"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Η διόρθωσις του ημερολογίου - Γέροντος Δανιήλ Κατουνακιώτου

Ο Γέρων Δανιήλ Κατουνακιώτης (1846-1929) υπήρξε μεγάλο πνευματικό ανάστημα του περασμένου αιώνος. Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του μπορείτε να διαβάσετε σε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα του Ιερομονάχου Γρηγορίου των Δανιηλαίων σε δύο μέρη, εδώ (Μέρος 1ο) και εδώ (Μέρος 2ο).

Από το βιβλίο του "Φωνή εξ Αγίου Όρους-Διά την προσεχή Οικουμενικήν Σύνοδον" που έγραψε στα Κατουνάκια στις 6/19-5-1925 και εξεδόθη στην Αθήνα το 1926, παραθέτουμε ένα απόσπασμα του Γέροντος Δανιήλ, για την ημερολογιακή μεταρρύθμιση.

Αιωνία αυτού η μνήμη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου