"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - Κ. ΨΑΧΟΥ

(ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ 25-4-1935)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου