"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Η παραβολή του παλαιού ημερολογίου

Κάποτε σε μια πόλη[1] έγινε ένας ισχυρός σεισμός[2]. Πολλοί από τους κατοίκους της[3] εγκατέλειψαν τα γεμάτα ρωγμές σπίτια τους, και έστησαν σκηνές μακριά από την πόλη, παροτρύνοντας και τους υπόλοιπους να πράξουν το ίδιο, για να μην πέσουν τα σπίτια και τους πλακώσουν (ορισμένοι μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι ο σεισμός αυτός θα επηρεάσει και το τοπικό ηφαίστειο[4], το οποίο με την έκρηξή του και εξαιτίας της λάβας θα αφανίσει την πόλη).
 
Οι άρχοντες[5] της πόλης θεώρησαν υπερβολή τους ισχυρισμούς αυτούς. Χαρακτήρισαν μάλιστα ως "εκτός πόλης"[6], όσους αφήσαν τα ετοιμόρροπα σπίτια τους, θεσπίζοντας μάλιστα νόμους για την τιμωρία[7] τους. Στη στάση αυτή οι πολίτες των σκηνών, διχάστηκαν. Άλλοι[8] έλεγαν ότι όσοι έμειναν στην πόλη δεν είναι γνήσιοι πολίτες, ενώ οι πιο νουνεχείς διακήρυξαν ότι "πόλη είναι οι άνθρωποι και όχι τα ντουβάρια"[9]. Οι πρώτοι, οι οποίοι υιοθέτησαν σκληρότερη στάση, ίσως και λόγω της μη ανοχής τους στις τιμωρίες που υπέστησαν, έφυγαν και έστησαν σε άλλο μέρος τις σκηνές τους.
 
Μετά από λίγο καιρό και ανά περιόδους το ηφαίστειο άρχισε να βγάζει καπνούς[10]. Τότε πολλοί κατάλαβαν ότι είχε άμεση σχέση με το σεισμό. Αρκετοί από αυτούς άρχισαν να μαζεύουν τα πράγματά τους και να ενώνονται με τους πολίτες που είχαν φύγει ή να στήνουν σκηνές σε άλλα μέρη μακριά από την πόλη. Στο μεταξύ οι πολίτες που ζούσαν στις σκηνές είχαν διαφωνήσει για κάποια θέματα και είχαν δημιουργήσει διαφορετικούς οικισμούς[11], δίνοντας ο καθένας το όνομα[12] της πόλης στον δικό του.
 
Όταν εν τέλει το ηφαίστειο εκραγεί[13] και κάψει τα σπίτια της πόλης και όσους έμειναν σε αυτά, από τη στιγμή που οι πολίτες που μένουν στις σκηνές θα έχουν σωθεί (αποδεικνύοντας ότι η δική τους στάση ήταν η ορθή), τί σημασία έχει, τόσο το αν έφυγαν για τον σεισμό και όχι για το ηφαίστειο, όσο και αν ζούσαν σε σκηνές όλοι μαζί ή χωριστά;


[1] Εκκλησία της Ελλάδος
[2] Αλλαγή του ημερολογίου το 1924
[3] Τους ονόμασαν περιφρονητικά "παλαιοημερολογίτες"
[4] Παπισμός-Οικουμενισμός
[5] Ιεράρχες
[6] Εκτός Εκκλησίας, τάχα σχισματικούς
[7] Διωγμοί παλαιοημερολογιτών
[8] Ματθαιϊκοί
[9] Εκκλησιολογία των Αγίων Πατέρων
[10] Είσοδος σε Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (1948), ψευδοάρση αναθεμάτων (1965),  Σαμπεζύ (1990), Μπάλαμαντ (1993), Ραβέννα (1999) κ.α.
[11] Παρατάξεις
[12] Εκκλησία της Ελλάδος
[13] Ένωση με αιρετικούς-Κοινό Ποτήριο

1 σχόλιο: