"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΑΛΥΠΙΟ (ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου