"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Πάπας Ρώμης: προφήτης και πρόδρομος του Αντιχρίστου

Ο παπισμός αποτελεί στην πράξη την πλήρη διαστροφή του λεχθέντος υπό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: "ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου" (Ιω. 18,36).
Ενώ ο ορθόδοξος επίσκοπος βρίσκεται εις τύπον και τόπον Χριστού, ο Πάπας της Ρώμης, ασκώντας και κοσμική εξουσία, βρίσκεται εις τύπον και τόπον Αντιχρίστου.
Ο παποκαισαρισμός είναι το πολίτευμα που πρεσβεύει και ο ιουδαϊκός μεσσιανισμός. Ένας παγκόσμιος πολιτικός και θρησκευτικός ηγέτης που θα θέσει τέρμα στις πλαστές "κρίσεις" της εποχής μας.
Άπαντες οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες αναγνωρίζοντας ως "Πρώτο" τον Πάπα, εύκολα θα αναγνωρίσουν και ως Μεσσία, τον ερχόμενο Αντίχριστο...
 
(Οι παραπάνω σκέψεις γράφτηκαν με αφορμή τις παρακάτω φωτογραφίες που είδα εδώ)
ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ
 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου