε διαιρεθει σε απειρες παραφυαδες; Αν ήσασταν εκ Θεου - δεν θα ειχατε 150 διαφορετικες Εκκλησιες Ευαγγελικων και Πεντηκοστιανων"!

  Λοιπον;

  Πως να το πειτε ομως αυτό - οταν εσεις οι ιδιοι - αφου ειστε σωστοι, γιατι εχετε 10 διαφορετικες κεφαλες;

  ------------------------------------------------

  Δάσκαλε,
  επισης ειστε 'φαουλ' οταν γραφετε:

  "Αν όμως εσάς σας σκανδαλίζει η πολυδιάσπαση στον χώρο μας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προτιμάτε την κοινωνία με τον Πάπα"

  Δηλ προκειμένου να εχω κοινωνια με τον Πάπα, καλυτερα να διασπαστω σε απειρες παραφυάδες ;
  Χιλιες φορες η Εκκλησια μου να γινει χιλια κομματάκια, αρκει να μην μιλησω με τον Πάπα;

  Ετσι παει; Ναι, ε;

  Ασε που η απλη επικοινωνια με τον Πάπα - οσο καταδικαστεα και να ειναι - δεν ειναι και το τελος του κοσμου!
  Αυτο ομως ειναι άλλο θεμα - να το συζητησουμε αλλου - μην ξεφευγετε στην αγαπημενη σας καραμελα παντοτε - ο Πάπας!

  Ο Πάπας για σας δουλευει! Να τον εχετε σε περισσοτερη εκτιμηση!
  Αν δεν υπήρχε ο Πάπας, εσεις τι λογο υπαρξης θα ειχατε σημερα;

  Ομως, δεν πρεπει να ασχολουμαστε με τον Αντιχριστο Δασκαλε, αλλα με τον Χριστό - εκτος αν κανω λαθος!

  -----------------------------------------

  Γράφετε:

  "Αποδεχόμαστε τα τραγικά λάθη που έγιναν από την ηγεσία κυρίως των Παλαιοημερολογιτών και τα στηλιτεύουμε"

  Αυτό ελειπε, να μην μπορεί κάποιος να στηριχθει στην ηγεσια του!
  Τόσο πολυ Θεια Χαρις στο Παλαιο Ημερολογιο - και να μην μπορειτε να τα βρειτε μεταξυ σας;

  Εγω τότε γιατι να επιστρεψω στο Παλαιο Ημερολογιο;

  Τι εχετε να χωρίσετε και δεν τα βρισκετε μεταξυ σας;

  Αφου και στο Ημερολογιο συμφωνειτε και εναντιον του Πάπα ειστε -
  - ΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ - που δεν τα βρισκεται; Γιατι δεν τα βρισκεται;
  Αφου εχετε τοσο πολυ αγαπη μεταξυ σας και τοση σοφια και Θεια Χαρης - ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΣΟ οπως μονος σας παραδεχεστε ΤΡΑΓΙΚΑ ΛΑΘΗ;

  Αν με τοση Θεια Χαρη και κανετε τραγικα λαθη,
  δηλ αν δεν ήσασταν οι "Γνησιοι Χριστιανοι" - τι χειροτερα θα κανατε ακομα;

  Θα μας εξηγησετε Δασκαλε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
   5. Η γνώση της ορθοδόξου διδασκαλίας και του πατερικού λόγου, σε συνδυασμό με την γνώση της εκκλησιαστικής ιστορίας, θα σας πείσουν πως όταν μιλάμε για εκκλησιαστική ενότητα εννοούμε ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ. Βεβαίως και είναι επιθυμητή και η διοικητική ενότητα, βεβαίως και κατακρίνουμε τις διασπάσεις, βεβαίως και πρέπει να αγωνιζόμαστε να τα βρούμε μεταξύ μας, αλλά το μείζον είναι η ενότητα πίστεως και η Πίστη μας είναι ότι μόνο η Ορθοδοξία είναι η αποκεκαλυμένη σωτήριος Αλήθεια. Με τους αδελφούς όμως νεοημερολογίτες δεν μπορεί να υπάρχει ενότητα πίστεως, διότι υπάρχει διαφορά ουσιαστική. Και φυσικά δεν είναι οι 13 ημέρες το πρόβλημα. Είναι ο Οικουμενισμός. Οι οικουμενιστές πιστεύουν πως υπάρχει σωτηρία και εκτός Ορθοδοξίας. Η νεοημερολογιτική κρατούσα Εκκλησία της Ελλάδος αποδέχεται αυτήν την βλασφημία από το 1948 που είναι μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
   6. Με τις ειρωνίες και τις αναλύσεις, καθώς και με αυθαίρετα συμπεράσματα, που μόνο στη φαντασία σας υπάρχουν είναι δύσκολο να γίνει διάλογος (αν και φαντάζομαι ότι είστε ήδη πεπεισμένος περί της ορθότητας των προσωπικών σας απόψεων). Αντί να ασχολείστε όμως με τις διαιρέσεις των παλαιοημερολογιτών (πράγμα συγκινητικό διότι δείχνει ότι μας νοιάζεστε πραγματικά), σας προτείνω να ασχοληθείτε με τη γεννεσιουργό αιτία των διασπάσεων αυτών, η οποία είναι η στάση της νεοημερολογιτικής κρατικής Εκκλησίας, τόσο με την αντικανονική ημερολογιακή μεταρρύθμιση, όσο και με τις διώξεις, φυλακίσεις, εξορίες, δολοφονίες, εξευτελισμούς που έκανε απέναντι στους παλαιοημερολογίτες, για τα οποία κουβέντα δεν λέτε (ίσως λόγω άγνοιας όπως φαίνεται γενικώς).
   (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ)

   Διαγραφή
 5. Γράφετε:

  "διότι η αίρεση άπτεται της σωτηρίας"

  Που την ειδατε τηΝ Αιρεση;
  Εκτος αν θελετε να βλεπετε πραγματα που δεν υπαρχουνε!

  Αλλαξε η Εκκλησια με το Νεο - στην οποία ανηκω - καποιο Δογμα;
  Ακύρωσε καποια ΟΙκκουμενικη Συνοδο;

  Αν μερικοι Επισκοποι της Εκκλησιας του Νεου ερχονται σε επαφή με τον Πάπα - αυτο σημαινει οτι η Εκκλησια αυτη αυτοματως εγινε αιρετικη;

  Ετσι παει ;
  Αυτο θα πει αιρεση;

  Δηλ οταν καθε πρωι λεω στον γειτονα μου Προτεσταντη καλημερα - αυτο σημαινει οτι εγινα αιρετικος; (π.χ.);

  Δωστε μας θεολογικο Ορισμο: "Οποιος επισκοπος επικοινωνει με εναν Αιρετικο επισκοπο - και ο ιδιος γινεται αιρετικος, αλλα και οι υφισταμενοι πιστοι που ανηκουνε στην μητροπολη του, και αυτοι αμεσως αυτοματως εγιναν αιρετικοι"!

  Σας ακουμε Δάσκαλε!

  -------------------------------------------------

  Βεβαια, δεν αποφευγετε τον πειρασμο να τελειωσετε το κειμενο σας ως εξης:

  "ακολουθήστε το εορτολόγιο των πατέρων και ελάτε μαζί μας να κάνουμε κριτική σε όλα τα λάθη των Παλαιοημερολογιτών"

  Αφου πρωτα επιστρεψετε σε μας
  αφου πρωτα παραδεχετειτε τα λαθη σας
  αφου πρωτα εμεις του Πατριου θα αποφασισουμε τι θα γινει
  αφου πρωτα 'θα σας κανουμε σαν και εμας'
  αφου πρωτα εμεις του Πατριου δεν θα παραδεχτουμε τιποτα και κανεναν
  αφου πρωτα....ε, τοτε, μετα στο τελος, αν θελετε, μπορειτε να μιλησουμε και για τα λαθη του Παλαιου Ημερολογιου!

  Μου θυμιζει τον Διαβολο - ο οποιος λεει:

  "Αφου πρωτα σε κερδισω για την Κολαση - μετα, αν θελεις, θα σου πω που εφταιξα οταν εδωσα το μηλο στηΝ Ευα να το φαει, χιχι"!

  Αναμενω σχολια σας

  Μυρμιδόνας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 7. Γράφετε "Που την ειδατε τηΝ Αιρεση;" και δεν ξέρω αν το εννοείται ή με εμπαίζετε. Δεν είναι ο Οικουμενισμός αίρεση; Μα και δικοί σας τα λένε! Με ρωτάτε: "Αλλαξε η Εκκλησια με το Νεο - στην οποία ανηκω - καποιο Δογμα;" και σας απαντώ: Δεν είναι ο Οικουμενισμός κατάλυση του σωτηριώδους εκκλησιολογικού δόγματος; Μα και δικοί σας τα λένε! Ξαναγράφετε: "Αν μερικοι Επισκοποι της Εκκλησιας του Νεου ερχονται σε επαφή με τον Πάπα - αυτο σημαινει οτι η Εκκλησια αυτη αυτοματως εγινε αιρετικη;". Αυτό όμως είναι διαστροφή μεγίστη! Διότι εμείς δεν ισχυρηστήκαμε ότι η Εκκλησία του Νέου έγινε αυτομάτως αιρετική, αλλά ΔΥΝΑΜΕΙ αιρετική και γι' αυτό επιβάλλεται η αποτείχιση κατά τους Αγίους Πατέρες. Τώρα αν εσείς έχετε άγνοια, καλό θα ήταν να μην κατεβαίνετε στον στίβο του διαλόγου, διότι εκτίθεστε και κυρίως δεν υπάρχει ωφέλεια.
   8. Η ανάλυσή σας στην φράση μου "ακολουθήστε το εορτολόγιο των πατέρων και ελάτε μαζί μας να κάνουμε κριτική σε όλα τα λάθη των Παλαιοημερολογιτών" με όλα αυτά τα "αφού" που γέννησε η φαντασία σας δείχνει ότι είστε πραγματικά πολύ πληγωμένος άνθρωπος.
   Μακάρι να σας χαρίσει την ίαση και τον φωτισμό της διακρίσεως ο Κύριός μας. Θα προσεύχομαι για αυτό.

   Διαγραφή
 6. Επειδή ο σχολιαστής Ithan Thanasis με έχει απασχολήσει στο παρελθόν, αλλά και πάλι τώρα στο ιστολόγιο το οποίο επιμελούμαι, θέλω να πληροφορήσω τους διαχειριστές του "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" ότι ουδείς λόγος συντρέχει, ώστε να ασχολείται κανείς μαζί του και να του απαντά στις ερωτήσεις που θέτει. Όταν απουσιάζει η στοιχειώδης κοινή λογική δεν υπάρχει ουδείς λόγος να συνεχίζουμε τη συζήτηση.

  Παράδειγμα, σταχυολογώ κάτι ελάχιστο από τον χείμαρο των γραφομένων του. Σημειώνω, το σχόλιο αυτό δεν το κατέθεσε εδώ :

  "Αν υποχωρησουμε εμεις του Νεου κατι μπορει να γινει, σωστα;

  Τι κοινό μπορουμε να εχουμε με τους Παλαιοημερολογιτες – ώστε να καθήσουμε σε ένα τραπεζι να μιλησουμε;
  Βεβαιως, εχουμε την Πίστη μας – όμως δεν εννοώ αυτό.
  Σε όλα τα άλλα διαφέρουμε!
  Επειδή το θεμα είναι μεγαλο – εν τάχυ:

  1. Εκεινοι (σ.σ. οι Παλαιοημερολογίτες) φύγανε από την Εκκλησια, δεν φυγαμε εμεις από τους αυτόκλητους και αυτοδιοριζόμενους Επισκοπους.
  Αν τους καίει η Ενωση ας επιστρεψουνε πρώτα στην Εκκλησια (σ.σ. εννοεί της καινοτομίας), να βάλουνε Μετάνοια, και μετα βλεπουμε."

  Ο ευλογημένος δεν βλέπει ότι επί 1924 χρόνια ακολουθούσαμε όσα οι προ ημών πατέρες - αλλά και εκκλησιαστικοί πατέρες - μας άφησαν και έρχεται να μας κατηγορήσει ότι εμείς φύγαμε από την εκκλησία, εμείς κάναμε το σχίσμα, εμείς πρέπει να βάλουμε μετάνοια και άλλα πολλά.

  Μετά από αυτή την κραυγαλέα ασυνέπεια και λογική ασυναρτησία, τι να του γράψει κανείς; Έχει νόημα να ασχολείται κανείς μαζί του; Ας του ευχηθούμε λοιπόν το "κράτει ο έχεις ίνα μηδείς λάβει τον στέφανόν σου".

  Σε παρένθεση, αν δεν καταλαβαίνει ποιος είναι "ο στέφανός του", τότε μου φαίνεται δεν έμαθε αρκετά καλά τη θεολογία των προσκόπων, που του δίδαξε ο Χ. Γιανναράς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ κ. Χριστοδουλίδη, ο αγαπητός Μυρμιδόνας δυστυχώς χάνει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε έναν κατά Θεόν διάλογο, διότι διακατέχεται από εμπάθεια εναντίον των ορθοδόξων του Πατρίου ημερολογίου, εκσφενδονίζει κατά ριπάς ερωτήσεις αρνούμενους να απαντήσει επί της ουσίας στις δικές μας ερωτήσεις και κυρίως διότι εισέρχεται στον στίβο του διαλόγου χωρίς να τον ενδιαφέρει η Αλήθεια, αλλά η εξουθένωση του αντιπάλου του οποίου τις θέσεις ερμηνεύει, αναλύει και διαστρεβλώνει κατά το δοκούν. Γι' αυτό και τα σχόλιά του όσο δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για έναν ωφέλιμο διάλογο δεν θα εγκρίνονται. Σας παραθέτω και ένα απόσπασμα - από πρόσφατο σχόλιό του, που δεν έχει νόημα να δημοσιεύσω- για να δείτε την άγνοια του ανδρός τούτου (το οποίο σας δικαιώνει όταν αναρωτιέστε "Έχει νόημα να ασχολείται κανείς μαζί του;"). Θαυμάστε την αμάθεια και την εμπάθεια:
   "Δάσκαλε,γραφετε:
   "όσο και με τις διώξεις, φυλακίσεις, εξορίες, δολοφονίες, εξευτελισμούς που έκανε απέναντι στους παλαιοημερολογίτες, για τα οποία κουβέντα δεν λέτε (ίσως λόγω άγνοιας όπως φαίνεται γενικώς)."
   Οντως δεν εχω ασχοληθει με αυτο το θεμα.
   Ομως να υποθεσω οτι 'καταδιωξαν' "τρεις-τεσσερις' κληρικους του Παλαιου;"
   Καλή φώτιση

   Διαγραφή
  2. Και συμπληρώνει: "Δεν σας στείλανε και στο Νταχάου!".
   Νομίζω ότι μία εργασία με τους κατά των παλαιοημερολογιτών διωγμούς πρέπει να δημοσιευθεί διότι ο κόσμος έχει μεγάλη άγνοια.

   Διαγραφή
 7. ΚΧ έγραψε :
  "Επειδή ο σχολιαστής Ithan Thanasis με έχει ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ στο παρελθόν ..."

  Και Ithan Thanasis απάντησε :
  Ενω εχω να γραψω στο Ιστολογιο του πανω απο 2 χρονια ερχεται και συστηνεται οτι ΤΟΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΩ στο ιστολογιο του! Ακουτε ΗΘΙΚΗ ενος Παλαιου Ημερολογιτη;

  ΚΧ,
  Όταν το ρήμα ΑΠΑΣΧΟΛΩ γίνεται ΠΑΡΕΝΟΧΛΩ, τότε μπορούμε να καταλάβουμε (ε, όχι και να ακούσουμε!) σε ποιών "κριτών αδίκων" χέρια έχει πέσει η ηθική των Παλαιοημερολογιτών.

  Αυτά από εμέ ΔΑΣΚΑΛΕ. Συνέχεια δεν θα υπάρξει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή