"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Επιστολή Φ. Κόντογλου για τη βυζαντινή μουσική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου