"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ - Κ. ΨΑΧΟΥ

(ΣΚΡΙΠ 21-9-1920)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου