"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΤΑΙΝΙΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου