"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Ένας φραγκοτηνιακός για την "ένωση των εκκλησιών"

Το κείμενο που ακολουθεί με τίτλο "Σκέψεις περί της ενώσεως της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας" είναι ένα κεφάλαιο του αντιφαναριώτικου και αντορθόδοξου βιβλίου Σύγγραμμα περί των από την Κωνσταντινούπολη πριγκήπων της Βλαχομοδαβίας που εξεδόθη στο Παρίσι το 1831. Συγγραφέας του ένας παπικός της Τήνου, ο γιατρός Μάρκος Ζαλλώνης, ανιψιός ενός παπικού "επισκόπου" της Τήνου του Ιωάννη Ζαλλώνη. Παρατηρήστε τα γραφόμενά του, τα οποία διέπονται από τις τεκτονικές ιδέες, και την ομοιότητά τους με τον οικουμενιστικό λόγο των σύγχρονων λατινοφρόνων.

Παρακαλώ να σταθούμε σε ένα σημαντικό σημείο:

Αυτό για να σταματήσει επιτέλους να λέγεται ότι το "ημερολογιακό" είναι δήθεν ζήτημα αστρονομικό ή απλά τυπολατρικό των δεκατριών ημερών. Ήταν καθαρά θέμα  σταδιακού προσηλυτισμού. Επομένως δεν νοείται Αποτείχιση από τον Οικουμενισμό, χωρίς επιστροφή στο Πάτριο εορτολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου