"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Αγρυπνίες μετανοίας

ΠΗΓΗ: http://www.synodinresistance.org/index-el.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου