"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Από τις Καταβασίες της Κοιμήσεως της Θεοτόκου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου