"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Κανόνας κατά των Λατίνων - Ματθαίου Μυρέων

Από το βιβλίο "Μνημεία Μεσαιωνικής Ελληνικής Ποιήσεως" που εξέδωσε ο αείμνηστος Χαρτοφύλακας Μανουήλ Γεδεών το 1878, παραθέτω έναν κανόνα κατά των Λατίνων, του Επισκόπου Μυρέων Ματθαίου (ΙΖ΄ αιών). Ο σκοπός του κανόνος αυτού είναι η μέσω της ασματικής ποίησης πολεμική κατά των αιρέσεων των Λατίνων και όχι η λειτουργική χρήση. Πρώτος ποιητής τέτοιου είδους κανόνος (ασματογράφημα για τη διάδοση θρησκευτικής διδασκαλίας ονομαζόμενος) φέρεται ο περίφημος Ζωναράς. Μάλιστα ο κανόνας αυτός του Ματθαίου είναι ο μοναδικός στο είδος του που συνετέθη μετά την Άλωση. Μπορείτε να διαβάστε περισσότερα στα προλεγόμενα του παραπάνω βιβλίου στις σελίδες ιγ΄-ιε΄. Ο Θεός να αναπαύσει τον Επίσκοπο Ματθαίο και τον Χαρτοφύλακα Μανουήλ, που με τις εκδόσεις του, πολλά προσέφερε στις νεότερες γενεές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου